Toki-toplu Konut Idaresi Başkanliği-Bilgiler-Duyurular

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Toki-toplu Konut Idaresi Başkanliği-Bilgiler-DuyurularTARİHÇE

Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla, 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Bu tarihte yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu oluşturulmuştur.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının işlevi Türkiye'de konut üretim sektörünün teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak yönünde belirlenmiştir. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Toplu Konut İdaresi Başkanlığına özerk ve esnek hareket etme imkanı sağlamıştır. Aynı zamanda, Genel Bütçe dışındaki Toplu Konut Fonu ile de İdare konut uygulamaları için sürekli ve yeterli kaynağa sahip olmuştur.

1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı idare olarak örgütlenmiştir. 1993 yılından itibaren de Toplu Konut Fonu'nun Genel Bütçe kapsamına alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdareyi konut üretiminden uzaklaştırmıştır. İdare son yıllarda gittikçe azalan sayılarda konutun üretimine destek verebilmiştir. Dolayısıyla, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın nitelikli konut ihtiyacı da tam olarak karşılanamamıştır.

Toplu Konu Fonu, 20.6.2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunla da tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Fonun kaldırılması Toplu Konut İdaresi kaynaklarını büyük ölçüde azaltmış ve bütçeden aktarılan ödeneklere bağımlı hale getirmiştir. Halihazırda, Toplu Konut İdaresi gelirleri, gayrimenkul satış ve kira gelirlerinden, kredi geri dönüşlerinden, faiz gelirlerinden ve bütçe ödeneklerinden oluşmaktadır.

Kuruluşundan itibaren, Toplu Konut Fonu'nun da sağladığı imkanlarla, ülkemizde yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kuruluşundan 2002 yılına kadar yaklaşık 950 bin konuta kredi yoluyla finansman desteği sağlamış, aynı zamanda kendi arsaları üzerinde 43.145 konutun inşaatını da tamamlamıştır.

Tokiye başkanlık yapanlar ; Vahit ERDEM, Ökkeş ÖZUYGUR, Can CANGIR, Oktay URAL, Yiğit GÜLÖKSÜZ, Hamdi KARADAŞ, M.Kemal ÜNSAL, Kamil UĞURLU, R.Tuna TURAGAY 2002 Aralık ayından itibaren Erdoğan BAYRAKTAR

2985 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve TOPLU KONUT İDARESİ'NİN GÖREVLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın temel görevleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile belirlenmiştir. İdarenin kuruluş aşamasında 2985 sayılı Kanunun verdiği görevler şunlardır:

a) Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak;
b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut İdaresi'nce kullanma alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya karar vermek;
c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmek;
d) Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanlarda çalışanları desteklemek;
e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek;
f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek;
g) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Ancak, İdarenin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte konut ve kentleşme sorunlarının çözümüne yönelik önceliklerde değişiklikler olmuş ve İdarenin konut ve kentleşme meselesinin tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim, Hükümetimiz de Acil Eylem Planında yer verdiği konut seferberliği kapsamında konut üretimi ve planlı kentleşmeyi birlikte ele almıştır.

Bu çerçevede, 06/08/2003 tarih ve 4966 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle, Toplu Konut İdaresinin 2985 sayılı Kanunla tanımlanan görevleri arasına yeni görevler eklenmiştir. Bu görevler şunlardır;

a) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek;
b) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak;
c) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak;
d) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak;
e) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü taktirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek.

Bununla birlikte Toplu Konut İdaresi, uygulama yaptığı bölgelerde birim kurabilme ve gerektiğinde bu birimlerde valilik, belediye ve diğer kamu kurumları personelinden geçici görevli istihdam etme yetkisine sahip olmuştur. Bu itibarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Makam onayı ile İstanbul, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır ve Van'da birim kurma kararı alınmıştır.

Ayrıca yine yapılan yasal düzenlemelerle İdare, Hazineye ait arazileri bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı teklifi ve Başbakan onayıyla bedelsiz olarak devralma yetkisine sahip olmuştur.
 

