TRT Haber ve Spor Paketi Cep Telefonu Kampanyası

#1
Sponsorlu Bağlantılar
TRT Haber ve Spor Paketi Cep Telefonu Kampanyası


TRT Haber veya TRT Spor paketinden birine üye olun 20 adet 3G uyumlu Nokia 5230'dan birine sahip olma fırsatı yakalayın! Tabi 1 Mayıs – 1 Temmuz tarihleri arasında, Kampanya boyunca üyeliğinizi devam ettirirsenizr, üyeliğinizi devam ettirdiğiniz her hafta için 1 çekiliş hakkı kazanacaksınız.

Kampanya hakkında bilinmesi gerekenler

1. İşbu Şartname konusu "TRT Haber ve TRT Spor Kampanyası" ("Kampanya"). Türkiye'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve bireysel Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Avea") abonelerinin tümüne açıktır. Kampanya ve Kampanya kapsamında yapılacak çekilişe 18 yaşından küçükler katılamaz; katılmış olsalar dahi, kazanmaları halinde ikramiye almaya hak kazanamazlar. Avea, Avea İletişim Merkezi ve Satış Noktası çalışanları Kampanya'ya katılamazlar, katılıp ödül kazandıkları takdirde ise bu haktan yararlanamazlar.

2. Kampanya süresi: Kampanya 01.05.2010 tarihinde saat 00:00'da başlayacak olup 01.07.2010 tarihinde akşam saat 23:59'da sona erecektir. Avea'nın katma değerli servislerinden TRT Haber veya TRT Spor Paketi kullanımı satın aldığında (ücretli) 1 adet çekiliş hakkı elde edeceklerdir.

3. Kampanya Konusu "Ödül" ve Kazananların Belirlenmesi: AVEA'nın katma değerli servislerinden TRT Haber veya TRT Spor Paketini satın alan aboneler çekilişe katılmaya hak kazanacaktır.

4. Aboneler, cep telefonlarından TRTSPOR ya da TRTHABER yazıp 2999'a SMS göndererek TRT Haber veya TRT Spor Paketini kullanabilirler.

5. Kampanya bitiminde ödüle hak kazanan aboneler 07.07.2010 tarihinde saat 10:00'da Gülbahar Mah. Cemali Sururi Sok. Halim Meriç İş Mrk. No:25 D:40 Mecidiyeköy / İstanbul adresinde bulunan U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti ("U2") firmasında noter huzurunda top çekme suretiyle yapılacak çekiliş sonunda belirlenecektir.

6. Çekilişi belirlenecek 20 (yirmi) Avea abonesinin her birine birer adet 500 TL değerinde Nokia 5230 cep telefonu ("Ödül") verilecektir. Bir abone birden fazla Ödül kazanamayacaktır, kazanmış olsa da Ödül alamayacaktır. İkramiyeler çekilişle belirlenen talihliye taahhüt edildiği şekilde verilecektir. Söz konusu ikramiyenin kapsamına KDV dahil olup, diğer vergi, harç, yasal yükümlülük ve harcamalar ise çekiliş sonucu Ödül kazanan abone tarafından karşılanacaktır. Kampanya'ya iştirak edenler bu şartları gayrikabili rücu kabul etmiş sayılır.

7. Paket üyeliği KDV ve ÖİV dahil aylık 6,00 TL olarak ücretlendirilmektedir. İşbu Şartname'de belirtilen servis(ler)e ilişkin ücretlendirme bilgileri
Avea internet adresinden ve/veya 444 1 500 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattı'ndan ayrıca öğrenilebilir.

