Tenis hakemlerle ilgili kurallar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
[FONT=Times New Roman, Times, serif]Tenis hakemlerle ilgili kurallar


Maçlarda hakemlerin kararları kesindir. Ancak hakem, kuralların uygu*lanmasındaki kararları hakkında Başhakeme başvurulabilir ve bu durumda Başhakemin kararı kesindir. Çizgi hakemlerinin, net hakeminin, ayak hatasına bakan hakemin kendi görevli oldukları bölümlere göre, vermiş oldukları kararlar kesindir. Yalnız, hakem açık bir hata görürse, yardımcılarının. kararını değiştirebilir veya o puanı tekrarlatabilir. Eğer, yardımcı hakem ve orta hakem aynı pozisyon hakkında tereddüte düşerse puanı tekrarlatır. Diğer bir husus ise, Davis Kupası maçlarında veya sahada başhakemin bulun*duğu diğer takım müsabakalarında, başhakem herhangi bir kararı değiştirebilir ve hakemlere bir puanın tekrarlatılması için talimat verebi*lir. Başhakem, hava şartları veya sahanın durumu veya karanlık olması se*beblerinden dolayı, bir maçı ertelerneye yetkilidir. Ertelemeden sonraki du*rumda ise, önceki oyun skoru ve oyuncuların sahadaki duruş yerleri aynen kalır.
[/FONT]