#2
Teslim Edilen Ve Teslim Aşamasındaki Konut Projeleri

Adıyaman Gölbaşı 128 adet konut inşaatı 128
Ankara Eryaman 1660 konut (OYAK) 1.660
Ankara Eryaman 168 adet Konut 168
Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (3. Bölge) 472
Ankara Eryaman 7. Etap I. Kısım (POLSAN) 768
Ankara Eryaman 7. Etap II. Kısım 808
Ankara Eryaman 7. Etap III. Kısım 760
Ankara Mamak (İlköğretim24) 620
Ankara Sincan Yenikent İLKSAN 1. Bölge 932 konut 932
Ardahan Merkez Karagöl 192
Aydın İncirliova 142
Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (1. Bölge) 296
Batman Tilmerç 608 Adet Konut İnşaatı 608
Bayburt Merkez Şingah Mah. 144
Bilecik Bozuyük 288 konut inşaatı işi 288
Bilecik Merkez 208 Adet Konut 208
Bingöl (TOBB) 480 Adet Konut İnşaatı 480
Bingöl 1. Bölge Ekinyolu 208
Bingöl Genç Yenişehir 1. Bölge 80
Bingöl Genç Yenişehir 2. Bölge 112
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 1. Bölge 448
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 2. Bölge 368
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 3. Bölge 224
Bingöl Merkez Uydukent Düzağaç 4. Bölge 288
Bitlis Ahlat Erkizan, Tunus Mah (108+112) 220
Bitlis Merkez Rahva 1. Etap 288
Bitlis Tatvan Karşıyaka Mah. 256
Bursa Nilüfer Hasanağa II. Kısım + Sosyal donatı 720
Çankırı Korgun Uludağ 104
Diyarbakır Bismil (224 Alt Gelir) Sosyal Donatı ( ilköğretim okulu, ticaret merkezi, camii, şadırvan, kütüphane) 224
Diyarbakır Şilbe 3. Etap 960
Diyarbakır Şilbe 576 konut inşaatı 576
Düzce Merkez Nalbantoğlu 558
Düzce Nalbantoğlu 25
Elazığ Palu 192
Erzincan Merkez Geçitköy Mengüceli Mah.(Alt Gelir) 153
Erzurum Kandilli 96
Erzurum Ilıca 240
Erzurum Merkez Yakutiye 340
Gaziantep Merkez Beylerbeyi 1. Bölge (Gecekondu Dönüşüm) 320
Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı Mah. 192
Hakkari Bağlar Afet Konutu 108
Hakkari Merkez 2. Etap 192
Hakkari Şemdinli Afet Konutu İnşatı 44
Isparta Merkez Çünür Mah. 168
İstanbul Ataşehir 4. Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş. Esasına göre inşaatı ve satışı) 180
İstanbul Halkalı IV. Bölge 1.368
İstanbul İkitelli göçmen konutları 20
İstanbul Kozyatağı 800
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (Olympiakent) 1. etap 1.364
İstanbul Küçükçekmece Halkalı III. Bölge 451/10 parsel (264+96) 360
İzmir Seferihisar Turabiye 180
İzmir Urla 72
Kars Merkez Karacaören Mahallesi 180 konut inşaatı 180
Kastamonu Merkez Saraçlar Mah. 1. Bölge 288
Kırıkkale Balışeyh 144
Kırıkkale Keskin Yenice 192
Kırıkkale Yahşihan 380
Kilis Merkez 1. Bölge 224
Kocaeli Bekirpaşa Deretepe 682
Kocaeli Gebze Göçmen Konutları 20
Konya Ereğli Yellice 400 Konut + sosyal donatı (ticaret merkezi, sağlık ocağı, mescit) 400
Konya Halkapınar Köprübaşı 80
Konya Karapınar Sandıklı 336
Kütahya Gediz 208
Kütahya Tavşanlı 192
Malatya Akçadağ 208
Malatya Beydağı Yapraklı 1. Bölge 852
Muş Bulanık 144
Muş Merkez Tırkavanak 144
Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 504
Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 2. Etap 272
Osmaniye Düziçi Haruniye konut + sosyal donatı (camii, şadırvan, çarşı, kafeterya) 192
Rize (Kavaklı, Bağdatlı, İslampaşa, Atmeydanı, Müftü) afet konutu. 372
Rize Çamlıhemşin 48
Sakarya Adapazarı Korucuk A Bölgesi 182 Konut İnşaatı 182
Sakarya Adapazarı Korucuk B Bölgesi 256 Konut İnşaatı 256
Sakarya Adapazarı Korucuk C Bölgesi 148 Konut İnşaatı 148
Sakarya Adapazarı Korucuk D Bölgesi 226 Konut İnşaatı. 226
Sakarya Adapazarı Korucuk II. Etap 936 konut inşaatı 936
Samsun Merkez Çobanlı Atakent 2. Etap 348
Siirt Yağmurtepe 192 Konut, Kurtalan 132 Konut (Toplam 324 Konut) 324
Sivas Merkez Çayboyu Mah. 1. Bölge 384
ŞanlıUrfa Halfeti (Tarımköy) 158
Şanlıurfa Merkez Akabe 1. Bölge 216
Şanlıurfa Merkez Akabe 2. Bölge 432
Şanlıurfa Merkez Akabe 5. Bölge (256 Konut Alt Gelir Grubuna) 592
Şırnak Merkez 2. Etap 1. Bölge 220
Tekirdağ Kapaklı (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 1.160
Tokat Niksar İsmetpaşa 240
Tunceli Pülümür Afet Konutları 48
Van Edremit Sarmansuyu 1.688
Van Erciş 228
Adana - Kozan (720 konut alt gelir) + (ticaret mrk., cami, ilköğretim24) 864
Adana Kargakekeç 1. Bölge 336
Adana Kargakekeç 2. Bölge İlköğretim 24, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan, Ticaret Mrk.(Alt Gelir Grubu) 588
Adana Merkez Yüreğir 168 konut (Alt Gelir) 168
Adana Seyhan (176 Konut Alt Gelir Grubuna) 908
Adana Sofulu 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), sağlık ocağı, ticaret mrk, cami) 308
Adana Yüreğir 1. Bölge 212
Adana Yüreğir 2. Bölge 580
Adıyaman Besni Pınarbaşı Mah. 240 adet konut inşaatı 240
Adıyaman Kahta 192 adet konut inşaatı 192
Adıyaman Merkez Esentepe 1. Bölge 468
Adıyaman Merkez Esentepe 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, tic.merk, cami, yemekhane, şadırvan) 200
Afyon Dinar Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) 352
Afyon Merkez 516 konut Alt Gelir + Sosyal donatı (ticaret mrk., 24 derslikli iö.o.) 516
Afyon Sandıklı 192
Ağrı Merkez Suçatağı 224
Aksaray Eskil 112
Aksaray Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) 504
Aksaray Merkez 360 konut inşaat işi 360
Aksaray Ortaköy 144
Amasya Suluova Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan) 264
Ankara - Sarayköy Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri Sitesi (0-6 Yaş 15 adet, 7-18 yaş 42 adet) İki İdare Binası, Revir, Santral Binası 57
Ankara Akyurt + Sosyal Dnt., (İlköğretim24, Tic. Mrkz.) 336
Ankara Altındağ Aktaş - Doğantepe Konut+ Sosyal Dnt., Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane 718
Ankara Eryaman 6. etap OYAK II. Kısım (1. bölge) 384
Ankara Eryaman 6. Etap OYAK II. Kısım (2. Bölge) 296
Ankara Eryaman 8-9. Etaplar 1.154
Ankara Etimesgut-Erler + sosyal donatı (ticaret mrk., spor mrk., katlı otopark) 408
Ankara Polatlı 210
Ankara Polatlı Kuzey 1. Etap 392
Ankara Protokol Yolu 1. Bölge 400 konut 480
Ankara Protokol Yolu 2. Etap 496
Ankara Protokol Yolu 3. Etap (480 konut) + sosyal donatı (ilköğretim, lise, 2 spor salonu) 480
Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) 354
Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret mrk., yemekhane) 392
Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, kreş, sağlık oc., cami, şadırvan) (112 Altgelir) 512
Ankara Temelli 1. Bölge 288
Ankara Temelli 2. Bölge + sosyal donatı (İlköğretim(16), sağlık ocağı, cami sub., şadırvan) ve çevre düzenleme 432
Ankara Yenikent İLKSAN 2. Bölge 896 konut 896
Ankara Yenikent İLKSAN 3. Bölge 960 konut 960
Ardahan Göle Fevzi Çakmak 96
Artvin Merkez Seyitler Köyü 112
Balıkesir Dursunbey Çiftçi Mah. 48
Balıkesir Manyas 1.Etap 264
Balıkesir Manyas 2.Etap (Tic. Merk.,İlköğretim-24, cami,Şadırvan,Kütüphane) 252
Balıkesir Merkez 1. Etap (278 Alt Gelir Grubuna) 766
Balıkesir Merkez 2. Etap (Alt Gelir Grubuna)+ Sosyal Donatı (İlköğretim, Lise, Spor Salonu, Kreş, Cami, Şadırvan) 480
Balıkesir Merkez Ayşebacı Mevki (2. Bölge) 496
Bartın Merkez (192 Alt Gelir) 492
Bilecik Merkez 2. Etap 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan, ticaret mrk.) 250
Bilecik Pazaryeri 122 Adet Konut İnşaatı işi (Tarımköy) 122
Bingöl Karlıova (192 Alt Gelir) 224
Bolu Merkez-Kürkçüler + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan) 348
Burdur Bucak Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) 264
Burdur Merkez 1. bölge 224
Burdur Merkez 2. Bölge 576
Burdur Merkez (208 Alt Gelir) 208
Bursa İnegöl - Alanyurt 224
Bursa M.Kemal Paşa Karaköy + Tic. Merk, Ahır, Tandır inşaatı 105
Bursa Merkez Yıldırım 492
Bursa Nilüfer Hasanağa I. Kısım 864
Bursa Nilüfer Kayapa + sosyal donatı 368
Bursa Orhangazi 2. Etap Konut + Sosyal Donatı (252 Alt Gelir) 336
Bursa Orhangazi Tekke Mah. 260
Bursa Osmangazi + İlköğretim32, cami, şadırvan 912
Çanakkale Biga + ticaret mrk. 224
Çanakkale Kepez 144 konut inşaatı 144
Çankırı Merkez İnançköy (Tarımköy) 222
Çorum Merkez 2.Bölge (652 Alt Gelir) 704
Çorum Merkez 1. Bölge 296
Çorum Merkez 3. Bölge 836
Çorum Sungurlu konut (80 alt Gelir) + sosyal donatı (ticaret merkezi) 256
Denizli Kale (252 konut alt gelir) 408
Denizli Merkez Dokuzkavaklar 1. Etap 256
Denizli Merkez Dokuzkavaklar 2. Etap 192
Diyarbakır Ergani + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (128 konut alt gelir) 560
Diyarbakır Lice İkmal İnşaatı 24
Diyarbakır Üçkuyular 1. Etap 484
Diyarbakır Üçkuyular 3. Etap (240 Alt gelir) 608
Elazığ Merkez 2. Etap + sosyal donatı (cami, şadırvan, kütüphane, ticaret) 224
Elazığ Merkez Yapraklı Mah. (264+224) 488 konut 264
Erzincan Çarşı Mah. 1. Etap 368
Erzincan Çarşı Mah. 2. Etap (konut+ticaret+semt konağı) 512
Erzincan Kemaliye Taşdibi 40
Erzincan Merkez Mengüceli 2.Etap 368
Erzincan Merkez Mengüceli 3. Etap 112
Erzincan Refahiye 84
Erzurum Aşağı Çat(51 konut), Yukarı Çat(68 konut) (tarımköy uyg.) 119
Erzurum Aşkale 176
Erzurum Aşkale Yeniköy 45
Erzurum Hınıs 96
Erzurum Ilıca (afet konutları) 208
Erzurum Ilıca 2. Etap 144
Erzurum İspir 48
Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 1. Bölge 280
Erzurum Merkez Dere Mah. Yıldızkent 2. Bölge + Sosyal Donatı (İlköğretim24), Ticaret mrkz., Cami, Kütüphane 420
Eskişehir Odunpazarı 2. Etap 832
Eskişehir Odunpazarı 3. Etap 370
Eskişehir Odunpazarı 4. Etap + (ilköğretim32, lise40, 2 ticaret mrk., spor salonu, cami, kreş) (96 alt gelir) 400
Eskişehir Tepebaşı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi 448
Eskişehir Tepebaşı Şeker Mah. 644
Gaziantep Çaybaşı (tarımköy) 214
Gaziantep Merkez Beylerbeyi 2. Bölge (Gecekondu Dönüşüm) 824
Gaziantep Merkez Şahinbey Karataş (240 konut alt gelir) 1.248
Gümüşhane Kelkit Büyükcami + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan) 112
Gümüşhane Şiran Konut + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şadırvan, kütüphane) 96
Hatay Antakya Günyazı 392
Hatay Dörtyol + sosyal Donatı ( İlköğretim24, Tic. merk) 360
Hatay Kırıkhan 296
Iğdır Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (112 alt gelir) 288
Isparta Merkez 240
İstanbul Çatalca Hadımköy 2. Bölge 904 konut 904
İstanbul Ataköy Konutları 6. Mah.İlköğretim-16 950
İstanbul Çatalca Hadımköy 1. Etap + Sosyal Donatı, (Tic. Mrk., Cami, Şadırvan) 392
İstanbul Çatalca Hadımköy 3. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami, şad.) 696
İstanbul Halkalı 550 ada 560
İstanbul İkitelli 1. Etap (alt Gelir) 678
İstanbul Küçükçekmece Halkalı 4. Etap (664) ve 3.Etap (1564) (Olympiakent) 2. Etap 2.228
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 1. Kısım 912
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 2. Kısım + sosyal donatı (ilköğretim(32), Ticaret Mrk., spor salonu) 576
İstanbul Küçükçekmece Halkalı (182/1) 3. Kısım 1.152
İstanbul Pendik Şehli Mah. 1. bölge (592 Alt Gelir Grubu) 1.056
İstanbul Pendik Şehli Mah. 2. bölge + Sosyal Donatı 680
İzmir Konak Uzundere 3. Bölge 616
İzmir Aliağa ilköğretim16 (140 konut alt gelir) 500
İzmir Karşıyaka Örnekköy 808
İzmir Konak Uzundere 1. Etap 672
İzmir Konak Uzundere 2. Etap 1.176
İzmir Konak Uzundere 4. Etap 616
İzmir Menemen Asarlık (160 konut alt gelir) 208
Kahramanmaraş - Afşin + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami) (112 alt gelir) 272
Karabük Cevizlidere 1. bölge 384 Konut ve Katlı Otopark İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi 384
Karabük Merkez Fatih Mahallesi )(alt gelir grubu) + Sosyal Donatı (İlköğretim24, Tic. Merk.Cami, Şadırvan 476
Karaman Ayrancı 64
Karaman Merkez Değirmendere 720
Kars Merkez Yenimahalle 1. Bölge 224
Kars Merkez Yenimahalle 2. Bölge 528
Kastamonu Merkez 2. Bölge 624
Kayseri - Merkez 4. Bölge (476 konut alt gelir) 476
Kayseri - Merkez 5. Bölge 656
Kayseri Merkez 1. Bölge (196 Konut Alt Gelir Grubu) 376
Kayseri Merkez Melikgazi 2. Bölge 944
Kayseri Merkez Melikgazi 3. Bölge 1.184
Kayseri Pınarbaşı Hürriyet 192
Kırıkkale Bahşılı 1. Bölge 176
Kırşehir Kaman Konut + Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi) 320
Kırşehir Merkez Aşıkpaşa 384
Kocaeli - Gebze-Şekerpınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim32, lise24, spor salonu, sağlık ocağı, ticaret mrk., kreş, cami, şadırvan) (588 alt gelir) 1.260
Kocaeli - Merkez - Bekirpaşa - Akçakoca 2. Etap 190
Kocaeli - Merkez-Bekirpaşa-Tavşantepe 402
Kocaeli Gebze Şekerpınar 1. Bölge (112 alt gelir) 476
Kocaeli Merkez Gündoğdu 2. Bölge (338 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim36, spor salonu, cami, imamevi) 338
Konya Akşehir Kuruçay 192
Konya Beyşehir Konut + sosyal donatı (ilköğretim(24), ticaret mrk, kütüphane, cami sub.) 448
Konya Çumra Mihmandar Mh. 1. Etap (48 Alt gelir) 144
Konya Kadınhanı Kayabaşı 1. Bölge 80
Konya Merkez Selçuklu 1. Bölge 320
Konya Merkez Selçuklu 2. Bölge 960
Konya Merkez Selçuklu 3. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise, ticaret, kreş, cami, sağlık ocağı, açık kapalı spor salonları) 736
Konya Selçuk Üniversitesi 528 Adet Konut ve Sosyal Donatı 528
Kütahya Emet 144
Kütahya Merkez 1. Etap 332
Kütahya Merkez İnköy 2. Etap (476 Alt Gelir) 720
Malatya Beydağı 2. Etap 1. Bölge lise-40 (616 Alt Gelir) 920
Malatya Doğanyol 48
Manisa Merkez 1.Etap Ticaret Merkezi, 2.Etap (192 Alt Gelir) konut ve Sosyal Donatı 544
Manisa Merkez Horozköy 416
Manisa Turgutlu +Sosyal Donatı (ilköğretim-24, tic. merkz.) 384
Mardin Kızıltepe Konut+Sosyal Donatı 576
Mardin Merkez Nur Mah. 1. Etap 240
Mardin Merkez Nur Mah. 2. Etap + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrkz., cami, şadırvan, bekci klb.) 512

