Trompet Müzik Aleti - Trompet Çalgısı

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dolaşım uzunluğu: 205 cm.
Uzunluğu: 54 cm.

B. Trompet Do
Dolaşım uzunluğu: 118 cm.
Uzunluğu : 54 cm.
C. Trompet Si b
Dolaşım uzunluğu: 132 cm.
Uzunluğu : 54 cm.


Trompet Sİ b
Alaşımlı ağızlıklı soluklu bir çalgıdır.
Notası ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyulusu bir büyük ikili aşağıdandır.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Armoni Muzikalarında en az iki partisi bulunur.
Ses rengi
açık ve parlaktır.Ses dizisi genişliği :aKalın bölüm b Orta bölüm c İnce bölümSağ elin 12 ve 3 ncü parmakları pistonlar üzerinde sol el çalgının altından destek görevi yaparak çalgının ağızlık bölümü dudaklara dayatılır ve yere koşut bir tutuşla çalınır
Dudakların; kusursuz dişlerin; düzgün ve eksiksiz (ön dişler) olması aranılan nitelikler arasındadır Bu çalgıya başlamak için on - oniki yaş normaldir Ancak yirmibeşinden sonra öğrenmeğe çalışmak gereksiz bir gayret olur (yeni başlayanlar için) Günlük çalışma konusunu dudakların ve bünyenin dayanıklılığına bırakmak gerekir Çünkü çok çalışmak isteyen bir çalgıdır Bununla beraber her gün en az dört saat çalışılmalıdır
Bu çalgının geçmişi çok eski yıllara dayanır Tanınmış olan iki biçiminden düz ve pistonlu olanlarından bugün en çok kullanılanı; Si b sesinde ve pistonlu olanıdır Çok eski devirlerdeki zafer törenlerinin en başta söz edilen çalgısı düz Trompetlerdir Bu Trompetlere piston düzeni ancak ondokuzuncu yüzyıl başlarında konuldu önceleri İtalyan Operalarının Orkestralarında yer aldı Besteciler armonik sesler veren düz Trompeti kullandılar Sonra Bach ve Haendel çağında yaygınlıkla kullanılan bir çalgı oldu Klasik bestecilerin Orkestralarında iki Trompetle yetindiklerini Wagner ile yeniden önem kazandığını söylerken bu deyişe koşut olarak çalgının gelişme zamanını da düşünmek gerekir pirinçten yapılma ağızlıklı ve pistonlu Trompetler günümüzde gelişme devrim tamamlamış durumdadır Çalgıya piston düzeni eklendikten sonra çeşitli seslerde yapıldı Bir zaman Fa ve Mi b seslerinde yapılanlar kullanıldı Şimdi bunların yerine Do ve Si b seslerinde yapılanlar kullanılmaktadır Artık Fa ve Mi b sesleminde olanlar pistonsuz Trompetlerdir İnce bölüm seslerinin çıkarılabilmesi oldukça güçtür Bu sesleri sağlamlıkla çıkartabilecek çalıcılar gereklidir Parlak ve gür bir sesi vardır Kalın bölümün ilk iki notası ince bölümün son üç notası dışarı kalmak üzere diğer seslerde yazılacak tüm ezgileri parlak kusursuz ve başarı ile seslendirebilir Sesleri acı bir özellik taşır Bu özelliğini kapatmak için yanında Kornete de yer verilmesi zorunludur Armoni Muzikaları için çoklukla iki Trompet partisi yazılır Eğer çalıcı parti sayısından 1 çok ise bu durumda birinci partiyi; 1 ikinci partiyi; 2 kişi çalar 2 çok ise her iki partiye de; ikişer çalıcı verilir Eğer dört parti varsa bu partilerin dağıtımı şöyle yapılır:

a 1 nci parti 1 nci Trompete
b 2 nci parti 1 nci Kornete
c 3 ncü parti 2 nci Kornete
d 4 ncü parti 2 nci Trompete verilir

Topluluk içerisinde Kornetlerle ve Trombonlarla birleştirilmiş Trompetler P ve PP seslerine çok iyi bir etki yapar Bu çalgı Armoni Muzikalarının pistonlu ve sürgülü Trombonları ve bütün alaşımlı çalgıları ile çok iyi birleşir Yapılışı çabuk notaların çalınmasına elverişlidir Bağlı - bağsız dilli çift dilli diatonik kromatik ve çabuk ezgileri kolaylıkla başarabilir Eşlik ezgilerindeki uzun seslerde düzen (akor) durumundaki Trompet partilerini; sekizli altılı beşli ve üçlü aralıklar ile kullanmalıdır Bu gibi durumlarda uyumsuz aralıkları zorunlu olmadıkça kullanmamalıdır Sürekli uyumsuz (dissonan) aralıkları ve özellikle dörtlü aralığı sert bir etki bırakacağından kullanmaktan çekinmelidir


Çiftlemeler

Sesdaş Çiftleme:
Trompet ile Büyüt Flüt Trompet ile Obua veya Trompet ile Klarnet: Trompet egemendir Duyuluş kuvvetlenmiş Trompet yumuşatılmış olur Çoklukla (F) de yapılır

Sekizliden Çiftleme:
Trompeti bir sekizli yukarıdan çiftlemek için üç veya dört (iki Büyük Flüt ve Obua gibi) çalgı düşünülür
Trompet ile Trombon: Kullanılır
Trompet ile Korno: Pek kullanılmaz
Alaşımlı çalgılar sesdaş olarak katlanmağa elverişlidirler Bir ezginin seslendirilişinde bu düşünceye yer verilmesi kusur değildir örneğin üç Trombonun veya dört Kornonun birden aynı ezgiyi seslendirmesine çok rastlanır Bu durumda duyuluş çok dolgun ve kuvvetli olur Alaşımlı çalgıların sekizli biçiminde çiftlenmeleri daha iyi sonuçlar verir