Tükenebilen Doğal Kaynaklar Nelerdir ?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tükenebilir Doğal Kaynaklar Nelerdir ?

Tükenebilen Doğal Kaynaklar: Petrol, linyit, taşkömürü, doğalgaz gibi kullanıldığı müddetçe yerine yenisi oluşamayan veya oluşması milyonlarca yıl süren bu yüzden kullanıldıkça tükenen kaynaklardır. Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir. Tükenir özellikteki kaynakların bir özelliği de çevreye zarar veren özellikte olmalarıdır.

Ancak bazı tükenebilir kaynaklar geri dönüşüm yoluyla ( demir, bakır, alüminyum v.b.) yeniden hammadde olarak kullanılabilir. Bu özellik hem ömürlerini uzatır, hem de çevre kirliliğini azaltır.

Doğal Gaz: Petrol katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur. Petrolün gaz hâline doğal gaz adı verilir. Doğal gaz çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.

Petrol: Yerküre içerisinde organik maddelerin başkalaşımı ile oluş depolanmış sıvı hâl verilmektedir. Petrol, kolay taşınabilmesi (pipe-line), kolay tüketilmesi, kalorisinin yüksek olması, hava kirliliğine daha az neden olması ve katı atık bırakmaması ile kömürden daha üstündür.

Kömür: Kömürler % 55 ile % 95 arasında serbest ve bileşim hâlin kayaçlardır. Kömürler genellikle bitkisel kökenlidirler. Kömürler oluşumu ve içindeki karbon miktarına göre eşitli şekillerde sınıflanır. Antrasit, taşkömürü linyit, turba gibi sınıflanır.

Bunlar gerek evlerde ısınma, gerekse de başta demir- çelik sanayisi olmak üzere çeşitli sanayilerde ısı kaynağı olarak, kullanılır. Kömürler en önemli kullanım alanlarından biri de termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılmasıdır.

Madenler:
Yer kabuğunun yapısında bulunan ekonomik değeri olan mineral bileşikleridir. Demir, bakır, krom, alüminyum, çinko, bor mineralleri, kükürt, zımpara taşı, barit, tuz, manganez, antimon, cıva, kurşun-çinko, volfram, gümüş, nikel, asbest, flüorit, fosfat, doğal soda, kalay, manyezit vb.