8. TRT Haber ve TRT spor Paketi Kampanyası kapsamında yapılacak çekiliş ile Ödül 20 kişilik asil liste ve 20 kişilik yedek liste belirlenecek olup bu listeler 13.07.2010 Radikal Gazetesi Türkiye baskısında ve Avea web sayfası (
Avea) yolu ile bilgilendirilecektir. Asil listede yer alan kazananlara; Avea adına U2 tarafından posta yolu ile taahhütlü mektupla bilgilendirme yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan bilgilendirmede kazanan aboneye herhangi bir sebeple ulaşılamamasından dolayı AVEA'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Asil listedeki kazananların, söz konusu bilgilendirme kapsamında; ödül almak üzere U2'ye 28.07.2010 tarihine kadar yazılı olarak başvurmaları ve başvuruları sırasında ödüllerinin gönderilmesini talep ettikleri adreslerini yazılı olarak belirtmeleri gerekmektedir. U2'ye bu tarihten sonra tebliğ edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. U2 tarafından kazanan kişilerin adreslerine gönderilecek olan kazandıklarına ve ödülün gönderilmesini talep ettiklerini adresi belirtmeleri gerektiğine ilişkin bilgilendirmenin kişilerin bildirmiş oldukları adreslere ulaşmaması, postada yaşanan aksaklıklar ve/veya asil listedeki kişilerin, belirtilen süre içerisinde bilgilendirmede belirtilen şekilde U2'ye başvurmaması, başvurmuş olduğunu iddia etmesine rağmen postada yaşanan gecikmeler nedeniyle başvurunun U2'ye 28.07.2010 tarihine kadar ulaştırılmaması durumunda ise ödülleri, yedek listede yer alan ilk kişilere sırası ile devredilecektir. Yedek listedeki talihlilerin, ödül almak üzere U2'ye 11.08.2010 tarihine kadar yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu kişilere yapılacak bildirim ve buna bağlı neticeler bu maddede belirtildiği gibi uygulanacak olup U2'ye bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Ödül kazanan ve yukarıda belirtildiği şekilde başvuruda bulunan kişilerin hediyeleri, çekiliş sonrasında belirtecekleri adreslere kargo yolu ile gönderilecektir. Kargodan ya da kazananların bildirmiş olduğu adreslerin yanlış/eksik olmasından ya da kazananların bildirmiş oldukları adreslerde bulunamamasından kaynaklanabilecek problemler Avea'nın sorumluluğunda olmayacak ve Avea; kazananların bildirmiş oldukları adreslere hediyelerini göndermek üzere Kargoya teslim etmekle yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

10. Ödül kazanan kişilere ödülleri ancak, abonelerin abonelik sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini ile işbu Kampanya Şartnamesi kapsamındaki yükümlülüklerini, kendilerine belirtilen 28.07.2010 tarihine kadar tam olarak yerine getirmiş olmaları ve U2 ile işbu Şartname'de belirtilen şekilde irtibat kurmaları kaydı ile verilecektir. Aksi durumun tespiti halinde, abonenin ödül hakkı iptal edilecek ve ödül belirlenen ilk sıradaki yedek kazanana devredilecektir. Yedek kazanan Abone için de yukarıda yazılı şartlar geçerlidir.

11. Aboneler, kendi adlarına kayıtlı Avea hatları ile çekilişe katılabilecek olup, çekilişe katılma haklarını ya da ödül haklarını 3. bir kişiye devredemezler. Aynı isme kayıtlı birden fazla Avea hattı ile yarışarak, birden fazla ödül hakkı kazanan abone sadece tek ödül kazanabilir, diğer hakkını 3. bir kişiye devredemeyecektir.

12. Ödül kazanan kişilerin, söz konusu haklarını Avea'nın kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle hiç ya da gereği gibi kullanamamaları halinde Avea sorumlu tutulamayacaktır.

13. Kampanya'ya katılanlar Avea'nın işbu Kampanya Şartnamesi'nde tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Kampanya şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Avea tarafından yapılacak, olası uyuşmazlıklarda AVEA'nın defter ve diğer her türlü kayıtları esas alınacaktır.

14. Avea, Kampanya katılım sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir.

15. İşbu Şartname, "TRT Haber ve TRT Spor Paketi Kampanyası" için olup başka bir yarışma, çekiliş, promosyon, ikramiye ya da kampanya için kullanılamaz.

16. İşbu Kampanya, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02-401.02.99-878-3881 ile AVEA İletişim Hizmetleri AŞ tarafından düzenlenmektedir. Kampanya kurallarının tamamı
Avea internet adresinden ve/veya 444 1 500 numaralı Müşteri Hizmetleri Hattı'ndan öğrenilebilir.

17. AVEA'nın Milli Piyango İdaresi izni ile Kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu Kampanya'ya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır...