Temel Bilgi Teknolojileri E- Sınav Deneme Soru ve Cevapları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SORULAR

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecindeki işlem adımlarından biri değildir?
a. Özetleme
b. İletme
c. Yorumlama
d. Erişim
e. Saklama

Soru 2. Bir sınav sonucunda A ve B illerinin başarı düzeylerinin karşılaştırılmasını yapılabilmek için bilgi işlem sürecinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sıralama
b. Sınıflandırma
c. Hesaplama
d. Erişme
e. Sınama

Soru 3. Ondalık sayı sistemindeki 14 sayısının ikili sayı sistemindeki karşılığı nedir?
a. 1011
b. 1100
c. 1101
d. 1110
e. 1111

Soru 4. Bilgisayar belleklerinde kullanılan ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. CPU
b. BAYT
c. ROM
d. GİGAHERTZ
e. HERTZ

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi tarafından yönetilen bilgisayar kaynaklarından biri değildir?
a. Ana bellek
b. Yardımcı bellek
c. Yazıcı
d. Kullanıcı
e. Klavye

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi bir büro yazılımı değildir?
a. Kelime İşlemciler
b. İşlem Tabloları
c. Sunum Programları
d. İşletim Sistemi
e. Veri Tabanı

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi bir Windows grubu işletim sistemi değildir?
a. Windows PT
b. Windows NT
c. Windows XP
d. Windows 98
e. Windows 2000

Soru 8. Bilgisayarı Kapat seçeneği aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
a. Dosya
b. Yardım
c. Başlat
d. Araçlar
e. Görünüm

Soru 9. Büro yazılımları açıldığında ekranda görülen pencerede kaç tane kapatma [x] düğmesi yer alır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme araç çubuğunda yer alan düğmelerden biri değildir?
a. Yana Yatık (İtalik)
b. Altı Çizili
c. İki Yana Dayalı (Yasla)
d. Kalın
e. Sütunlar

Soru 11. MS Word programında tümü büyük harf ile oluşturulmuş bir metnin, tümünün küçük harfe dönüştürülmesi gerektiğinde aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?
a. Düzen
b. Biçim
c. Ekle
d. Görünüm
e. Araçlar

Soru 12. MS Word programında, standart araç çubuğunda yer alan disket simgesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Kapat
b. Yazdır
c. Yeni sayfa aç
d. Kaydet
e. Baskı ön izleme

Soru 13. Aşağıdaki menülerden hangisi büro yazılımları arasında sayılan Excel programına özgüdür?
a. Dosya
b. Tablo
c. Araçlar
d. Biçim
e. Veri

Soru 14. C2'den C8'e kadar olan hücrelerdeki değerleri ile D2'den D8'e kadar olan hücrelerdeki değerlerden çıkartmak için nasıl bir formül yazılmalıdır?
a. =(C2:C8) – (D2
8)
b. =TOPLA(C2:C8) – (D2
:8)
c. =(C2:C8 – D2
8)
d. =TOPLA(C2:C8) – ÇIKART(D2
8)
e. =(C2+C8) – (D2+D8)

Soru 15. Kişisel bilgisayarlar hangi yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır?
a. 1950’li yıllar
b. 1960’lı yıllar
c. 1970’li yıllar
d. 1980’li yıllar
e. 1990’lı yıllar

Soru 16. Bir disketin kapasitesi kaç megabayttır?
a. 2
b. 3,5
c. 0,76
d. 2,8
e. 1,44

Soru 17. Ortalama bir CD'nin kapasitesi kaç MB'tır?
a. 1600
b. 700
c. 40
d. 100
e. 900

Soru 18. MM 0.1 adıyla piyasaya sürülen bir programın adında yer alan 0.1 ibaresi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Programın adını
b. Programın hangi firmaya ait olduğunu
c. Programın hangi sürümü olduğunu
d. Programın paket program olduğunu
e. Programın eğitsel program olduğunu

Soru 19. Bilgisayar donanımının çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için uymak zorunda olduğu komutlar bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Donanım
b. Yazılım
c. Bellek
d. Veri
e. İşletim sistemi

