Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN


Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan,(hangi puan türünden sağlıyorsa (en yüksek puan esas alınır) (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır.)

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

- En az yüksek lisans mezunu.

- Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.(Başvuru belgelerine söz konusu tecrübeye ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir) (Yüksek lisans mezunu olanlarda 2 yıl tecrübe aranmaz.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

OKUTMAN

- Yabancı Dil Okutman başvurularında (KPDS) veya (ÜDS)'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

--Belgelendirmek şartıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak. ( Yüksek lisans mezunu olanlarda 2 yıl tecrübe aranmaz.)

-Belirtilen kadro derecesine atanabilme niteliğine sahip olmak

- İlgili dalda Tıpta Uzmanlık belgesine sahip olmak.