Mersin Erdemli 1. Bölge 480
Muğla Merkez-Kötekli (208 konut alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk.) 880
Nevşehir Hacıbektaş 2. Etap (336 alt gelir) + (ilköğretim24, ticaret mrk., kreş) 336
Nevşehir Merkez Yeniüçüncü 3. Etap 288
Niğde Altunhisar 96
Niğde Bor 512
Niğde Bor 2. Bölge + sosyal donatı (ticaret mrk., kütüphane, cami, şadırvan) 496
Niğde Bor 3. Bölge (400 Alt Gelir) 512
Niğde Çiftlik 48
Ordu Fatsa Konut + sosyal Donatı (ilköğretim-16, Ticaret mark.Cami, Kütüphane Şadırvan) 320
Osmaniye Kadirli Topraktepe 84
Osmaniye Merkez Fakuşağı (80 Konut Altgelir) 264
Osmaniye Yaveriye 1.Bölge (ilköğretim-16, tic.merkezi, cami, kütüphane)(384 alt gelir)- Merkez Sosyal Donatı (ilköğretim-24,sağlık ocağı) 482
Rize Pazar Kocaköprü (78 Afet Konutu) 168
Samsun Hastanebaşı (176), Selahiye(80) 256
Samsun Merkez 200 Evler konut + ilköğretim(16) + Atakent Kamalı ilköğretim(24) 264
Samsun Merkez Adalet Mh. + sosyal donatı (ilköğretim-24, tic. mrk.) 672
Samsun Merkez Çobanlı Atakent 1. Etap 296
Siirt Merkez Bostancık 62
Sivas Merkez İşhanı 1. Bölge 288
Sivas Merkez İşhanı 2. Etap Konut + sosyal donatı (ticaret, ilköğretim24, cami, şadırvan) 576
Sivas Şarkışla (96 Alt Gelir) 224
Şanlıurfa Birecik Konut + sosyal donatı, ilköğretim-24 (176 Alt Gelir) 410
Şanlıurfa Ceylanpınar (Afet Konutları) ilköğretim16, cami, Şadırvan, Tic. Merkz 96
Şanlıurfa Merkez Akabe 3. Bölge (96 Konut Altgelir Grubu) 312
Şanlıurfa Merkez Akabe 4. Bölge (552 Konut Alt Gelir Grubu) 552
Şırnak Cizre(160), Silopi(96) + (2 ticaret mrk., 2 cami-şad.) 256
Tekirdağ Hayrabolu 132
Tokat Merkez 3. Bölge (320 Alt Gelir) 480
Tokat Merkez Dedeli 1. Bölge 216
Tokat Merkez Dedeli 2. Bölge 438
Tokat Turhal (80 Alt Gelir) 380
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 1. Etap 96 Konut Alt Gelir 288
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 2. Etap 204
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 3. Etap 258
Trabzon Akçaabat Yıldızlı 4.Etap (192)+ ticaret merkezi, ilköğretim-24, spor salonu 192
Trabzon Bahçecik 1. Bölge 326
Trabzon Merkez Çömlekçi (64), Akçaabat Kavaklı(40), Akçaabat(80) (afet konutları) 184
Tunceli Merkez 80
Tunceli Ovacık 48
Uşak Merkez 2. Bölge (264 Altgelir)+ Sosyal Donatı (İlköğretim32, Tic. Merkz., Sağlık oc., Kafeterya, Kütüphane, Cami) 264
Uşak Merkez 3. Bölge (168 alt gelir) 520
Uşak Merkez Kuyucak 300
Van Merkez Yeşilköy Konut + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami) (tarımköy) 78
Yozgat Akdağmadeni İbrahimağa 1. Etap 192
Yozgat Boğazlıyan (96 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim, ticaret, cami, şadırvan) 320
Yozgat Merkez 1. Bölge 228
Yozgat Merkez 2. Bölge + Sosyal donatı 492
Yozgat Yerköy 2.Bölge (96 Konut Alt Gelir Grubuna) 240
Zonguldak Merkez + ilköğretim16 (60 konut alt gelir) 250
 