Soru 20. Bilgisayarda herhangi bir klasör oluşturulduğunda işletim sistemi bu klasörü aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır?
a. Belgelerim klasörü
b. Yeni klasör
c. Sistem klasörü
d. Kısayol klasörü
e. İsimsiz klasör

Soru 21. Aşağıdaki düğmelerden hangisi standart araç çubuğunda yer almaz?
a. Kaydet
b. Sırala
c. Yazdır
d. Kopyala
e. Yapıştır

Soru 22. Bir yazılıma farklı renk ve boyut gibi özelliklere sahip metinler eklemek için aşağıdakilerin hangisinden yararlanılır?
a. Çizim
b. Resim
c. Grafik
d. Wordart
e. Tablo

Soru 23. MS Word programındaki ekle menüsü içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Tarih ve saat
b. Sayfa numarası
c. Dipnot
d. Resim
e. Paragraf

Soru 24. Bir MS Word belgesinde oluşturulan metnin seçili alanındaki yazının rengi aşağıdaki araç çubuklarından hangisi ile değiştirilebilir?
a. Standart araç çubuğu
b. Biçimlendirme araç çubuğu
c. Çizim araç çubuğu
d. Resim araç çubuğu
e. Tablo araç çubuğu

Soru 25. Excel programında biçim menüsünden hücreler komutuna tıklandığında hücreleri biçimlendir penceresi açılır. Bu penceredeki hangi seçenek ile hücre içindeki değerler tarih, saat, para birimi olarak biçimlendirilebilir?
a. Hizalama
b. Yazı tipi
c. Koruma
d. Sayı
e. Kenarlıklar

Soru 26. Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sıralama
b. Sınama
c. Erişim
d. Kayıt etme

Soru 27. Rassal erişimli belleğin kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a. ROM
b. RAM
c. REM
d. CD
e. CPU

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre birimine örnek olarak verilemez?
a. Ekran
b. Tarayıcı
c. Modemler
d. Ses araçları
e. Sayısal kamera

Soru 29. İşletim sistemleri, kontrol ettikleri bilgisayar türlerine ve destekledikleri uygulama türlerine göre kaç gruba ayrılırlar?
a. 2
b. 4
c. 5
d. 7
e. 8

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi masaüstü ayarlarını değiştirmekte kullanılan görüntü özellikleri seçeneklerinden biri değildir?
a. Arka plan
b. Ekran koruyucu
c. Efektler
d. Simgeleri diz
e. Görünüm

Soru 31. Dosyaların yaratılması, saklanması, yazıcıya gönderilmesi ve sayfa yapısının ayarlanması gibi dosya yönetimine ilişkin komutları içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya
b. Biçim
c. Yardım
d. Pencere

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi ekle menüsünde yer almaz?
a. Resim
b. Nesne
c. Araç çubuğu
d. Sayfa numarası
e. Dipnot

Soru 33. Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a. Tuş
b. Karakter
c. Düğme
d. Komut
e. Kelime

Soru 34. Rakamları içeren bilgileri, anlamlı parçalara ayırmayı ve düzenlemeyi, bu bilgilerle hesaplamalar yapmayı sağlayan, ayrıca bu verileri daha iyi yorumlayabilmek için tablo ve grafikler oluşturan program aşağıdakilerden hangisidir?
a. Microsoft World
b. Microsoft Excel
c. Microsoft Acces
d. Microsoft Power Point
e. Microsoft Outlook

Soru 35. Bir işlem tablosu olan Excel programındaki standart araç çubuğunda hangi düğme yer almaz?
a. Otomatik toplam
b. Birleştir ve ortala
c. Çizim yakınlaştır
d. Yakınlaştır
e. Metin gölgesi

Soru 36. Toplumsal dönüşüm aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Avcı toplayıcı – Tarım – Sanayi – Bilgi
b. Avcı toplayıcı – Sanayi – Bilgi
c. Tarım – Sanayi – Bilgi
d. Avcı toplayıcı – Tarım – Bilgi
e. Tarım – Sanayi – Bilgi – Bilgi ötesi

