Türkiye'de Türk Alman Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Resmî Gazete
Sayı : 27200
KANUN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ALMANYA FEDERAL
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYEDE BİR
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİNİN KURULMASINA
DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kanun No. 5849 Kabul Tarihi: 1/4/2009
MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/4/2009​