Trafolarin Bakimi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
TRAFOLARIN BAKIMI
Trafoların bakımı, kullanılacağı yere taşınmasından başlayarak işletme süresince devam eder. İyi bir bakım, trafonun ömrünü uzatacağı gibi arızalar da azaltır. Trafoların bakımı iki bölümde incelenir. Bunlar: Taşıma işleminden sonra ve montajda yapılacak işlemlerle, işletme sırasındaki işlemlerdir.

TRAFONUN TAŞIMA İŞLEMİNDEN SONRA VE MONTAJINDA
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Trafonun taşıma işlemlerinde ve montajında birçok özellikleri dikkate alınmalıdır. Bunların başlıcaları şunlardır :
1- Trafo yağ ile dolu olarak taşınmışsa, sarsıntı, çarpma ve düşürmeden dolayı ileri gelebilecek yağ sızıntılarında yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Sızan yağ bir kapta biriktirilip yeniden depoya boşaltılmamalıdır. Çünkü nem almıştır.Trafonun içindeki bütün yağın özelliğinin bozulması sonucunu doğuracağından bu yağ dökülüp atılmalıdır. Sızıntı giderilmezse yapımcı firmaya bildirmek gerekir.
2- Aşırı sızıntılardan dolayı conta cıvatalarında gevşemeler olabilir. Cıvatalar hafifçe sıkılmalıdır. Fazla sıkılacak olursa conta özelliğini yitirir.
3- İzolatörlerde veya ek donanımlarda çatlama veya kırılma görülebilir. İzolatörlerin çatlak olarak kullanılması tehlikelidir. Yenileri ile değiştirilmelidir.
4- Trafonun monte edileceği kuruluşun, yönetmeliklere uygun şekilde yapılması gerekir. Trafo kapalı bir yerde çalışacaksa hücrenin alt ve üst kısmında havalandırmayı sağlamak için hava giriş çıkış yerleri bırakılmalıdır.
TRAFOLARIN İŞLETME SIRASINDAKİ BAKIMI:
Trafolar, döner makinelerde olduğu gibi işletme sırasında sık sık bakım gerektirmezler. Bakım sırasında yapılacak işlemler şunlardır:
Yağ Seviyesi Kontrolü: Trafonun yağ seviyesi, yağ genleşme kabındaki göstergeden kontrol edilir. Çevre sıcaklı da göz önünde tutularak yapılan bu kontrolde yağ seviyesi göstergenin altına düştüğünde, yeniden yağ konmalıdır. Konan yağ, trafodaki yağ ile aynı özellikte olmalıdır.
Yağ Yalıtkanlığının Kontrolü: trafonun kullanıldığı çevrenin havasının nemli veya kuru olmasına göre, belirli zamanlarda yağdan biraz örnek alıp kontrol edilecek yağın yalıtkanlık değerleri ile örnek alınmasında dikkat edilecek noktalar aşağıda açıklanmıştır.
1-Kontrol Edilecek Yağdan Örnek Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar:
Örnek almak için kuru havalar seçilmelidir. Yağ örneği, yağ genleşme kabının boşaltma vanasından alınır. Örnek alınmadan önce 1–2 lt yağ boşa akıtılmalıdır. Böylece yağ genleşme kabının tabanına çökmüş olabilecek su ve tortu maddeleri dışarıya akıtılmış olur. Daha sonra camdan yapılmış yaklaşık 1 litre hacmindeki bir şişenin içi benzinle iyice yıkanır ve 100 derecede 1 saat kurutulur. Şişenin mantardan yapılan tapasının kuru ve temiz olması gerekir. Kauçuk tapa veya madeni kapak, yağın özelliğini bozabilir. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Şişeye örnek alınmadan vanadan akıtılan yağ ile şişe iki defa çalkalanır ve sonra yağ ile tamamen doldurulur. Eğer kontrol deneyi hemen yapılmayacaksa, tapanın üzerine parafin dökülür.
2-Yağın Yalıtkanlık Değerleri:
Yağın, izolasyon kontrol aleti ile yalıtkanlığı ölçülür. Çeşitli standartlara göre ölçülmesi gereken değerler şunlardır:

standart - elektrok açıklığı ( mm ) - Delinme gerilimi ( kV )
VDE - ----------2.5-----------------En az 20 kV -------
UTE ------------5-------------------En az 45 kV-------
ASTM ----------2.54----------------En az 21 kV-------
TSE ------------2.5-----------------En az 25 kV-------

Yağın delinme gerilimi, yukarıda verilen değerlerin altına düştüğünde, trafo yağı, yağ temizleme aygıtı adı verilen aygıttan geçirilerek süzülmesi ve içindeki nemi alınmalıdır. Gerekirse yağ tamamen değiştirilmelidir. Yağ yalıtkanlık kontrolü, normal işletmede 6 ayda bir yapılmalıdır. İlk işletmeye girmeden önce, yağın yalıtkanlık kontrolünün yapılması gerekir. Trafonun ilk işletmeye girmesinden 3 ay sonra, yağ yeniden kontrol edilir. Trafo uzun süre işletme dışı kalacaksa, yeniden işletmeye alınmadan önce yağ kontrolü yapılmalıdır.
TRAFOLARIN GENEL BAKIMI:
Trafolar temiz tutulmalıdır. Ancak havada çalışan trafolar, çevrenin koşullarına göre senede en az iki defa, kapalı yerlerde çalışan trafolar en az bir defa temizlenmelidir. Hava filtresi sökülüp silicagel maddesi kurutulmalı ve yeniden yerine takılmalıdır. Boyası bozulan madeni kısımlar yeniden boyanmalıdır. Yağ sızıntıları, gövdeye kaçaklar, kırılan, bozulan, çatlayan kısımlar dikkatle gözden geçirilmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır.