Toprağın Oluşumu Hakkında Bilgi - Çözülme

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
taşların çözülmesi - taşların kimyasal çözülmesi - taşların biyolojik çözülmesi - toprağın katmanlar


DIŞ KUVVETLER

Enerjisini güneşten alan ve yer şekillerinin oluşmasında yıkıcı etkiye sahip olan kuvvetlere dış kuvvetler denir.


TAŞLARIN ÇÖZÜLMESİ

olayıdır.

Mekanik çözülmede en fazla etkili olan faktör , sıcaklık farkıdır. Sıcaklık farkı arttıkça mekanik çözülme de artar.

En fazla görüldüğü iklimçöl iklimidir. Ayrıca karasal iklimlerde de fazladır.Yurdumuzda İç Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde fazladır.


Kimyasal Çözülme

Kayaları oluşturan unsurların eriyerek, kimyasal bileşimlerinin değişmesi sonucundaki ayrışma olayıdır.

Kimyasal çözülmede en fazla nem miktarı etkilidir. Ayrıca sıcaklığın da etkisi vardır. Fakat sıcaklık çözünürlülük hızında etkilidir. Dolayısıyla yağış miktarı ve sıcaklık arttıkça kimyasal çözülme de artar.

En fazla görüldüğü iklim Ekvatoral iklimdir. Ayrıca Savan, Muson ve ılıman Okyanus iklimlerinde de fazladır. Yurdumuzda ise bütün kıyı bölgelerimizde fazladır. En fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde görülür.


Biyolojik Çözülm

Bitkiler kökleri vasıtasıyla kayaları hem mekanik, hem de kimyasal yolla ayrışmaya uğratır. Bitkilerin yapmış olduğu ayrışma Ekvatoral Bölgede, Muson iklim Bölgesinde ve Ilıman Okyanus iklim bölgesinde fazladır.)

Toprak,taşların çözülmesi ve içine çeşitli canlı kalıntılarının karışmasıyla oluşur.

ETKİLİ FAKTÖRLER

klim ve bitki örtüsü: Kimyasal çözülme ile toprak oluştuğundan, Ekvatoral iklimde toprak oluşumu çok hızlı iken, çöl ikliminde toprak oluşumu çok yavaştır.

Taşların özelliği: Karstik arazilerde toprak oluşumu daha kolaydır.

Arazinin eğimi: Eğimli arazilerde toprak oluşumu daha yavaştır.

Zaman: Kaba bir hesaplama yapacak olursak 1cm toprak için 150-350 yıl gereklidir.Tarım için en az 60 cm toprak gereklidir. En uygun şartlar altında tarım toprağı 20.000 yılda oluşur.


TOPRAK KATMANLARI (Horizon)
En üstte, iyice ayrışmış maddelerce zengin tabakadır. Ekim-dikim işleri burada yapılır (40cm).

B Horizonu: Üstte yıkanan tuz ve kil gibi maddelerin biriktiği kattır.

C Horizonu: Temeldeki ana kayanın iri parçalarından oluşan katmandır.

D (R) Horizonu: Henüz çözülmeye uğramamış ana kayadır.
alıntı