#3
İnşaatı Devam Eden Konut Projeleri

Proje adı -Konut sayısı- Seviye

Adana Karaisalı 2.Etap 96 konut 96 %16
Adana Merkez Yüreğir Aksantaş (308 alt gelir grubu) + (ticaret, lise24, cami) 888 %75
Adana Merkez-Kürkçüler + (ilköğretim-8, ticaret merkezi, sağlık ocağı, cami-şadırvan) (tarımköy uygulaması) 126 %0
Adana Seyhan Gürselpaşa 224 %8
Adana Seyhan Sarıhular (Alt Gelir) 860 %12
Adana Seyhan Sarıhular sosyal donatı, ilköğretim(32), lise(32), cami, şadırvan, 3 adet büfe, spor salonu, tic. mrk., +SHÇEK sevgi evleri, karaisalı 96 konut 96 %32
Adana Seyhan-Zincirlibağlar 1.080 %45
Adana Sofulu 1. Bölge 784 %75
Adana Yüreğir Köprülü Mah. 988 Konut ve sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, 32 Derslikli Lise, Spor Sal., Sağ. Oc., Tic. Mer., Camii, Şad., Kütp., Saat Kul.), 988 %74
Adıyaman Besni 2. Etap + sosyal donatı (cami, ticaret mrk.) (64 konut alt gelir) 260 %78
Adıyaman Besni 3. Etap konut + 32 Derslikli Lise, Spor Salonu,cami 168 %0
Afyon Erkmen (180), Bolvadin (272) (208 alt gelir), İlköğretim-16 camii, 452 %51
Afyon İli Çay İlçesi 95 Adet Tarımköy Konutu, Susuz Beldesi 44 Adet konut Tic. mrkz. 139 %44
Afyon Merkez 2. Bölge 348 Adet Konut, 1 Adet Kreş ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme 352 %0
Afyon Merkez Telsiz Mah. 2. Etap konut + Sosyal donatı, anaokulu 352 %16
Afyon-Emirdağ, ticaret merkezi, cami 230 %46
Ağrı Patnos + sosyal donatı (ilköğretim32, ticaret mrk., cami Şdırvan, Genel Altyapı) 224 %59
Ağrı Sevgi Evi 5 %0
Aksaray Zafer mah. 3. Etap Konut - Ortaköy Cami İnş. - Eskil Cami İnş. 330 %12
Amasya - Gümüşhacıköy 112 %76
Amasya Merkez 284 (176 Alt Gelir)Konut + Tic. Mrkz. 284 %55
Amasya Merzifon Konut + İlköğretim, Cami, Tic. merkz. 512 %37
Ankara Altındağ-Gültepe (Gecekondu Dönüşüm) Konut + Sosyal Donatı,8 Dükkan, İlköğretim16, Sağlık Oca., Cami, Şadırvan 784 %39
Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret mrk., cami, şadırvan) 288 %74
Ankara Çankaya Dikmen Mah. 16743 ada 1 parsel 1.852 %0
Ankara Elmadağ Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim16, Kreş, Cami 528 %0
Ankara Eryaman 10. Etap Konut + Tic. Merkz., Yüzme Havuzu, Anaokulu 534 %76
Ankara Güdül (144) + ticaret merkezi, 144 %35
Ankara Keçiören (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 428 %18
Ankara Kızılcahamam Konut + Tic. Mrkz., Cami 298 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 1. Etap + ilköğretim24 710 %1
Ankara Kuzey Kent Girişi 2. Etap Konut + Anaokulu 754 %1
Ankara Kuzey Kent Girişi 3. Etap 530 %1
Ankara Kuzey Kent Girişi 4. Etap + 2 adet tic. mrkz., ilköğretim32 690 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 5. Etap 688 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 6.Etap, ticaret merkezi, ilköğretim-32 591 %0
Ankara Kuzey Kent Girişi 7.Etap, ticaret merkezi 318 %0
Ankara Mamak Yatıkmusluk 132 %15
Ankara Mamak Yatıkmusluk 2. Etap (kentsel Yenileme) 176 %5
Ankara Polatlı 2.Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) 648 %24
Ankara Protokol Yolu 4. Bölge (1.008 konut) + (kreş, ticaret mrk., cami-şad., sağlık ocağı, kütüphane, imamevi, kafeterya) 1.008 %56
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 1. Etap + ticaret mrk. 1.152 %71
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 2. Etap + (ilköğretim24, spor salonu, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane, kreş) 712 %58
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 3. Etap + ticaret mrk. 1.272 %20
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 2.Bölge 426 %13
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 4.Etap(Karayolları-Turkuaz) 730 %38
Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 5.Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret mrk. Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami - Şadırvan) 564 %46
Ankara-Gölbaşı 1.Bölge 664 %0
Ankara-Gölbaşı 2. Bölge, ticaret merkezi 984 %0
Ankara-Gölbaşı 3. Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) 456 %0
Antalya Merkez Çıplaklı (420 Alt Gelir) 892 %48
Antalya Merkez Kepez 1.bölge (Kentsel Yenileme) 448 %35
Artvin - Ardanuç 168 Konut 168 %0
Aydın - Söke Yenidoğan (144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi) 144 %73
Aydın Bozdoğan 192 %0
Aydın Merkez 600 %75
Balıkesir - Gönen 176 %4
Balıkesir Bandırma Edincik Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami 412 %0
Balıkesir Bandırma Kayacık Konut + İlköğretim32, Cami, Sağlık Oc., Tic. Mrkz. 838 %12
Balıkesir Burhaniye Konut + Tic. merk. 164 %39
Balıkesir Edremit Konut + İlköğretim8, Tic. Merkz., Cami 412 %23
Balıkesir Kepsut 176 %0
Bartın 2. Bölge Konut + İlköğretim24, Tic. Merk., Cami 206 %11
Batman Kuyubaşı (Tarımköy) 196 %44
Batman Kuyubaşı 1. Bölge 382 konut 382 %78
Batman Kuyubaşı 2. Etap Konut + Tic. Mrkz., İlköğretim24, Sağlık oc., Cami 214 %55
Batman Kuyubaşı 3. Bölge 606 konut 606 %68
Bayburt 1. Bölge 36 Adet Konut, 23 Adet Dükkan ve 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yapım işi 36 %37
Bayburt Arpalı Tarımköy (80 konut) - İO (8 ders.) - Bayburt Mrk. 1. Böl. Sos. Don. 300 kişilik Yurt - 24 ders. Lise - Spor Sal. - Bayburt Merk. 2. Böl.120 konut + 61 dükkan + 1 Çelik Köprü 200 %38
Bayburt Merkez Gençosman 1,2. Etaplar 156 %44
Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi) 128 %25
Bilecik 5 Adet Sevgi Evi, 1 İdari Bina 6 %16
Bilecik Merkez (Alt Gelir) Konut + Tic. Mrkz., Cami, Kütüphane 176 %8
Bilecik Merkez İstiklal Mahallesi 2. Etap 1. Bölge 278 %50
Bilecik Osmaneli 192 Konut (112 altgelir) + Ticaret Merkezi 192 %69
Bingöl Kığı Yazgünü (Tarımköy) 89 %70
Bitlis Rahva 2. Etap (96 Alt Gelir) 272 %70
Bitlis Tatvan 2.Etap 272 %0
Bolu Kürkçüler Konut + Tic Mrkz., Cami 348 %0
Bolu Mengen Pazarköy Konut + Tic. mrkz. 144 %3
Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 1.etap konut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami, şadırvan 500 %3
Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 2.etap konut + Tic. mrkz., Sağlık oc. 500 %0
Bolu Mudurnu 128 konut + ticaret merkezi ve kreş (64 alt gelir) 128 %51
Burdur Çavdır (64 Alt Gelir) +İlköğretim16 96 %32
Bursa Hamitler Konut + 2 adet Ticaret mrkz., Cami, Kreş, Sağlık oc, İlköğretim32 948 %12
Bursa Keles 64 Konut (Alt Gelir) 64 %68
Bursa Kestel 1. Bölge (56 Alt Gelir) İlköğretim24, Tic. merkz., Sağlık Oc., Cami 716 %44
Bursa Orhangazi 3.etap Konut + İlköğretim24, tic. merkz., cami 784 %0
Bursa Ovaakça Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %0
Çanakkale Biga 144 Konut + İlköğretim8, Cami 144 %3
Çanakkale Merkez Kepez 140 Konut 140 %5
Çankırı Çerkeş (324)+ sosyal donatı (İlköğretim-16, cami-şadırvan, ticaret merkezi) 324 %35
Çankırı Şabanözü (96 Altgelir) Konut + Tic Mrkz., Cami 128 %23
Çorum Osmancık (224 alt gelir) + (kütüphane, cami-şadırvan) 224 %62
Denizli Çal Konut + Tic. Merkz., 192 %7
Denizli Irlıganlı (296)+sosyal donatısı (İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Honaz (384)+sosyal donatısı ( İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi) 680 %23
Denizli Kurudere 1.Etap (ilköğretim-24, cami, ticaret merkezi) 496 %0
Denizli Kurudere 2.Etap (sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami) 582 %0
Denizli Kurudere 3.Etap (ticaret merkezi) 456 %0
Diyarbakır Kayapınar Konut (384) - Ergani Karakol Binası 384 %19
Diyarbakır Silvan (192 alt gelir) 208 %55
Diyarbakır Silvan 2. EtapKonut + İlköğretim24, Tic. mrkz., Cami 128 %0
Diyarbakır Üçkuyular 2. Etap (600 konut alt gelir) 672 %7
Diyarbakır Üçkuyular 4.etap 960 %67
Düzce Çilimli 108 %0
Düzce Merkez (MEMUR-SEN) (72 Alt Gelir)+ Sosyal Donatı, Tic. Mrkz., cami, Sağlık Ocağı, Yönetim Merkezi, Kreş, 588 %40
Düzce Merkez Metek 1.Bölge 592 %0
Düzce Merkez Metek 2.Bölge Sosyal Donatı ( ilköğretim-40, sağlık ocağı, cami, şadırvan, ticaret merkezi) 608 %0
Düzce Merkez Metek 3.Bölge 576 %0
Edirne İpsala Konut (160 Altgelir)+ Ticaret Mrkz., Cami, Şadırvan 304 %62
Edirne Keşan Beyendik Beldesi, ticaret merkezi, cami, ilköğretim-16 456 %21
Edirne Keşan Yenimuhacir Konu+ İlköğretim8, Tic. Mrkz., Cami 240 %9
Edirne Merkez 1. Etap Fırınlarsırtı (ilköğretim-8, kreş, cami, ticaret merkezi, sağlık ocağı) 784 %20
Elazığ Sürsürü 308 %17
Erzincan - Altınbaşak 61 konut Tarımköy Uygulaması 61 %56
Erzincan - Bayırbağ 40 Konut Tarımköy Uygulaması + ticaret Merkezi 40 %56
Erzincan Çukurkuyu ( Tarımköy ) 42 %22
Erzincan Kemaliye Hacıyusufmahdi 60 %0
Erzincan Üzümlü (84 Alt Gelir) 372 %52
Erzurum Ilıca Konut + İlköğretim16 272 %0
Erzurum Merkez Yakutiye 512 %56
Erzurum Oltu 80 %51
Eskişehir Ertuğrulgazi Mah. (144 konut) 144 %13
Eskişehir Odunpazarı 1. Etap 518 %39
Eskişehir Odunpazarı Vadişehir 1072 Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor s., Kreş, Cami, Tic. Mrkz. - 1.072 %13
Eskişehir Tepebaşı Aşağısöğütönü Konut + Lise40, İlköğretim24, Spor Sa., Kreş, Cami, 2 Adet Tic. Mrkz 1.265 %12
Gaziantep - Şahinbey (Kentsel Yenileme)+( 2 cami, ticaret merkezi, kütüphane, sağlık ocağı) 1.260 %3
Gaziantep Islahiye Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz. Cami 472 %0
Gaziantep Merkez Şehitkamil konut + ilköğretim-32, spor salonu, cami, kreş, ticaret merkezi, sağlık ocağı 1.060 %8
Gaziantep Şehitkamil (1104), kreş, camii, ticaret merkezi, sağlık ocağı 1.104 %31
Giresun Merkez + Sos. Dnt., Karakol , bekçi kulübesi 240 %73
Giresun Şebinkarahisar + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şadırvan) (48 konut alt gelir) 176 %72
Giresun-Alucra (ilköğretim-16, Tic. Mrkz., spor salonu, cami) 160 %16
Gümüşhane Kale (Tarımköy)Konut + İlköğretim 60 %0
Gümüşhane Köse-Salyazı (70) + sosyal donatı ( tic. mer., spor salonu, cami-şad.) , Çırpılık (96) + tic. mer., spor salonu, Öbektaş (36) + tic. mer., spor salonu, 202 %0
Gümüşhane Kürtün 20 Konut - Özkürkün 156 Konut 176 %34
