Toplu İş Uyuşmazlıkları Sınav Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
grev ve lokavt - açık öğretim iş ve sosyal güvenlik hukuku test soruları

1. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla, çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla TİSGLK hükümlerine uygun olarak yaptıkları greve ne ad verilir?

a. Dayanışma grevi
b. Genel grev
c. Kanuni grev
d. Siyasi grev
e. Kanun dışı grev

2. Aşağıdakilerden hangisi kanuni grevin unsurlarından biri değildir?

a. Toplu menfaat uyuşmazlığı sebebiyle greve gidilmesi
b. İşçilerin ekonomik durumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla greve gidilmesi
c. İşçilerin çalışma şartlarını korumak ve düzeltmek amacıyla greve gidilmesi
d. Bir diğer işyerinde grev yapan işçilere destek vermek amacıyla greve gidilmesi
e. TİSGLK’nunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak greve gidilmesi

3. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması üzerine TİSGLK hükümlerine uygun olarak yaptıkları lokavta ne ad verilir?

a. Dayanışma lokavtı
b. Genel lokavt
c. Saldırı lokavtı
d. Siyasi lokavt
e. Kanuni lokavt

4. Karar verilen veya uygulanmakta olan bir grevin kanun dışı olup olmadığının tespitini aşağıdakilerden hangisi yapar?

a. İş mahkemesi
b. Bölge Müdürlüğü
c. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d. Valilik
e. Kolluk kuvvetleri

5. Bir lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitinde mahkeme, kararını en geç sürede verir?

a. 6 işgünü
b. 15 gün
c. 1 ay
d. 2 ay
e. 3 ay

6. Grev kararı, karar tarihinden itibaren kaç işgünü içinde karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere gönderilir?

a. 3
b. 6
c. 15
d. 30
e. 45

7. Arabuluculuk aşamasında anlaşma sağlanamaması durumunda arabulucu hazırlayacağı tutanağı ilk olarak aşağıdakilerden hangisine gönderir?

a. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren
b. İşçi sendikası
c. Valilik
d. Görevli makam
e. Kolluk kuvvetleri

8. Alınan grev kararının, karşı tarafa tebliğden itibaren en çok kaç gün içinde uygulamaya konması gerekir?

a. 6
b. 15
c. 30
d. 45
e. 60

9. Aşağıdakilerden hangisi grev ve lokavt yasağı bulunan işler arasında yer almaz?

a. Can ve mal kurtarma işlerinde,
b. Cenaze ve tekfin işlerinde,
c. Kamu kuruluşlarınca yürütülen temizlik işlerinde
d. Banka ve noterlik hizmetlerinde
e. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetlerinde

10. Grev oylaması talebi aşağıdakilerden hangisine yapılır?

a. Mahallin en büyük mülki amirine
b. Görevli makama
c. İşveren
d. İşveren sendikasına
e. İşçi sendikasına

Cevap Anahtarı

1. c

2. d

3. e

4. a

5. c

6. b

7. d

8. e

9. c

10. a


alıntı