Türklerden önce İstanbul'u kimler kuşattı?

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Türklerden önce İstanbul'u kimler kuşattı?
1-İran hükümdarı Darius
2-Ispartalı Pozanyas
3-Atinalı Alkibiyades
4-Mekadonya kralı Flip
5-Roma İmparatoru Septim Sever
6-Pers kralı 2Keyhüsrev
7-İran-Avarlar
8-Emevi halifesi Muaviye
9-Emevi halifesi 1Velid
10-Emeviler zamanında Abdulmelik oğlu Süleyman
11-Halife 2Yezit
12-Bizans İmparatoru Konstantinus
13-Abbasi halifesi Mehdi
14-Bulgar kralı 5 Leon
15-Abbasi halifesi Mütevekkil
16-Slavlar
17-Halife Mutemit zamanında Araplar
18-Halife Muhtedi zamanında Araplar
19-6 Leon zamanında Ruslar
20-Ruslar
21-Macarlar
22-Latinler bir kez daha Ruslar
23-İznik Rum İmparatoru 6Mihael
24-Venedik donanması
25-İki kez Cenevizliler