Gümüşhane Merkez(250), Torul(80) Konut + ilköğretim okulu(16), ticaret mrk. 338 %75
Hakkari Gupsi 188 %0
Hakkari Merkez 160 Konut + Sosyal Tesis 160 %9
Hakkari Şemdinli 64 Konut + Çukurca 48 Konut 112 %75
hakkari Yüksekova Konut + Tic. Mrk., Camii, Şadırvan 156 %58
Hatay Antakya Günyazı 2. Etap (252 Alt Gelir) 532 %6
Hatay Reyhanlı (80 alt gelir) + (ilköğretim8, ticaret mrk., cami-şadırvan) 272 %58
Hatay Saraycık 114 %5
Hatay-Kırıkhan Engelsiz Yaşam Merkezi, (6 adet engelsiz yaşam birimi, ticaret merkezi, ilköğretim-16, kreş, 6 kafeterya, cami-şadırvan) 7 %32
Isparta Merkez-Aliköy Mevkii 1. Bölge (432 alt gelir)+ (Lise-24, ilköğretim-24, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu, ticaret mrkz) 732 %35
Isparta Senirkent Büyükkabacı Tarımköy 105 konut ve Ticaret Merkezi 105 %55
Isparta Uluborlu (176) ticaret merkezi; 176 %33
İstanbul Bahçeşehir 10. Bölge (SPRADON) 394 %13
İstanbul Avcılar Ispartakule 1. Bölge + ticaret mrk., ilköğretim, lise, cami (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) (BİZİM EVLER) 751 %10
İstanbul Bahçeşehir - (Başkaşehir ) 350 %0
İstanbul Bahçeşehir 11. Bölge 600 %0
İstanbul Bahçeşehir 4. Bölge - (MANOLYA EVLERİ) 374 %17
İstanbul Bahçeşehir 5. Bölge (UpHillCourt) 682 %52
İstanbul Bahçeşehir 6. Bölge (SPRADON) 352 %26
İstanbul Bahçeşehir 7. Bölge (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 320 %0
İstanbul Bahçeşehir 8. Bölge konut + ticaret (Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı) 565 %0
İstanbul Bahçeşehir 9. Bölge (SPRADON) 179 %13
İstanbul Bahçeşehir T1 Bölgesi 395 %47
İstanbul Beşiktaş Ortaköy 55 %0
İstanbul -Gaziosmanpaşa Taşoluk 1. Bölge (750)+ sosyal donatı (Lise-24, spor salonu, cami, şadırvan, kütüphane, 4 Adet Büfe 750 %38
İstanbul Gaziosmanpaşa Taşoluk 2. Bölge (606) + sosyal donatı (İlköğretim-24, Kreş, ticaret merkezi, cami, şadırvan, kütüphane) 606 %48
İstanbul Halkalı 1. Bölge 1.116 %69
İstanbul Halkalı 3. Bölge 1.480 %53
İstanbul Halkalı 4. Bölge 784 %55
İstanbul Halkalı 5. Bölge 1.108 %40
İstanbul Halkalı 6. Bölge 944 %7
İstanbul Halkalı 7. Bölge 720 %5
İstanbul Küçükçekmece Halkalı 2. Bölge 1.000 %51
İstanbul Küçükçekmece Halkalı II. Bölge 447/1-17 bölgeler (576+292) 868 %57
İstanbul Küçükçekmece-Ayazma 364 %0
İstanbul Maltepe Başıbüyük 210 %0
İstanbul Pendik engelsiz yaşam merkezi, 5 adet engelsiz yaşam birimi 6 %0
İstanbul Tuzla 1.Bölge 760 konut Altgelir 760 %71
İstanbul Tuzla Aydınlı 2. Bölge (gecekondu dönüşüm) 984 %2
İstanbul Ümraniye Taşdelen 346 %52
İstanbul-Bahçeşehir 243/1 parsel ikmal ihalesi (has. payl.) 38 %14
İzmir - Torbalı-Yazıbaşı 1. Etap + (ilköğretim24, ticaret mrk.) (400 konut alt gelir) 840 %39
İzmir Menemen Asarlık 2.Etap (544) + sosyal donatısı (İlköğretim-8, cami, şadırvan, ticaret merkezi), 544 %53
İzmir Merkez Dere Mah. (Ahiska Türkleri) + sosyal donatı(İlköğretm24, Tic.Mrkz, Cami, Şadırvan, yemekhane, Sosyal Tesis 568 %6
İzmir Seferihisar 24 konut + Urla 84 konut 108 %0
İzmir Tire Konut + İlköğretim, Tic. Mrkz. 320 %0
Kahramanmaraş Elbistan ilköğretim24, Tic. Mrkz., Cami 504 %62
Kahramanmaraş Merkez Serintepe Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan ve bekçi kulübesi- Adıyaman Kahta Sosyal Dnt. ilköğretim16, tic. mrkz., cami, şadırvan 200 %44
Karabük Cevizlidere 2. bölge (432 konut) + sosyal donatı (ilköğretim24, 2 ticaret, cami) 432 %56
Kars Sarıkamış Yenimahalle 304 %59
Kastamonu Tosya (224 Alt Gelir), 312 %48
Kayseri Bünyan Konut + Tic. Mrkz., Cami, İlköğretim16 214 %14
Kayseri İncesu Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., cami 432 %23
Kayseri Merkez 6. Bölge (264 alt gelir) Konut + lise40, spor salonu, tic. mrkz. 744 %0
Kayseri Merkez 7. Bölge (576 alt gelir) Konut + ilköğretim40, cami, şadırvan, sağlık ocağı, spor salonu 728 %0
Kayseri Pınarbaşı 2.Etap (144) (80 alt gelir)+ sosyal donatı (İlköğretim-8, ticaret merkezi, kreş, kütüphane ve camii ) 144 %15
Kayseri Tomarza (ilköğretim-16, ticaret merkezi, cami) 304 %0
Kayseri Yahyalı ( 144 Alt gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami 344 %14
Kırıkkale Yahşihan 2. Etap 104 Alt Gelir konut + (ilköğretim24, cami-şadırvan) 264 %59
Kırıkkale Bahşılı 2. Etap 240 %0
Kırıkkale Hacıbey 48 Alt gelir konut, tic. mrk., cami, şadırvan, ilköğretim (24), sağlık ocağı) 388 %59
Kırklareli Merkez + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., sağlık ocağı, cami-şadırvan) (192 konut alt gelir) 456 %18
Kırşehir Merkez 8 Adet Sevgi evi, 1 adet idari bina 8 %18
Kilis Merkez 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim24, kreş, tic. mrk., cami) 640 %17
Kocaeli Bekirpaşa 84 %0
Kocaeli Gölcük (358 Altgelir) 856 %19
Kocaeli Merkez Bekirpaşa Akçakoca Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi) 420 %64
Kocaeli Merkez Gündoğdu 1. Bölge 1.040 %0
Konya Bozkır 192 %4
Konya Cihanbeyli konut + Tic. mrk. 80 %23
Konya Çumra Mihmandar Mh. 2. Etap (60) + ticaret mrk., 60 %60
Konya Doğanhisar (144) 144 %33
Konya Kadınhanı 2. Etap tic. mrkz., cami 112 %55
Konya Meram 1. Etap 958 %0
Konya Selçuklu Yazır Mah. (Alt Gelir) 640 %5
Konya Seydişehir + ilköğretim16, kreş, ticaret merkezi 384 %0
Konya Yunak 72 %60
Kütahya Çavdarhisar (96 alt gelir),+ sosyal donatı (ticaret merkezi camii), Kütahya Emet (208 alt gelir) camii, Kütahya Hisarcık 2.Etap (64) 304 %51
Kütahya Gediz 2.Etap Konut ve Sosyal Donatısı (32 Derslikli İlköğretim, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı, Şadırvan), 280 %74
Kütahya Hisarcık 160 %66
Kütahya Tavşanlı ( 96 Alt Gelir) 2. Etap + sosyal donatı (ticaret mrk., cami-şadırvan) 324 %76
Kütahya-Merkez Sevgi Evleri, kreş - Uşak Merkez Engelsiz Yaşam Merkezi 11 %11
Malatya Beydağı 2. Etap 2. Kısım 612 %79
Manisa Akhisar 436 Konut (176 Alt gelir) + ilköğretim24, Cami, Tic. Mrkz. - Manisa Merkez Lise24 436 %0
Manisa Köprübaşı 48 %0
Manisa Salihli Durasıllı + Cami Tic. Mrkz. 132 %0
Mardin-Midyat (64 alt gelir) + (ilköğretim24, tic. mrk., cami,.) 304 %24
Mersin Anamur Ören Beldesi 2. Etap Konut 340 %0
Mersin Anamur-Ören 1.Etap (lise-24, cami-şadırvan, ticaret merkezi, sağlık ocağı) (280 alt gelir) 560 %55
Mersin Erdemli 2. Bölge 160 %66
Mersin Silifke + İlköğretim24, Ticaret mrkz., Cami, Şadırvan, Bekçi Kulübesi 536 %41
Mersin Taşucu (144 Alt gelir) ilköğretim24, Tic. merkz., Cami 407 %42
Mersin Toroslar (252 Alt Gelir) Konut + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami 612 %2
Muğla Kavaklıdere (80 Alt gelir) + Tic. Mrkz. 116 %18,5
Nevşehir Hacıbektaş 1.Etap 144 %72
Niğde Bor 5.Bölge Konut + Tic. Mrkz., Cami 304 %4
Niğde-Bor 4.Bölge + ticaret merkezi 208 %64
Ordu Gölköy (Alt Gelir 96 Adet ) Konut + Tic Merkz. , Cami, İlköğretim16 208 %0
Ordu Merkez 742 konut + sosyal donatı (İlköğretim-16, Ticaret mrk., Kütüphane, Sağlık ocağı, cami-şadırvan)) 742 %53
Ordu Ünye Tic. Merkezi, Cami, Şadırvan ( 140 alt gelir) 448 %67
Osmaniye Kadirli 2. Etap (Tic. Mrk., Camii) 160 %68
Rize Güneysu - Rize Pazar Tic. Mrkz., Cami, Şadırvan 96 %34
Rize Hemşin konut, ticaret merk. 56 %8
Rize Merkez Gülbahar (96), Fındıklı (48), Ardeşen (164), Çayeli (156) 464 %73
Sakarya - Karasu 1. Bölge (160 alt gelir) + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret mrk., cami-şad., kütüphane) 304 %48
Sakarya Adapazarı Camili 1.Etap ve 2. Etap + (kütüphane, cami) 1.208 %71
Sakarya Adapazarı Korucuk 3. Etap 800 Konut - Bilecik Merkez ilköğretim16 800 %5
Samsun Çarşamba + ilköğretim-16, cami, şadırvan, ticaret merkezi 672 %0
Samsun Havza (112) ticaret merkezi ve camii, Gazi (210) , Atakentte camii, 322 %76
Siirt Merkez Doluharman Köyü (tarımköy) 163 %28
Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi, 4 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %0
Sinop Merkez İlköğretim16, Tic. Mrkz., Cami 272 %68
Sivas Gölova 64 (Alt Gelir) Konut + Tic. mrk., Cami - 64 %20
Sivas Merkez Çayboyu Mah. 2. Bölge (alt gelir grubuna) 464 %68
Sivas Suşehri + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami) (128 konut alt gelir) 304 %38
Sivas Yıldızeli 208 (96 Alt Gelir) Konut + İlköğretim16, Tic. mrk., Cami 208 %20
Şanlıurfa - Halfeti Argıl 100 konut Tarımköy Uygulaması, Şanlıurfa - Yukarıgöklü 90 konut Tarımköy Uygulaması 190 %4
Şanlıurfa Akabe 6. Etap Konut + İlköğretim24, İlköğretim16, Spor Salonu, Cami, 2 Adet Kreş, 3 Adet Tic. Mrkz. 1.136 %15
Şırnak 3. Etap (Konut 96) + İlköğretim24, Tic. Mrkz., Cami - Şırnak idil (Konut 80),Tic. Mrkz.- Şırnak Güçlü Konak (Konut 48) Tic mrkz.- Şırnak Cizre ilköğretim24-Şırnak Uludere (Konut 48)tic. mrkz.- Hakkari mrkz Cami, Tic. Mrkz.,- Hakkari Cami Onarımı 272 %0
Tekirdağ Çorlu Velimeşe Konut + ilköğretim32, Tic. mrkz., Cami 320 %0
Tekirdağ Merkez 1. Bölge(ilköğretim24, tic.mrkz., cami, şadırvan) (80 Alt Gelir) 580 %68
Tokat Almus 160 %0
Tokat Niksar 2.Bölge konut + ticaret merkezi, cami 240 %33
Trabzon Akçaabat (390 konut) - 390 %45
Trabzon Düzköy Yenimahalle (afet konutları) 208 %74
Trabzon Of (Afet Konutları) 40 %0
Tunceli Merkez (100 Afet Konutu+Huzur evi, Cami Minaresi), Tunceli Nazımıye (56 Konut) 156 %9
Tunceli Merkez Atatürk Mah. (İlköğretim8, Ticaret mrkz.) 222 %0
Van Erciş 1 Adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 5 Adet Engelsiz Yaşam Birimi 6 %15
Van Erciş 2. Etap+ ilköğretim 24, Tic. Mrkz., Sağlık Oc., Cami, Şadırvan 304 %14
Van Hangediği 80 Afet Konutu, 80 Ahır inşaatı, İlköğretim5, Tic. mrkz., Cami 80 %0
Van Kevenli 1. Etap Konut+ ilköğretim40, Tic. mrkz., Cami 368 %10
Yalova Merkez 3. Etap 128 %74
Yalova Merkez- Hacımehmetli (144 Altgelir) 1.152 %72
Yozgat - Yenifakılı (96), Çayıralan (72), Sarıkaya (192) + Ticaret Merkezi 360 %34
Yozgat Çandır (60) (Tarımköy) konut + Ticaret Merkezi 60 %30
Zonguldak Alaplı Konut + İlköğretim, Tic. mkz., Cami 262 %16
Zonguldak Çaydeğirmeni (80 Alt Gelir), tic. mrkz, camii 160 %30
Zonguldak Ereğli Konut+ Tic. Mrkz., Cami., Şadırvan 258 %4
Toplam (275) adet uygulama.
 
