Türkiye'nin Sınır Komşu Olan Ülkeler Nelerdir?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye'nin Sınır Komşu Olan Ülkeler Nelerdir?

BATI KOMŞULARIMIZ


* Türkiye’nin batıda iki komşusu vardır; Bulgaristan ve Yunanistan
.
* Türkiye’nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan’dır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı alçak düzlüklerden oluşur. Meriç Irmağı sınırın küçük bir bölümünü oluşturur.
* Bulgaristan’ın ortasında bulunan Balkan Dağları ülkeyi, doğu-batı ekseninde ikiye böler. Sınıra yakın bölgelerde ise Rodop Dağları bulunur.
* Meriç, Yunanistan sınırının tamamını oluşturur.
* Yunanistan sınırı alçak düzlüklerden oluşur.
* Ege’de çok sayıda Yunan adası vardır. Kimi adalar, o kadar yakındır ki, Türkiye’den adadaki arabalar bile seçilebilir.
* Yunanistan ile kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır.


DOĞU KOMŞULARI


* Yakın zamana kadar Türkiye’nin iki doğu komşusu vardı: İran ve Sovyetler Birliği
. Ancak, 1989 yılında Sovyetler Birliği dağılınca yeni komşularımız oldu.
* Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan yeni komşumuz olurken, artık Sovyetler Birliği ile sınırımız kalmadı.
* Bu dönemde, İran ile sınırımız değişmedi. Aslında, Türkiye-İran sınırı, yüzyılları aşan, ülkemizin en eski sınırıdır.
* Doğu sınırımızın tamamı dağlık bölgelerden oluşur.
* Kısa aralıklarla akarsular sınırı çizse de, genellikle doğu sınırımızı dağların zirveleri oluşturur.
* 1990’ların başında Ermenistan’ın giriştiği bir işgal hareketi ile Türkiye’nin Azerbaycan ile teması kesilmiştir. Ermenistan, hala bu toprakları işgal etmektedir.


GÜNEY KOMŞULARIMIZ


* Türkiye’nin güney sınırını Suriye ve Irak oluşturur
.
* Suriye sınırı geniş düzlüklerden oluşur.
* Irak sınırı ise dağlıktır.
* Irak sınırımız Lozan’da çizilmiştir. Ancak, Musul ve çevresi sorunu Lozan’da çözülememiştir. Türkiye, bölgenin kendisine ait olduğunu savunmuş, ancak İngiltere bölgeyi, yeni kurulan Irak’a bağlamayı başarmıştır.
* Suriye sınırımız da Lozan Antlaşması ile çizilmiştir. Ancak, bu antlaşmada Hatay bulunmuyordu.
* Bağımsız Hatay, 1939 yılında kendisini fesih ederek, Türkiye’ye katılmaya karar verdi. Suriye bu karara karşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde bölgeden sorumlu olan Fransa kararı sessizce onayladı.