Türk Otomotiv Endüstrisi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türk Otomotiv Endüstrisi


GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN SCP PARADİGMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Giriş

Motorlu taşıt araçları, insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası olma konumuna ulaşmıştır. Taşıma araçları anlamında binek otomobiller, yolcu veya eşya taşıyan ticari araçlar ve tarımın vazgeçilmezi olan traktörden söz edilebilir.
Gümrük Birliği’ne üye olununcaya kadar Türkiye yollarında taşıt sayısı ve bu çerçevede model çeşitliliği sınırlı sayıda iken günümüzde milyonlarca sayıda ve yüzlerce modelde taşıta sahip olan bir ülke konumuna gelinmiştir.

Bu çeşitlenmenin ve taşıt sayısındaki artışın nedenini Gümrük Birliği’ne bağlayabiliriz. Gümrük Birliği ile dış ticaret engellerinin kaldırılması birçok endüstriyi etkilediği gibi otomotiv endüstrisini de etkilemiştir. Gümrük Birliği öncesi Türkiye’de bin kişiye düşen araç sayısının Avrupa Birliği ortalamasına göre, ortalama sekiz kat daha az olması, Türkiye’de otomotiv endüstrisi anlamında doymamış bir piyasa olduğunu göstermektedir. Gümrük Birliği süreci ile bu doymamış piyasayı gören özellikle Uzak Doğu kökenli firmalar Türk pazarında kazanç elde edebilmek için ülkemizde üretim tesisi kurmaya başlamışlardır. Bu da Türkiye’deki sınırlı taşıt üretimi yapısını bozmuş ve bir rekabet ortamı oluşturmuştur. Endüstrideki firma sayısının artması, üretimin artmasını ve rekabetle birlikte model çeşitlenmesinin hızlanmasını beraberinde getirmiş, taşıt sayısının artmasına bağlı olarak fiyatlar aşağı düşmüştür.

Bu bilgiler ışığında çalışma, giriş ve sonuç bölümleri dışında üç bölümden oluşacaktır. Teorik çerçeve kısmında çalışmayla ilgili temel kavramlar açıklandıktan sonra endüstrinin tarihçesi ve yapısı anlatılacaktır. Ampirik çerçeve kısmında endüstriyi dış rekabete açık hale getiren Gümrük Birliği’nin Türk Otomotiv Endüstrisi’ne olan etkilerine değinildikten sonra endüstrideki yapısal değişimi göstermek üzere endüstriye Chow Testi uygulanacaktır. Stratejik çerçevede ise endüstri için önemli bir potansiyel rekabet niteliği taşıyan Çin otomobillerinin piyasaya girmesiyle oluşturacağı rekabetin ex ante analizi yapılacaktır.