Tristör Kontrollü Seri Kompanzasyon

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
TRİSTÖR KONTROLLÜ SERİ KOMPANZASYON
METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


ÖZET
Bu çalışmada tristör kontrollü iki farklı seri kompanzasyon yönteminin çeşitli kriterlere göre genel bir karşılaştırılması yapılmıştır. Aynı zamanda bu devrelerin çalışma prensipleri ile akım ve gerilim dalga şekilleri incelenmiştir. Gelişmiş Seri Kompanzasyon (ASC) ve Seri Kapasitörlü Tristör Kontrollü Reaktör (TCRSC) devreleri, bilgisayar ortamında Matlab SIMULINK programı kullanılarak kompanzasyon aralığı, iletilen güç ve toplam harmonik distorsiyonu (THD) kriterlerine göre incelenerek bir karşılaştırma yapılmıştır.
1. GİRİŞ
Uygarlığın gelişmesine bağlı olarak, elektrik enerjisine olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Ekonomik ve çevresel sebeplerden dolayı yeni hat inşasındaki kısıtlamalar nedeniyle iletim hatlarının güç transferindeki kapasitelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji iletim sistemlerinde güç kapasitesini arttırmanın en etkili yollarından biri seri kompanzasyondur.
İletim hatlarında seri kompanzasyonun yararları ve uygulanması uzun yıllardır bilinmektedir. Elli yıldan daha fazla bir süre önce uzun iletim hatlarında ilk seri kompanzasyon sistemi önerilmiştir [1]. Anahtarlamalı seri kapasitörlerin kullanılması ile sistemin kararlılığının arttırıldığı gösterilmiştir [2]. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu 1980’lerde Gelişmiş Seri Kompanzasyon (ASC) olarak adlandırılan, ayarlanabilen ilk seri kompanzasyon devresi önerilmiştir [3]. Önerilen bu devre tristör kontrollü bir endüktans ve paralel bağlı bir kapasitörden oluşmaktadır. Sonraki yıllarda ASC ile ilgili çok sayıda detaylı çalışma yapılmıştır. Örneğin Kaynak [4]’de ASC devresinin çeşitli yönlerden ayrıntılı analizi ile ilgili çalışma yapılmıştır. ASC uygulamaları çok sık kullanılmasına rağmen bazı yönlerden eksikliklerinin olması seri kompanzasyonda uygulanmak üzere Seri Kapasitörlü Tristör Kontrollü Reaktörün (TCRSC) alternatif olarak önerilmesine neden oluştur [5].

Linkler çalışmadığından dolayı kaldırılmıştır.
 

Son düzenleme: