Türklerin Milli İçkisi Kımız

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar

MİLLİ İÇKİMİZ KIMIZ
Kımız Kısrak sütünden yapılan ve binlerce yıldan beri Türkler tarafından sevilerek içilen bir süt içkisidir.
Orta Asya Türklerine göre Kımız, beşikten mezara kadar herkesin içeceğidir. İhtiyarlık, Dermansızlık ve birçok hadtalıkların hakiki ve doğal ilacıdır.
Yiğitlerin cesaretini arttıran, ozanlara ilha veren, Ümitsizlik ve kötü düşünceleri kökünden söküp atan, vücuda dinçlik ve neşe veren bir süt ürünüdür.
Dede Korkut hikayeerinde şölenler anlatılırken; " tepe gibi et yığırdım, göl gibi kımız sağdırdım" sözü geçer. Bu söz Kımız'ın Türkler için önemini gösteren bir belgedir.
Büyük sosyolog ve şair Ziya Gökalp "Kendine Doğru" adlı şiirinde "Atanın içkisi köpüklü Kımız Arpa suyu içme dedi bir Kırgız" demiştir.
Bugün, Rusya başta olmak üzere Avrupanın pek çok ülkesinde yıllar önce "Kımız Üretme Çiftlikleri" kurulmuştur. buralarda yapılan uzun tettikler sonucu, Kımızın insan sağlığı üzerinde şaşırtıcı iyileştirici ve tedavi edici özellikleri tespit edilmiştir.
Eskiden beri Rusya ve Türk Cumhuriyetlerindeki çiftliklerin hemen yanında tedavi merkezleri kurulmuş hastalar Kımız ile tedavi edilmektedir.
Halen Almanya, Avusturya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde Kısrak sütü halkın günlük içimine süt tozu halinde Kımız olarak sunulduğu gibi Tıpda da geniş kullanım alanı vardır. Ayrıca, cildi koruyucu ve besleyici özelliği sebebi ile krem ve sabun imalatında ve parfümeri sanayinde de kullanılmaktadır.


KIMIZIN FAYDALARI

Kımız'ın aşağıdaki hastalıkları tedavi edici özelliği bulunduğu batı tıp otoritelerince ispatlanıp kabul edilmiştir.

- Kımız'ın en önemli özelliği antibiyotik etkinliği sahip olmasıdır. Bu özelliğiyle vücuttaki iltihapları yok eder, bağırsak çürümelerini önler.
-Verem, zatülcemp, kansızlık, tifo, paratifo, dizanteri, damar sertliği, el ve ayak ağrıları, inatrçı öksürük, mide ve sinir hastalıkları, ishal ve idrar yolu hastalıklarında koruyucu ve tedavi gücü ispatlanmıştır.
- Avrupa'da tümör ve tümör sonrası hastalıkların tedavisinde yoğun olarak kullanılmaktadır.
- Sütü olmayan anneler bebeklerine anne sütü yerine çiğ olarak kısrak sütü vermektedir.
-Kımızdan günde 200 millitre, yaklaşık 3 hafta boyunca içilmesi halinde uyarıcı etkisi hemen kendisini gösterir. Kımız tercihen yemeklerden 1 veya 1.5 saat sonra içilir.
Adına "içki" deemize rağmen gerek hastalıkları tedavie dici bir ilaç olasından gerekse iindeki alkölün portakal mandalina gibi meyvelerdekinden daha az miktarda bulunmasından ötürü kullanılmasında hiç bir dini sakınca yoktur.
Kımz konusunda daha ayrıtılı daha geniş bilgiyi Prof.Dr. Hsan Yaygın tarafından yayınlanan "Kımız ve özellikleri" adlı kitapda bulabilirsiniz. Bu kitap Alaş Kımız Çiftliğinden veya Antalya Ziraat Fakültesinde yazarın kendisinden temin edilebilir.​