Türkiye'nin Yüzey Şekilleri ve Özellikleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye'nin Yüzey Şekilleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Türkiye'nin Yüzey Şekilleri ve Özellikleri

TÜRKİYE'NİN DAĞLARI


Türkiye’deki dağların önemli bir bölümü Alp Dağları’nın oluşumu sırasında ortaya çıkmıştır.
Bu dağlara örnek olarak Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları gösterilebilir.
Ege Bölgesi’nde ise çökme-yükselme sonucu Bozdağlar ve Aydın Dağları oluşmuştur. Dağlar yükselirken ovalar çökmüştür.
Akdeniz Bölgesi’ndeki Nur Dağları da yine aynı süreçle (çökme-yükselme) oluşmuştur. Nur Dağları yükselmiş; Amik Ovası ise çökmüştür.
Ege ve İç Anadolu bir bütün olarak yükselmekte; Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri çökmektedir.
Eski bir akarsu vadisi olan Marmara Bölgesi çökerek İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.

TÜRKİYE'NİN OVALARI


Çevrelerine göre çukurda kalan geniş düzlüklere ova denir.
Ülkemizdeki ovaların bir bölümü kıyılarda, bir bölümü ise iç kesimlerde dağlar arasında bulunur.
Ülkemizdeki kıyı ovalarının çoğu akarsuların getirdiği alüvyonlarla oluşmuş deltalardır. Başlıcaları: Çukurova, Bafra, Çarşamba ve Silifke Ovaları’dır.
İç kısımlardaki ovalar ise çökme-yükselme oluşumları sırasında oluşmuştur. Dağlar yükselirken, ovalar çökmüştür. Başlıcaları: Gediz, Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes, Adapazarı, Tosya, Niksar ve Erbaa Ovaları’dır.
Kayseri, Konya ve Eskişehir Ovaları çanaklarda bulunur.
Malatya, Elazığ, Muş ve Bingöl Ovaları kıvrım hareketleri sonucu oluşmuş ovalardır.

TÜRKİYE'NİN AKARSULARI

Akarsular akarken yataklarını fiziki olarak aşındırırlar:
Vadi: Dik yamaçlı çukurlara vadi denir. Yeşilırmak, Kızılırmak, Göksu ve Ihlara Vadileri gibi...
Menderes: Yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsu geniş daireler çizerek yatağını aşındırır: Küçük ve Büyük Menderes gibi.
Peri Bacaları: Akarsuların tüflü araziyi aşındırması sonucu oluşur. Ürgüp ve Göreme gibi.
Akarsular aşındırdığı gibi biriktirir de:
Delta: Akarsuların taşıdığı alüvyonları biriktirmesiyle oluşan üçgen şeklindeki düzlüklerdir. Çukurova, Bafra ve Çarşamba gibi...
Birikinti Konisi: Akarsular alüvyonları yamacın eteğinde biriktirirse, birikinti konisi oluşur.
Dağ Eteği Ovası: Birikinti konilerinin gelişerek birleşmesi sonucu oluşur. Bursa Ovası gibi...

TÜRKİYE'NİN GÖLLERİ

Tektonik Göller: Çökme sonucu oluşan çanaklara su dolmasıyla oluşur. İznik, Ulubat, Kuş, Burdur, Acıgöl, Akşehir, Eber, Tuz, Hazar ve Çıldır Gölleri tektonik yolla oluşmuş göllerdir.
Volkanik Göller: Yanardağ kraterlerinde oluşan göllere denir. Nemrut, Gölcük, Meke ve Acıgöl gibi...
Karstik Göller: Suyla çözülebilen yer katmanlarında oluşan göllere denir. Kestel, Elmalı, Avlan, Salda ve Suğla Gölleri gibi...
Buzul Gölleri: Buzulların aşındırdığı alanlara su dolmasıyla oluşan göllere denir. Ağrı, Erciyes, Kaçkar gibi dağların yüksek kesimlerinde yer yer küçük çaplı buzul gölleri bulunur.
Set Gölleri: Çukurların önünün bir şekilde kapanarak su birikmesi yoluyla olur. Van Gölü, Erçek, Nazik, Balık Gölleri gibi.
Baraj Gölleri: Akarsular önüne yapılan setlerle oluşur. Atatürk, Keban, Karakaya Baraj Gölleri gibi.

Alıntı