Soru 37. Aşağıdaki çiftlerden hangisi hem giriş hem de çıkış birimleridir?
a. Ekran – Sabit disk
b. Fare – Yazıcı
c. Disket – CD
d. Klavye – Yazıcı
e. Klavye – Sabit disk

Soru 38. Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara ne ad verilir?
a. Yardımcı programlar
b. Basit programlar
c. Tek kullanıcılı programlar
d. Paket programlar
e. Genel programlar

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi çoklu kullanıcı işletim sistemine örnek teşkil eder?
a. Windows 95
b. Windows 98
c. Macintosh
d. Microsoft
e. Unix

Soru 40. Dosyayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak, farklı biçimlerde göstermek, araç çubuklarını açığa çıkarmak ya da gizlemek gibi ekran görünümünü ayarlamaya ilişkin komutları içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Düzen
b. Görünüm
c. Pencere
d. Araçlar
e. Yardım

Soru 41. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi =D7+D8+D9+D10+D11+D12 formülünün işlevini görür?
a. =TOPLA(D7;D12)
b. =TOPLA(D7*D12)
c. =TOPLA(D7
12)
d. =(TOPLAD7+D12)
e. =(TOPLA D7
12)

Soru 42. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi toplumları için geçerli değildir?
a. Enerji kaynağı nükleer ve elektrik enerjisidir
b. Bilgi ve kişisel yetenek zenginlik kaynağıdır
c. Zaman düzenlemesi doğrusal saat zamanlamasıdır
d. Uluslar arası geçirgenlik toplumsal örgütlenme biçimidir
e. Sembol işleme çoğunluğun geçim kaynağıdır

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?
a. Bellek
b. Donanım
c. Program
d. İşlemci
e. Yazıcı

Soru 44. (A
ile ifade edilen sürücü aşağıdakilerden hangisidir?
a. CD-Rom
b. Disket
c. Yerel bellek
d. Kurulum diski
e. Paylaşım diski

Soru 45. Programların içinde çalıştığı çerçeveye ne ad verilir?
a. Menü
b. Düğme
c. Gezgin
d. Pencere
e. Klasör

Soru 46. Yaratılan bir belgenin yatay veya dikey görünümde olmasını sağlayan ve kenar boşluklarının ayarlanmasında kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a. Özelleştir
b. Kenarlıklar ve gölgelendirme
c. Baskı önizleme
d. Sayfa yapısı
e. Yazım ve dil bilgisi

Soru 47. MS Word programında, biçimlendirme araç çubuğunda yer alan ( A ) düğmesi ile aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a. Metnin seçili alanı yana yatık (italik) yapılır
b. Metnin seçili alanı altı çizili yapılır
c. Metnin seçili alanı vurgulu(kalın) yapılır
d. Metnin seçili alanı ortalanır
e. Metnin seçili alanı numaralandırılır

Soru 48. Bilgisayar kaynaklarının yönetildiği birim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yazıcı
b. Fare
c. Klavye
d. Sürücü
e. İşletim sistemi

Soru 49. Gezgin penceresini açmak için yapılan işlemlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başlat – Programlar – Donatılar – Gezgin
b. Başlat – Ayarlar – Donatılar – Gezgin
c. Başlat – Programlar – Sistem araçları – Gezgin
d. Başlat – Ayarlar – Denetim masası – Yazıcılar – Gezgin
e. Başlat – Belgeler – Donatılar – Gezgin

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi biçimlendirme araç çubuğunda yer alan düğmelerden biridir?
a. Baskı önizleme
b. Sözlük denetimi
c. Yakınlaştır
d. Bağlantı (köprü) ekle
e. Numaralandırma

Soru 51. Kopyala komutunun klavye kısa yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ctrl+V
b. Ctrl+N
c. Ctrl+A
d. Ctrl+X
e. Ctrl+C