#4
EMLAK GYO Uygulamaları

Proje adı -Konut sayısı

İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 675
İstanbul Ataşehir (Batı) 1. Bölge (KentPlus) 2.044
İstanbul Ataşehir (Batı) 2. Bölge (UpHillCourt) 1.742
İstanbul Ataşehir (Batı) 3. Bölge Konut ve işyeri (myworld) 3.639
İstanbul Ataşehir 1864 Ada 1 parsel Konut ve İşyeri (Gelir paylaşımı esasına göre inşaatı ve satışı) 3.300
İstanbul Ataşehir 4. Etap Konut ve İşyeri (Gelir paylaş. Esasına göre inşaatı ve satışı) 180
İstanbul Bahçeşehir 3. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 590
İstanbul Bahçeşehir 460-62/1 parsel 1.700
İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 1.Bölge + tic. Merkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 2.131
İstanbul Bahçeşehir Ispartakule 2.Bölge + tic. Merkz. (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 2.232
İstanbul Bakırköy Kartaltepe (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 219
İstanbul Büyükçekmece M.Sinan (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 666
İstanbul Esenler İkitelli (misstanbul) 936
İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mh. (Emlak Konut GYO)
İstanbul Silivri Selimpaşa (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 820
İstanbul Ümraniye Çekmeköy Kemerdere 856 Konut + 3 Adet Okul 883
İstanbul Üsküdar Burhaniye (EGYO)
İzmir Karşıyaka Mavişehir 1. Bölge (Mavişehir) 1.568
İzmir Karşıyaka Mavişehir 2. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 694
İzmir Karşıyaka Mavişehir 3. Bölge (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 536
İzmir Karşıyaka Mavişehir 4. Etap 5. Kısım (7 villa+ 56 konut inşaatı) 63
Kırklareli Lüleburgaz + İlköğretim okulu(24), Cami (Emlak Konut G.Y.O. A.Ş.) 804
Kocaeli Körfez (Sosyal Konut), 3 Adet İlköğretim. 3.550
Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı 204
Toplam (24) adet uygulama.
81 ilde 370 ilçede 273.392 konut + 8.472 hizmetli dairesi toplam 281.864 konutun inşaatları başlatılmıştır.

Toplam 0 adet ihalenin değerlendirmesi devam etmektedir.


Altyapı, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte 81 ilde, 370 ilçede, 905 şantiyede toplam 281.864 konuta ulaşılmıştır.
 
#5
TOKİ, DAR GELİRLİYİ GÜNEŞ PİLİYLE AYDINLATACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İmzalama Hazırlığı İçerisinde Olduğu Yeni Bir Protokolle TOKİ Binalarına Güneş Pili Koymaya Hazırlanıyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, imzalama hazırlığı içerisinde olduğu yeni bir protokolle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarına güneş pili koymaya hazırlanırken, bu kapsamda dar ve sabit gelirli vatandaşa bedava elektrik kullandırmak hedefleniyor.
Lisans zorunluluğu yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla yürürlüğe giren 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, 500 kW’a kadar elektrik üretimi için EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) lisans alınması zorunluluğu ve bürokratik formaliteler ortadan kalkmış ve ürettiği elektriğin kendi ihtiyacından fazlasını Enerji Bakanlığı’na satabilmesi gündeme gelmişti.


Bu konuda somut adım atan Enerji Bakanlığı, TOKİ ile bir protokol imzala***** TOKİ binalarına güneş pili koymayı amaçlıyor. Güneş pili projesi’yle, daha da yükselmesi beklenen enerji fiyatları ortamında dar ve sabit gelirli vatandaşlar bedava elektrik kullanacak ve artan elektriği devlete satacak. Enerji Verimliliği Mortgage’i ile de güneş pillerinin ilk yatırım maliyetinde vatandaşlara kolaylık sağlanacak.

Bu çerçevede, TEİAŞ’ın da iletim sistemi planlamasında, maksimum derecede güneş pilinin elektrik sistemine entegrasyonu için çalıştığı ve iletim yatırımları planlamasında bu kriteri de değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Enerji Bakanlığı’nın, maliyetleri diğer kaynaklara göre çok yüksek olan güneş pillerinin ve yoğunlaştırıcılı güneş termik santrallarının desteklenmesine yönelik olarak bir yönetmelik çıkarmaya hazırlandığı da öğrenildi. Yeni düzenlemeyle, Enerji Verimliliği Kanunu’nda öngörülen minimum 5 Eurocent’lik alım garantisi ve süresi daha üst seviyelere çıkarılacak ve teknolojik öğrenme eğrileri ile maliyet yapılarına göre farklılaştırılacak.

Maliyet 25-40 cent/kWh

Elektrik üretim maliyeti güneş pillerinde 25-40 dolarcent/kWh ve güneş termik santrallarında ise 12-20 cent/kWh arasında değişiyor. 200 binden fazla güneş pili işletmede olan ve bunların yüzde 98’inin elektrik sistemine bağlantısı bulunan Almanya’da 40-51 Eurocent/kWh’lik bir alım garantisi bulunuyor. Enerji Bakanı Hilmi Güler, Dost Enerji’nin Bergama’daki Rüzgar Santralı açılışında rüzgarı zaptettiklerini, sırada güneş ve jeotermali zaptetmenin olduğunu söylemişti.

Güneş pillerinin sonsuz ömrü var

GÜNEŞ pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddeler olarak biliniyor. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 100 santimetrekare civarında, kalınlıkları ise 0.2-0.4 mm arasında. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışıyor. Yani üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşuyor. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı, yüzeyine gelen güneş enerjisi. Güneş pilinde mekanik olarak elektrik üreten cihazların aksine hareketli parçalar olmadığından teorik ömürleri sonsuz. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilebiliyor. Bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik modül adı veriliyor. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine bağlanarak bir kaç watttan megawattlara kadar sistem oluşturuluyor.
 
#6
TOKİ KONUTLARINI TESLİM ALMAYAN GAZETECİLER, İNŞAAT ALANI ÖNÜNDE ÇADIR KURDU


Başbakanlık Toplu Konut İdarasi (TOKİ) Tarafından Yaptırılan Evlerini Sözleşme Tarihinde Teslim Alamayan Gazeteciler, İnşaat Alanı Önünde Çadır Kururak Eyleme Başladı.Başbakanlık Toplu Konut İdarasi (TOKİ) tarafından yaptırılan evlerini sözleşme tarihinde teslim alamayan gazeteciler, inşaat alanı önünde çadır kururak eyleme başladı.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şubesi'nce imzalanan protokalle TOKİ, Merkez Yüreğir ilçesi eski Aksantaş Fabrikası alanında basın mensupları için 298 konutun temeli atmıştı.


Teslim tarihi üzerinden yaklaşık bir yıllık süre geçmesine rağmen dairelerine kavuşamayan gazeteciler, uzun bir süredir mücadele ediyor.

ÇGC 2. Başkanı Salim Büyükkaya, 2006 yılında TOKİ, gazeteciye konut edindirmek üzere Nisan 2006'da sözleşme yapıldığını söyledi.

