Temel Elektrik ve Elektronik Sistemler - Çoklu Paralel Endüvi Sarımı