Soru 52. Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem hangisidir?
a. Standart araç çubuğundaki grafik sihirbazı düğmesine tıklanır
b. Grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir
c. Görünüm menüsünden grafik çiz seçeneği seçilir
d. Grafik kaynak verisi sütunlarındaki veriler seçili konumda bırakılarak ileri düğmesi tıklanır
e. Grafik seçenekleri kutusundan grafik seç düğmesi tıklanır

Soru 53. Belirli bir problemin çözümüne ya da belirli bir uzmanlık alanının desteklenmesine yönelik paket programlara ne ad verilir?
a. Uygulama yazılımı
b. Derleyici yazılım
c. Büro yazılımı
d. Yorumlayıcı yazılım
e. Deneme yazılımı

Soru 54. Bilgisayardan silinerek geri dönüşüm kutusuna gönderilen nesneler geri alınmak istendiğinde aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a. Geri getir
b. Geri gönder
c. Yeniden yükle
d. Tümünü geri al yükle
e. Geri al

Soru 55. Araç çubuklarının pencere içinde istenilen yere taşınabilir konumda olmasını aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a. Yüzer konum
b. Gezer konum
c. Sabit konum
d. Gizli konum

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar dili programı değildir?
a. Birleştirici diller
b. Programlama dilleri
c. Derleyiciler
d. Yorumlayıcılar
e. Kullanıcılar

Soru 57. Bilgisayarın açıldığı andan kapandığı ana kadar görev yapan, girilen bütün bilgileri bilgisayarın anlayacağı şekilde yorumlayıp sonuçlar üreten sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilgi sistemi
b. Programlama sistemi
c. İşletim sistemi
d. Uygulama sistemi
e. Yönetim sistemi

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?
a. Picox
b. Linux
c. Windows XP
d. Windows NT
e. BSD Unix

Soru 59. Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesi aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?
a. Dosya
b. Düzen
c. Biçim
d. Araçlar
e. Pencere

Soru 60. Bir MS Word belgesi üzerinde çalışırken kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri aşağıdakilerin hangisinden yapılamaz?
a. Düzen menüsünden
b. Klavyeden
c. Standart araç çubuğundan
d. Farenin sağ tuşundan
e. Biçimlendirme araç çubuğundan

Soru 61. Kısa yolu, biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve Excel'e özgü olan; seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir?
a. Oran biçimi
b. Ekle
c. Ekle , azalt
d. Virgül biçimi
e. Ondalık değerleri artırma yada azaltma

Soru 62. Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?
a. Bilgi teknolojileri
b. Bilgi birikimi
c. Teknoloji
d. Bilgisayar
e. Bilgi işlem

Soru 63. Fatura, KDV fişi gibi dokümanları yazdırmak amacıyla en çok kullanılan yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Nokta vuruşlu yazıcılar
b. Satır yazıcı
c. Mürekkep püskürtmeli yazıcı
d. Lazer yazıcı
e. Sayfa yazıcı

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin ilk kurulumu sırasında masaüstüne yerleşen öğelerden biri değildir?
a. Bilgisayarım
b. Belgelerim
c. Ağ bağlantılarım
d. Denetim masası
e. Geri dönüşüm kutusu

Soru 65. Bir dosya içinde istenen sayfaya, bölüme, satıra, dipnota, kaynağa, tabloya, başlığa veya nesneye kolayca erişmek amacıyla kullanılan ve düzen menüsünde yer alan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a. Git
b. Değiştir
c. Getir
d. Geri al
e. Eriş

Soru 66. İkili sayı sisteminde 1011 sayısının ondalık sayı sistemindeki karşılığı nedir?
a. 15
b. 9
c. 12
d. 6
e. 11

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi biçim menüsünde yer almaz?
a. Yazı tipi
b. Yazı tipi sekmesi
c. Yazı tipi rengi
d. Yazı tipi boyutu
e. Yazı tipi stili

Soru 68. MS Word programında aşağıdaki görünümlerden hangisi yer almaz?
a. Sayfa düzeni görünümü
b. Normal görünüm
c. Web yerleşimi görünümü
d. Anahat görünümü
e. Slayt görünümü