Protokole göre konutların 16 ayda teslim edilmesi gerektiğini belirten Büyükkaya, ancak sürenin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen ilerleme sağlanamadığını kaydetti. Gazetecilerin bir çoğunun hem TOKİ'ye, hem de kirada oturdukları evlere ödeme yaptıklarını hatırlatan Büyükkaya, "Bir çoğumuz geçen yıl buraya taşınıp, çocuklarının kayıtlarını civardaki okullara yaptıracaktı. Adana'da kiralar bir yıllık peşin tahsil ediliyor. Kirada oturan arkadaşlarımız kontratlarını yenilemek zorundadırlar. En kötü evin kirası yıllık 3-4 bin YTL. TOKİ, yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, basın mensuplarını zor durumda bırakmıştır." dedi.

Gazetecilerin eylem yapma meraklısı olmadığını vurgulayan Büyükkaya, bir çok milletvekili adayının seçimler öncesinde bu konuda verdiği sözü tutmadığına dikkat çekti.

Büyükkaya, şunları söyledi: "Bizler verilen sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu konuda girişimde bulunacakları sözü veren Adana milletvekillerinin de konuyla yakından ilgilenmesini istiyoruz. TOKİ, yükümlülüğünü yerine getirerek konutları bir an önce tamamlayıp teslim etmelidir."

TGS Adana Şube Başkanı Mustafa Gümüşdamla da haklarının peşinde olduklarını dile getirdi. Gümüşdamla, problemin çözülmemesi halinde kira bedellerini alabilmek için TOKİ alehine bireysel davalar açacaklarına işaret etti.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, TOKİ ile yaptıkları konut edindirme projesinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirtti.

Esendemir, "Böyle bir hak bize 'sürünün' diye mi verildi? Bu kadar insanı perişan etmeye kimsenin hakkı yok. Bu evlerin 16 ay sonra teslim edileceği söylendi. Ama aradan geçen yaklaşık bir yılda konutlar teslim edilmedi. Çok uğraştık. Oyalanarak bugüne kadar getirildik." şeklinde konuştu.

Gazeteciler daha sonra konutları inşaa eden müteahhit Mümtaz Yavuz'la görüştü. Ufak eksikliklerinin dışında evlerin tamamlandığını ve bu ay TOKİ'ye teslim edileceğini ileri süren Yavuz, konutların hak sahiplerine tesliminin ise TOKİ'nin insiyatifinde oyduğunu kaydetti. Aileleriyle gelen hak sahibi haberciler ise "Evimizi istiyoruz, Gazeteciler de TOKİ'zede oldu, TOKİ sözünü tut, bu ayıba son ver" şeklindeki dövizlerle eyleme destek verdi.
 
#7
TOKİ, BAKIRKÖY'DEKİ ARAZİSİNİ 650 MİLYON YTL'YE SATIŞA ÇIKARIYOR


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bakırköy Sahil Şeridindeki Arsasını 650 Milyon YTL Muhammen Bedelle Satışa Çıkardı.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Bakırköy sahil şeridindeki arsasını 650 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkardı.
Ataköy Konakları ile Marmara Denizi arasında kalan 124 bin 980 metrekare büyüklüğündeki arsanın yarısı, TOKİ'nin sözleşmeye koyacağı özel maddeyle yeşil alan olarak korunacak. 68 bin metrekarelik kısmı park ve yeşil alan olarak düzenlenecek ve halkın kullanımına açılacak olan uzun bir sahil şeridine sahip arsanın bu bölümüne kapalı inşaat yapılamayacak.


Atatürk Havalimanı'na 3 dakika mesafedeki arsayı alan yatırımcılar, otel, apart otel, gazino, marina, yat kulübü, alışveriş tesisleri, lokantalar, kongre tesisleri, akaryakıt satış üniteleri, sağlık kulübü, gösteri spor ve eğlence tesisleri kurabilecek. Toplam inşaat alanı 249 bin 960 metrekare olarak belirlenen arsaya yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi göstereceği ve ihaleye katılımın yüksek olacağı tahmin ediliyor. Ataköy sahil arsası satış ihalesi, açık artırma yöntemiyle TOKİ'nin Bilkent'te bulunan merkezinde 23 Eylül 2008 Salı günü saat: 15.00'de yapılacak.
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#8
Konut Edindirme Yardımı Ödemelerine İlişkin Bilgi Notu

Konut Edindirme Yardımı hak sahiplerine nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5664 sayılı “Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair” Kanun 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazetede ve 5664 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik de 14.08.2007 tarih ve 26613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu KEY tutarları maaşlardan kesilen tutarlar olmayıp, maaşa ilave olarak işveren tarafından yatırılmış olan tutarlardır.
KEY hak sahipliğinin tesbitine esas listeler, 28 Temmuz 2008 tarih ve 26950 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, ilan edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bu listeler, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGYO) tarafından www.keyodemeleri.com adresli elektronik ağ sayfası aracılığıyla da kamuoyuna duyurulmuştur.
KEY ödemeleri, anılan Kanunda belirtildiği şekilde kişilerin tercihleri doğrultusunda, payları oranında EGYO hisse senedi verilmek veya nakit ödenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.
KEY hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.
KEY hak sahibinin, T.C. Kimlik No ve Sosyal Güvenlik No ile yaptığı sorgulama sonucunda çıkan ödeme miktarına itirazının olmaması durumunda, hak sahipleri, ödemelerini T.C. Ziraat Bankası şubelerinden T.C. Kimlik No ibraz ederek alacaklardır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır. Bireysel ödeme için T.C. Ziraat Bankası Şubelerine başvuran hak sahiplerinin T.C. Kimlik No ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik No ile ödeme yapılmayacaktır.
Vekaletname ile yapılacak ödemelerde, genel vekaletnameye istinaden ödeme yapılabilecek, özel bir vekaletname istenmeyecektir. Ancak, ibraz edilecek genel vekaletnamede vekilin bankadan para çekme yetkisi bulunacaktır.
Hisse senedi talep edecek KEY hak sahiplerinin T.C. Ziraat Bankası Şubelerine bireysel olarak başvurmaları gerekmektedir. Hisse senedi talep edecek hak sahipleri T.C. Ziraat Bankasından hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont alacaklardır. Topluca hisse senedi talebi kabul edilmeyecektir. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından ilan edilecektir.
Belgelenmesi durumunda hak sahibinin mirasçıları, konut edindirme yardımı kesintilerini alabilecektir. Mülga 3320 sayılı Kanun gereği, konut edindirme yardımına müstehak kişinin ölümü hâlinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım nemasıyla birlikte, kanunî mirasçılarına veraset ilamının ibrazı ve varis/varislerce dilekçeyle başvuru yapılması durumunda ödenecektir.
Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.
Hak sahipliği listelerinin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren 5 yıl içinde, hak sahiplerinin, konut edindirme yardımı alacaklarını nakit veya hisse senedi olarak EGYO’dan talep etmemeleri durumunda, bu alacaklar, Hazineye irad kaydedilecektir.
KEY HAK SAHİPLİĞİ LİSTESİNDE ADI BULUNMAYANLAR
KEY Hak Sahipliği Listesinde Adı Bulunmayanlar, Mülga 3320 sayılı Kanunda belirtilen nedenlerden dolayı Konut Edindirme Yardımından yararlanmamış olabilirler.
Mülga 3320 sayılı Kanun uyarınca, bağımsız konutu olan emekliler, hizmet tahsisli konutlarda oturan çalışanlar oturdukları sürece, yurt dışı kadrolarda görev yapanlar bu görevleri süresince, sözleşmeli olarak çalışan personel, 10 kişiden az iş yerinde çalışanlar, Konut Edindirme Yardımından yararlanmamışlardır.
Ayrıca, Mülga 3320 sayılı Kanun gereği, evlilik nedeniyle sadece aile reisine Konut Edindirme Yardımı yatırılmış bulunulmaktadır.
Diğer taraftan, Mülga 3320 sayılı Kanun çerçevesinde, daha önce Konut Edindirme Yardımı almış olanlar KEY Hak Sahipliği Listesinde yer almamışlardır.
KONUT EDİNDİRME YARDIMINA MÜSTAHAK OLDUĞUNU İLERİ SÜRENLER
Resmi Gazetede ilan edilen bu listelerde adı yer almayan, ancak, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenler ile bu listelerde adı yer alan ancak itirazı olanlar, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde (28 Ekim 2008 tarihine kadar), mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili (Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.) Bankaya devretmekle yükümlü olan ilgili kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru süresi geçirildikten sonra yapılacak talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmayacaktır.
Başvuru yapan kişilerin, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak, ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde (28 Aralık 2008 tarihine kadar) Bankaya bildirilir. Her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan belgelerin geçerli olup olmadığı hususunda karar vermeye yetkili kurum Bankaya bildirim yapan kurumdur.
Özet olarak, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin; T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimlerinin yer almaması, Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulamada T.C. Kimlik No’nun bulunmaması ya da konut edindirme yardımı hak sahibi olduğunun, ancak, ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi, vb. itirazların olması halinde 28 Ekim 2008 tarihine kadar öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar), bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SSK, Emekli Sandığı, kurum sandıkları) müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumları da doğru bilgileri tamamladıktan sonra, 28 Aralık 2008 tarihine kadar Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş.’ne ek bildirimleri yapmakla yükümlüdürler. Banka da, 5664 sayılı Kanunda tanımlanan süreler çerçevesinde, ek listelerde yer alan ve hak sahibi olduğu tespit edilenlere ilişkin nema hesaplamasını yaparak, KEY hak sahipliğinin tesbitine esas ek listeleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (EGYO)’ne gönderecektir.
KEY hak sahiplerine ilişkin ek listelerin EGYO’ya ulaşmasından sonra ödemeler, 5664 sayılı Kanunda hükme bağlanan şekilde ve süreler içerisinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleşecektir.
İŞ YERLERİ KAPANMIŞ OLANLAR NEREYE BAŞVURACAK?
KEY uygulamasının yapıldığı dönemde çalışılan iş yerinin kapanmış olması halinde ise, hak sahiplerinden SSK'lı olanların, adına yardımı yatıran kurumun bağlı olduğu SSK bölge müdürlüklerine, Emekli Sandığına tabi olanların da o dönem çalıştığı kurumun birleştiği kuruma başvurmaları gerekmektedir. Diğer sosyal güvenlik sandıklarına tabi olanlar ise o dönemde çalıştığı kurumun devir olduğu kuruma başvuracaklardır.
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#9
İstanbul Bahçeşehir Toplu Konut Alanı 7.Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projesi (Başkaşehir Projesi) ile İlgili Duyuru.

