Topraklama Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Topraklama Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

Topraklama sistemi ilgili standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.
Bütün teçhizatın şasilerinde topraklama iletkeni bağlantısına uygun, sıkıştırmalı tipte ve standartlarda belirtilen çapta bir topraklama cıvatası bulunacak ve toprak sembolüyle işaretlenecektir.

Topraklama iletkeni bakır olacak ve iletken kesiti, en az 35 mm² olmak koşuluyla, akım yoğunluğu 160 A/mm² değerini aşmayacak şekilde hesaplanacaktır.


Genel olarak taşınması gereken akımın neden olduğu termik ve mekanik zorlamalar dikkate alınarak, topraklama sisteminin sürekliliği sağlanacaktır.
Topraklama devresinin dış topraklama sistemine bağlantısı için, topraklama devresinin kolayca görülen ve erişilen bir noktasında, topraklama direncinin ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde tasarımlanmış, en az 12 mm çapında ve 40 mm uzunlukta bakır bir topraklama terminali barası bulunacaktır.
Metal mahfazalar ve ara bölmeleri, beton köşklerin çelik iskeleti, kapak ve kapılar, ana devreye ait teçhizatın şasileri, transformatör tankı, AG panosu çerçeve ve mahfazası, kabloların metal siperleri ve topraklanması gereken bütün metal parçalar doğrudan veya metal yapı bölümleri aracılığıyla koruma topraklaması sistemine bağlanacaktır.

Topraklama için ağ şebeke sistemi kullanılacak ve ilgili yerlere ve ağın çevre
noktalarına ve toprak altı kesişme noktalarını azaltmak için projelerine uygun olarak topraklama kazıkları çakılacaktır. Topraklama şebekesinin toprak altı birleşme noktaları cıvatalı, klemens veya özel kaynakla yapılabilecektir. Toprak altı bağlantı noktaları ziftle kaplanacaktır. Yalnız bir cıvata ile yapılan bağlantı şeklinde en aşağı M10 cıvata kullanılacaktır. Toprak altı klemensleri bakır olacaktır. Topraklama ağ şebekesinin cihazlara ve çelik yapıya olan irtibatı doğrudan doğruya ana şebekenin irtibatı noktasında çıktı yapılması şeklinde olacaktır.
Toprak üstü tüm cihaz irtibatlarında kızıl klemens kullanılacak, kroşe kullanılmayacaktır.

Topraklama şebekesinde kullanılacak iletken kesiti en az 95 mm2 örgülü bakır iletken, toprak çubuğu ise kesintisiz 2,5 m boyunda minimum 22mm çapında 3m bakır çelik olacaktır. Cihazlar topraklama çubuklarına mümkün olduğu kadar en kısa ve düz şeklinde bağlanacaktır.