Türkiye'de Müzeciliğin Tarihçesi ve Başlıca Müzelerimiz

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ülkemizde (Türkiyede)Müzecilik Ve Başlıca Müzelerimiz

Ülkemizde müzecilik, ilk olarak 1846 yılında Damat Fethi Ahmed Paşa?nın girişimleriyle başlamıştır. Aya İrini?de çeşitli silah ve tarihsel yapıtlar bir araya getirildi. Fakat bu ilk müze ziyaretçilerin girişine açık değildi. Müzecilik gerçek anlamda Osman Hamdi Bey?in 1881?de müze müdürü olmasıyla gelişti. Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları, Kariye, Ayasofya gibi birçok tarihsel yapı zaman içinde müzeye dönüştürüldü. Günümüzde İstanbul, İzmir, Hatay gibi şehirlerdeki önemli müzelerin dışında, hemen hemen her şehirde bir müze bulunmaktadır.Resmi müzelerin dışında İstanbul?da bulunan Sadberk Hanım Müzesi, Konya?daki Koyunoğlu Müzesi gibi özel kurum ve kuruluşlara ait müzeler vardır.Ülkemizin başlıca müzeleri şunlardır:

İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzesi; 1880?de kurulan müze üç bölümden oluşur. Arkeoloji Müzesi?nde Eski Yunan ve Roma yapıtları, Eski Şark Eserleri Müzesi?nde Mısır, Anadolu, Mezopotamya ve İslamiyet öncesi Arabistan uygarlıkları yapıtları, Türk Çini ve Seramikleri Müzesi?nde çini ve seramikler sergilenmektedir.Resim ve Heykel Müzesi (1937). Ünlü Türk heykelci ve ressamların yapıtları sergilenmektedir.Topkapı Sarayı Müzesi (1924). Dünyadaki sayılı birkaç müzeden biridir. Osmanlı Devleti?ne ait zengin eşya koleksiyonu dışında, Çin ve Japon porselenleri, Kutsal Emanetler, minyatürler, hazine eşyaları, el yazmaları ve Harem Dairesi görülebilir.Türk-İslam Eserleri Müzesi 1913?te Evkaf-ı İslamiye ismiyle kuruldu ve bugünkü adını 1927?de aldı. 1984?te gelişen müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden düzenlendi. Kafkas, Selçuk, İran ve Anadolu halıları, etnografik eşyalar ve el yazmaları sergilenmektedir.

Ankara:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (1967). Taş Devri ve Tunç Çağı?ndan kalan arkeolojik buluntular, Urartu, Frig ve Hitit sikkeleri, altın süs eşyaları sergilenmektedir.İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi (1961). Cumhuriyetin ilan edildiği bu binada ilk meclisten kalma mobilya ve eşyalar, Kurtuluş Savaşı?ndan kalan plan, harita ve belgeler, meclis üyelerinin fotoğrafları bulunmaktadır.Etnografya Müzesi. Ankara?nın başkent oluşunun ardından kurulan ilk müzedir. Anadolu?dan toplanan çeşitli giysi, halı, elişi ve kilim dışında, sini, kazan, mangal gibi çeşitli bakır işçiliği örnekleri, yazma yapıt ve minyatürler, çeşitli tekkelere ait eşyalar sergilenmektedir.Gordion Müzesi (1965). Polatlı?nın Yassıhöyük köyünde Tunç Çağı, Frig ve Hitit dönemine ait buluntular sergilenmektedir.

İzmir:
İzmir Arkeoloji Müzesi. 1927 yılında kuruluşunun ardından 1951?de Bergama, Milet, Efes, Afrodisias, Sart başta olmak üzere çeşitli yerlerde yapılan kazılardan çıkarılan eşyalar sergilenmektedir.Efes Arkeoloji Müzesi (1929). Eski Yunan, Bizans, Roma, Selçuk ve Osmanlı dönemine ait yapıtlar bulunmaktadır.Bergama Müzesi (1936). Arkeoloji ve etnografya olmak üzere iki bölümden oluşur. Arkeoloji Eski Yunan, Roma ve Bizans kalıntılarını kapsar. Etnografya bölümünde ise, yöreye has bakır ve ahşap araçlar, giysi, halı ve kilimler sergilenir.

Konya: Mevlana Müzesi. 1925 yılında tekke ve türbelerin kapatılmasının ardından Mevlana Dergahı ve Türbesi müze olarak yeniden düzenlendi. Mevlana?nın yapıtlarının eski kopyaları, ney, rebap, kudüm, tambur gibi müzik aletleri, el yazmaları, tesbih, halı ve kumaş örnekleri sergilenir. dergaha ait çilehane, mevlevi sofrası, dervişlerin semah öğrendikleri yer gibi görülmeye değer ilginç bölümlerden oluşan bir müzedir.

Afyonkarahisar:
Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi (1937). Taş Devri, Tunç Çağı?ndan kalma kaplar, maden bıçak, silah ve baltalar, fildişinden yapılmış ameliyat araçları, Kibele, Apollon, Zeus ve Eros heykelleri ve ölü gömme törenlerine ait kabartmalar bulunur. Bunların dışında kitaplığında 8 bin kitap vardır.

Hatay: Hatay Arkeoloji Müzesi (1948). Sergilenen çeşitli tarihsel yapı dışında, dünyanın ikinci büyük mozaik koleksiyonuna sahiptir. Sarhoş Dionysos ve Orpheus bunların en güzellerindendir.Tel Açana Açık Hava Müzesi. İ.Ö 5500 ? İ.Ö 3500 döneminden kalan saray ve tapınak kalıntıları sergilenmektedir.

Adana: Karatepe Açık Hava Müzesi. İ.Ö 8. yüzyılda Kadirli ilçesinde yaşamış olan Hitit Kralı Asistavandas?ın kendi adını verdiği kale ve kent 1945 yılında bölgede yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarıldı ve sergilenmeye başladı.


Alıntı