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi büro yazılımlarındaki standart menülerden biri değildir?
a. Dosya
b. Düzen
c. Görünüm
d. Biçim
e. Dönüşüm

Soru 70. Kelime işlemci programında metnin yazıldığı ve düzenlendiği alan aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
a. Sayfa
b. Dosya
c. Masaüstü
d. Pencere
e. Klasör

Soru 71. Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde yer alan ve [x] sembolü ile ifade edilen düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Simge durumuna getir
b. Önceki boyut
c. Ekranı kapla
d. Ekranı kapat
e. Kapat

Soru 72. Bir kelime işlemci belge, Web Sayfası olarak kaydedildiğinde uzantısı aşağıdakilerden hangisi olur?
a. doc
b. jpg
c. html
d. txt
e. slx

Soru 73. Bilgisayardan silinen bütün nesnelerin depolandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Masaüstü
b. Başlat menüsü
c. Geri dönüşüm kutusu
d. Belgelerim klasörü
e. Bilgisayarım

Soru 74. Bilgisayar sistemindeki dosyalar aşağıdaki sayı sistemlerinden hangisi ile oluşturulur?
a. Tekli sayı sistemi
b. Sabit sayı sistemi
c. İkili sayı sistemi
d. Onlu sayı sistemi
e. Çoklu sayı sistemi

Soru 75. Hızlı Başlat Araç Çubuğu ekranın neresinde yer alır?
a. Başlat menüsü içinde
b. Görev çubuğunda
c. Ekranın ortasında
d. Ekranın sağ alt köşesinde
e. Ekranın sol üst köşesinde

Soru 76. Bir nesne veya nesne grubunu silmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
a. Insert
b. End
c. Delete
d. Alt Gr
e. Ctrl

Soru 77. Bilgisayarda saatin görüntülendiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kenarlık alanı
b. Başlık alanı
c. Hızlı başlat alanı
d. Kaydırma alanı
e. Durum alanı

Soru 78. Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
a. Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
b. Zeka ölçütü
c. Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
d. Zeka ölçütü
e. Karar verme sürecindeki rolü

Soru 79. Bilgisayar sisteminin elle tutulan, gözle görülen maddi unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Donanım
b. Yazılım
c. Masaüstü
d. Program
e. İşletim sistemi

Soru 80. "Sabit disk hızı" nedir?
a. Sabit disk üzerindeki iz sayısı
b. Saniyede veri yükleme hızı
c. Diskin gigabayt cinsinden kapasitesi
d. Diskte belirli bir adrese erişim hızı
e. Diskin saniyedeki dönüş hızı

Soru 81. Kes, Kopyala, Yapıştır, Temizle ve Tümünü Seç komutlarını içeren menü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Biçim
b. Düzen
c. Görünüm
d. Ekle
e. Araçlar

Soru 82. Excel programında fonksiyon yapıştır iletişim kutusunda EĞER, VE, YA DA, DEĞİL gibi işlem tablosunda belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını denetlemeye yarayan işlevler hangi kategori altında toplanmıştır?
a. Mantıksal
b. Finansal
c. Veri tabanı
d. Metin
e. Matematik ve trigonometriCEVAP ANAHTARI
1. C 21. B 41. C 61. E
2. B 22. D 42. C 62. A
3. D 23. E 43. C 63. A
4. B 24. B 44. B 64. D
5. D 25. D 45. D 65. A
6. D 26. D 46. D 66. E
7. A 27. B 47. B 67. B
8. C 28. A 48. E 68. E
9. B 29. B 49. A 69. E
10. E 30. D 50. E 70. A
11. B 31. A 51. E 71. E
12. D 32. C 52. B 72. C
13. B 33. B 53. A 73. C
14. A 34. B 54. D 74. C
15. D 35. B 55. A 75. B
16. E 36. A 56. E 76. C
17. B 37. C 57. C 77. E
18. C 38. D 58. A 78. E
19. B 39. E 59. A 79. A
20. B 40. B 60. E 80. D

81. B

82. A