İstanbul – Bahçeşehir Toplu Konut Alanı VII. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projesi inşaatı ve satışı işi, İdaremiz ile Yüklenici Yapı Endüstrisi İnş. ve Elektronik San. Ltd. Şti. arasında imzalanan Sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmekte iken feshedilmiştir.
Satış işlemlerine yönelik olarak İdaremiz teminat hesaplarına intikal etmiş olan tutarlar iade edilmektedir.
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#10
İdaremizce Satılan Taşınmazların Satış Sözleşmelerinin Damga Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklama

6 Haziran 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m2’yi geçmeyen konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar Damga Vergisi’nden muaf tutulmuş olup, bu tarihten itibaren net alanı 80 m2’yigeçmeyen konutlardan Damga Vergisi tahsil edilmemektedir.

Ayrıca net alanı 80 m2’den büyük konutlar için T.C. Sanayi Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde; İdaremizden taşınmaz alan tüketicilerin büyük çoğunluğunun yoksul ve dar gelirli kişiler olması nedeniyle İdaremizin kamusal niteliği gözönüne alındığında, tek nüsha sözleşme imzalanarak, bir fotokopisinin alıcıya verilmesinin yeterli olacağı uygun görüldüğünden 15.07.2008 tarihi itibarıyla, onaylı sözleşme talep etmeyen taşınmaz alıcılarından sadece tek nüshaya ilişkin binde yedibuçuk oranında Damga Vergisi tahsil edilmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 15.07.2008 tarihinden sonra satışı gerçekleştirilen taşınmazların iki nüsha olarak düzenlenen sözleşmelerine ilişkin olarak; alıcıların talep etmesi ve kendilerinde kalan nüshayı bankaya iade etmeleri halinde iki nüsha için tahsil edilen damga vergisinin yarısı kendilerine iade edilebilmektedir. Ancak söz konusu iade işlemleri Temmuz 2008 ayında gerçekleşen satışlar için en son 25 Ağustos 2008 tarihine kadar, Ağustos 2008’de gerçekleşen satışlar için en geç 25 Eylül 2008 tarihine kadar yapılabilecektir
 
#11
toki sivas'ta yeni konutlar yapacakmış.Bunun içinde nasıl başvuru yapacağımı bilmiyorum.Bu konuda birileri beni aydınlatabilir mi?Ayrıca bazı kişilerin belediyeye başvurup sıraya girdiklerini ve isim yazdırdıklarını duydum.Bu konuda bana bilgi verecek birilerini arıyorum.EĞER başvuru için isim yazdırılıyorsa ben SİVAS'ta olamadığım için benim yerime bir tanıdık adımı yazdırabilir mi?LÜTFEN BİRİLERİ BANA YARDIM ETSİN...
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#12
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 1. T.C. vatandaşı olması,

 1. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde en .....yıldır ikamet ediyor olması, veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

 • Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 5 (beş ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

 1. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

 1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

 1. 30 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak,

 • Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 • Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.

 1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 1.600 YTL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 1.600 YTL. olması gerekmektedir.)

 1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 • 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,
 • 2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,
 • 3. Kategori olan “En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın”
 • 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

 1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :
Başvuru sahipleri,

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisini,

 • Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

 • İkametgah ilmühaberini,...........il/ilçe sınırları içerisinde en az ....... yıldır ikamet ettiğine dair),
(Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 5 (beş ) yıllık ikametgah ilmuhaberi ibraz edecektir.

 • T.C. Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin)

 • Ayrıca,

 • Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

 • Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

 • Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)
İbraz edeceklerdir.

 • Başvuru sahipleri, Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.
KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

 • 1. kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri,
 • 2. kategori Gaziler,
 • 3.kategori En az %50 Özürlü Vatandaşlar,
 • 4.kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar,
Her dört kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

 • Hane halkı gelirinin en fazla net 1.600 YTL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

  • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

  • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’dan çalışmadığına dair belgeleri,

 • İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,
(Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

İbraz edecektir.
Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.
1. KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

 • Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;
  • İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir
  • Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenecektir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
 • Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;
  • İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdaremizce talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;
İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 1. T.C. vatandaşı olması,

 1. Projenin bulunduğu......... . il veya ilçe sınırları içerisinde en az .............. yıldır ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

 1. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

 1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,

 1. Başvuru sahibinin 30 yaş ve üzerinde olması, gerekmekte olup, ancak,

 • Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 • Babası veya hem babası hemde annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.

 1. Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olmaması, ( SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na tabi olunmaması)

 1. Yeşil Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yararlananlar katılabilecektir.

 1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 • 1. Kategori olan “En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın”
 • 2. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
Başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.

 1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 • İkametgah ilmühaberi (................. il veya ilçe sınırları içerisinde ..........yıldır ikamet ettiğine dair ),

 • T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

 • Ayrıca, Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)

 • Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.
KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,

 1. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,

 1. Yeşil Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar ; Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK’dan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan yararlandıklarına ilişkin ............. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,

 • 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisini,

 • Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisini,
İbraz edecektir.
Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;
Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesh edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.


Daha Geniş Bilgi İçin:http://www.toki.gov.tr

sivas suşehri: http://www.toki.gov.tr/html/satis/sivas/susehri/susehri.htm


 
#13
MERAM BELEDİYESİ'NİN KONUT HAMLESİ SIKIŞAN İLÇEYE YENİ YERLEŞİM MERKEZLERİ AÇTI


Konya'nın Merkez Meram Belediyesi'nin Son Yıllarda Hayata Geçirdiği Yeni Konut Projeleri İlçedeki Sıkışıklığın Giderilmesinde Önemli Rol Oynadı. Gödene Bölgesinde Yapılan Şehr-i Meram, Gedavet, Seyirtepe ve TOKİ Konutları Sayesinde Binlerce Kişi Ev Sahibi Oldu.

Konya'nın merkez Meram Belediyesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği yeni konut projeleri ilçedeki sıkışıklığın giderilmesinde önemli rol oynadı. Gödene bölgesinde yapılan Şehr-i Meram, Gedavet, Seyirtepe ve TOKİ konutları sayesinde binlerce kişi ev sahibi oldu. Meram Belediye Başkanı Refik Tuzcuoğlu, önümüzdeki yıllarda bu bölgenin şehrin önemli yerleşim merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Tuzcuoğlu, 5 yıllık hizmet dönemini Cihan'a değerlendirdi. Halkın memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla hizmetlerini sürdürdüklerini aktaran Tuzcuoğlu, göreve geldiklerinden beri belediye kaynaklarını ilçe tarihinde rekor sayılabilecek miktarda artırdıklarını dile getirdi.

Belediyenin Meram'daki arsa miktarının 1989-2004 yılları arasında 5 milyon metrekare olduğunu hatırlatan Tuzcuoğlu, "Görevi devraldıktan sonra Meram'ın arsa miktarını 7,5 milyon metrekareye çıkardık. 1999-2004 yılları arasında daire sayısı 31 adet iken bizim dönemimizde bu sayı 258 oldu. 2004-2009 yılları arasında üretilen asfalt miktarı 282 bin 666 tona ulaştı. 1999-2004 yılları arasında 92 bin 40 metrekare parke taşı döşenirken, 2004-2009 yıllarında 252 bin 784 metrekareye çıktı. Belediyemizin park ve bahçeler sayısı 1999-2004 yılları arasında 49 iken bu sayı bizim dönemimizde 108'e yükseldi. Meram Belediyesi hiç bir dönemde bizim zamanımızda kazandığı kadar kıymetli araziye sahip olmadı." dedi.

Tuzcuoğlu, kendi başkanlık döneminde Meram'ın sosyal, kültürel ve fiziki belediyecilikte önemli yatırımlar gördüğünü kaydetti.

Şehre verdikleri yeni istikametle Meram'daki sıkışıklığı giderdiklerini dile getiren Tuzcuoğlu, Gödene'de yaptırdıklarını binlerce konutun dar alana sıkışan Meram'a yeni yerleşim merkezleri açtığını vurguladı.

Tuzcuoğlu, konut hamlelerinin kendisinden sonraki başkan döneminde de devam ettirilebilmesi için gerekli arsayı temin ettiklerini bildirdi. Belediye hizmet binası projesini tamamlayamadığı için bir burukluk yaşadığını söyleyen Başkan Tuzcuoğlu, "2009 yılında bu projeyi başlatmayı arzu ediyorduk. Kısmet değilmiş." diyor.

Yerel seçimlerin ardından hangi işi yapacağı yönünde kendisine çok sayıda sorular yöneltildiğini dile getiren Meram Belediye Başkanı, "Ailemin hayvancılık sektöründe çalışan bir firması var. Belki orada devam edebilirim. Henüz bu konuda bir karar vermedim." diye konuşuyor.

Siyasette icraatların insanları yıprattığını kabul eden Refik Tuzcuoğlu, 29 Mart seçimlerinde AK Parti'den Meram adayı olan Serdar Kalaycı'nın 28 Mart 2004 seçimlerinde kendisinin aldığı oydan daha fazla oy alacağına inandığını sözlerine ekledi.

29 Mart seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmeyen Tuzcuoğlu, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile aralarında problem bulunduğu, bu yüzden ikinci kez aday gösterilmediği' yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Tuzcuoğlu, "Sayın Akyürek ile herhangi bir uyumsuzluğumuz olmadı. Siyasetin doğasında gelmekte var, gitmekte. Bir insan 80 yaşına kadar bile başkanlık yapsa, bir gün ecel o koltuktan ayırır. Şer gibi görünen şeylerde de hayır vardır. Bu konuda tevekkül ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. (CİHAN)
(Cihan Haber Ajansı) 18.02.2009