Türkiyedeki Bakanlıkların İsimleri Nelerdir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiyede hangi bakanlıklar vardır,
Bakanlıkların isimleri türkiye
Türkiye'de ki Bakanlıkların İsimleri Nelerdir
Ülkemizde kaç tane bakanlık vardır?


Türkiye'de ki Bakanlıkların Adları Nelerdir?

Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı