Tüketici Sorunları Hakem Heyetine şikayet dilekçesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Abonelik sözleşmesi nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Şikayet Dilekçesi örneği :
… KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :
VEKİLİ :
ŞİKAYET EDİLEN :
KONU : Abonelik Sözleşmesinin feshi talebi

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır.
2-) Müvekkilim bir süre sonra yayınlarda kalitenin düşmesi şikayeti nedeniyle yayıncı firmayı uyarmış olmasına rağmen yayınlarda bir iyileştirme yapılmamıştır. Bunun üzerine müvekkilim sözleşmeye son verdiğine dair … Noterliği …/…/… ve …/… yevmiye nolu ihtarı yayıncı firmaya göndermiştir. Yayıncı firma 7 günlük sürede sözleşmeyi feshetmediği gibi müvekkilimin … Bankası’ndaki hesabından …TL. kesinti yapmıştır.
3-) Bu nedenle, sözleşmenin iptali için işbu talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ NEDENLER : 4077 S. K. m. 11/A, 22 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Fatura, fiş, firma ile yapılan yazışmalar ve şikayetler ve diğer deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini, ..TL.’lik kesintinin müvekkilime iadesini, saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
Şikayetçi Vekili
Av.