Türk sanat müziği çalgıları hangileridir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türk sanat müziği çalgıları nelerdir?
Türk sanat müziği çalgıları hakkında bilgi verir misiniz?
Türk sanat müziği çalgıları hangileridir isimleri nedir
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
ürk sanat müziğindeki çalgılar nelerdir?
Sazlar (Çalgılar)Ud Kanun Keman Ney Tanbur Lavta Kemençe Rebab
Santur Kudüm Def Zil


A. Vurmalı Sazlar1) Tahtalar


Çevgân


(Askeri Müzik)


Kaşık


(Halk Oyunları)


Çalpara veya Çengi Çubuğu


(Köçekçe ve Tavşanca'larda)2) Zilliler


Zil (Halile) (Tekke Müziği)


Mehter Zili (Askeri Müzik)


Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.)


Zilli Maşa (Halk oyunları)


Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği)3) Derililer


Kös Askeri Müzik


Davul Askeri ve Halk Müziği


Nakkare Askeri Müzik


Kudüm Tasavvuf ve Klâsik Müzik


Dâire5 Klâsik Müzik


Def Fasıl Müziği


Bendir6 Tasavvuf Müziği


Nevbe Tasavvuf Müziği


Darbuka7 Oyun havaları4) Fırınlanmışlar


Cam Bardaklar Oyun Müziği


Kâseler Oyun Müziği


Fincanlar Oyun MüziğiB.Nefesli Sazlar


1) Dilliler


Zurna Askeri ve Halk Müziği


Mey Halk Müziği


Kaval Halk Müziği


Tulum Halk Müziği


Sipsi Halk Müziği


Çifte Halk Müziği


Arğul Halk Müziği


Düdük Halk Müziği2) Dilsizler


Nefir Askeri Müzik


Kaval Halk Müziği


Ney Klâsik ve Tasavvuf Müziği


Girift Klâsik Müzik


Miskal Klâsik Müzik


Pîşe Klâsik Müzik


Mû Klâsik Müzik


Kara kamış Klâsik Müzik


Komuz Oyun Müziği


Garmon Mızıka ve Oyun Müziği


Hokkabaz Borusu Eğlence Müziği


Mizmar Klâsik MüzikC. Telli Sazlar


1) Yaylılar


Iklığ Halk Müziği


Sînekeman8 Klâsik Müzik


Keman Klâsik Müzik


Rebab Tasavvuf Müziği


Klâsik Kemençe Klâsik Müzik


Karadeniz Kemençesi Halk Müziği


Ağaç Kemane Halk Müziği


Yaylı Tanbur Klâsik Müzik


Kabak Kemane Halk Müziği2)Mızraplılar


Kopuz Askeri ve Halk Müziği


Kolca Kopuz Halk Müziği


Lâvta Oyun Müziği


Çeng ( Mugni) Klasik Müzik


Tanbur Klasik Müzik


Ud Klâsik ve halk Müziği


Kanun Klâsik ve halk Müziği


Santur Klâsik Müzik


Saz Ailesi


Cura Halk Müziği


Cura-Bağlama Halk Müziği


Bağlama Halk Müziği


Tanbura Halk Müziği


Dîvan (Meydan) sazı


Halk Müziği


Tar Ailesi


Dombra Halk Müziği


Dotar Halk Müziği


Setar Halk Müziği


Asya Türkleri Müziği ÇalgılarıBalaban (MEY) Halk Müziği


Gubuz Halk Müziği


Koray Halk Müziği


Sıbızgı Halk Müziği


Mazhar Halk Müziği


Gıçek Halk Müziği


Kılkopuz Halk Müziği


Rubab Halk Müziği


Nay Halk Müziği


Kemença Halk MüziğiDipnotlar


(1) Çalgı : Farsça anlamdaşı sâz dışında. diğer bütün dillerde çalgı'nın karşılıgı mûsikî aleti demek olan iki kelimeden meydana gelir ( İng.,."musical instrument, Ar.,."el-alet el-musiqi.") vs. 'Çalgı aleti' demek bu yüzden yanlıştır: saz'ın ise Farsça'da, çalgı dışında birçok degişik anlamı vardır.(2) Tanburi İsak'ın ögrencisi Zeki Mehmed Ağa'nın, hacca gitmeden önce vedalaşmak üzere gittiği İstanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri müderris Ârif Ef.'den, ''Hacca gidiyorum. orada saza tövbe edeceğim ve bir daha çalmayacağım'' demesi üzerine, ''Çal evladım çal. Arafat'ta bile çal'' cevabını aldığı anekdotu ünlüdür.(3) Köçekçe-Tavşanca: köçekçe,bu tür eserler kıvrak nağme ve usûllerle düğün ve eğlence alemlerinde çalıp oynamak maksadı ile bestelenmiştir. Köçekçelerin saz bölümlerinde yapılan aranağme yada taksimlere tavşanca adı verilirdi.(4) Bkz. H.G.Farmer. Turkish Instruments of Music... (önsöz) Longwood Press, Portland (ABD) 1976.(5) Dâire (Klâsik Müzik), bugün klâsik Müzik ve koro konserlerde, kudüm ile kullanılması gereken âlet budur.Bendir (Tasavvuf Müziği), sadece tasavvuf müziğinde kullanılır. dindışı müzikte kullanılması büyük hatadır.(7) Darbuka (Oyun Havaları), Dümbek ve dümbelek yankısözleri de kullanılır.(8 Sînekeman (-1- Violin d'amour; 2-Fr.,Viole d'amour; it.,Viole d'amore; al., Liebesgeige.) Adın "sîne" kısmı mecazen aşığın bağrı anlamı ile beraber göğüse dayanarak tutulduğundandır.
 
Son düzenleyen: Moderatör: