Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler-Tüm Liste Ve Yazıcı Çıktı Listeleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler-Tüm Liste Ve Yazıcı Çıktı Listeleri

Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar ( 203 Şifresiz+50 Şifreli= Toplam 253 TV / 92 Şifresiz+14 Şifreli= Toplam 106 Radyo )

1 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11628 H 6666
4 - 11963 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 10960 H 13000
7 - 11000 V 1000 - Sinyal Yok
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12592 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11845 V 4444
26 - 10969 H 2400
27 - 12620 V 2400
28 - 11944 V 4444
29 - 11712 V 2963
30 - 12615 V 4800
31 - 12656 H 4444
32 - 11524 V 4557
33 - 12628 V 2180
34 - 11879 V 2815
35 - 11957 V 2960
36 - 12643 H 4800
37 - 11581 H 4444
38 - 12644 V 2960
39 - 11996 V 26000
40 - 12139 H 11111
41 - 12636 V 3125
42 - 12589 V 3000 - Sinyal Yok
43 - 11894 H 3125
44 - 12618 H 2800
45 - 11000 V 1000 - Sinyal Yok
46 - 11554 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12593 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 10970 V 30000
60 - 11804 V 24444
61 - 11938 H 27500
62 - 12607 H 2950
63 - 12612 H 4800
64 - 11012 V 30000
65 - 11094 H 24444
66 - 11729 V 15555
67 - 12129 H 4000
68 - 12601 H 4400
69 - 12632 V 2222
70 - 12640 V 2400

12731 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar ( 21 TV - 11 Radyo )

71 X 10979 H 2962
72 X 11044 V 13000
73 X 11158 V 2200
74 X 11163 V 2222
75 X 11167 V 2150
76 X 11170 V 2400
77 X 11177 V 2960
78 X 11716 V 2590
79 X 11883 V 2222
80 X 11887 V 2962
81 X 11895 V 2170
82 X 11898 H 2420
83 X 11967 V 2222
84 X 11970 V 2155
85 X 12122 H 7200
86 X 12699 V 5925
Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da
11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir. ( 188 Şifresiz+44 Şifreli= Toplam 232 TV / 85 Şifresiz+8 Şifreli= Toplam 93 Radyo)
1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000 - Sinyal Yok
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000 - Sinyal Yok
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177 - Sinyal Yok
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150 - Sinyal Yok
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000 - Sinyal Yok
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800 - Sinyal Yok
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066 - Sinyal Yok
69 - 12140 H 2222 - Sinyal Yok
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900 - Sinyal Yok
72 - 11943 V 2950 - Sinyal Yok
73 - 12519 H 3150 - Sinyal Yok
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800 - Sinyal Yok
11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar ( )

76 X 10975 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11044 V 13000
80 X 11096 V 30000
81 X 11158 V 2200
82 X 11163 V 2222
83 X 11167 V 2150
84 X 11170 V 2400
85 X 11177 V 2960
86 X 11187 V 2150
87 X 11883 V 2222
88 X 11887 V 2962
89 X 11895 V 2170
90 X 11898 H 2420
91 X 11967 V 2222
92 X 11970 V 2155
93 X 12122 H 7200
94 X 12607 H 2950
95 X 12612 H 4800
96 X 12615 V 4800
97 X 12618 H 2800
98 X 12620 V 2400
99 X 12628 V 2180
100 X 12632 V 2222
101 X 12636 V 3125
102 X 12640 V 2400
103 X 12643 H 4800
104 X 12644 V 2960
105 X 12650 H 4250
106 X 12656 H 4444
107 X 12679 V 8888
108 X 12685 H 30000
109 X 12699 V 5925

Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi ( 230 Şifresiz+57 Şifreli= Toplam 287 TV / 117 Şifresiz+17 Şifreli= Toplam 134 Radyo )
1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10975 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 X 11044 V 13000
8 - 11054 H 30000
9 - 11094 H 24444
10 - 11096 V 30000
11 X 11158 V 2200
12 X 11163 V 2222
13 X 11167 V 2150
14 X 11170 V 2400
15 X 11177 V 2960
16 - 11194 H 7200
17 - 11524 V 4557
18 - 11554 H 2916
19 - 11581 H 4444
20 - 11607 H 3750
21 - 11628 H 6666
22 - 11642 H 10370
23 - 11712 V 2963
24 X 11716 V 2590
25 - 11729 V 15555
26 - 11742 V 2965
27 - 11746 H 27500
28 - 11777 H 4800
29 - 11804 V 24444
30 - 11830 V 7200
31 - 11839 V 4444
32 - 11845 V 4444
33 - 11857 V 3150
34 - 11862 H 27500
35 - 11870 V 8888
36 - 11879 V 2815
37 X 11883 V 2222
38 - 11885 H 2960
39 X 11887 V 2962
40 - 11894 H 3125
41 X 11895 V 2170
42 X 11898 H 2420
43 - 11906 H 4800
44 - 11912 H 3333
45 - 11919 V 24444
46 - 11938 H 27500
47 - 11944 V 4444
48 - 11953 V 2980
49 - 11957 V 2960
50 - 11963 H 5925
51 X 11967 V 2222
52 X 11970 V 2155
53 - 11973 H 7200
54 - 11981 H 5200
55 - 11996 V 26000
56 - 12015 H 27500
57 X 12122 H 7200
58 - 12129 H 4000
59 - 12130 V 27500
60 - 12139 H 11111
61 - 12592 H 8888
62 - 12593 V 2500
63 - 12601 H 4400
64 - 12605 V 2962
65 - 12607 H 2950
66 - 12609 V 3700
67 - 12612 H 4800
68 - 12615 V 4800
69 - 12618 H 2800
70 - 12620 V 2400
71 - 12628 V 2180
72 - 12632 V 2222
73 - 12636 V 3125
74 - 12640 V 2400
75 - 12643 H 4800
76 - 12644 V 2960
77 - 12650 H 4250
78 - 12656 H 4444
79 - 12679 V 8888
80 - 12685 H 30000
81 - 12699 V 5925
82 X 12729 H 30000
83 - 12731 V 3333
( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.
NOT : Uyduyu tam tarama yaptığımda Hotbird uydusunun frekansları da Türksat listesine eklenip, Tp sayısı 218 e çıkıyor.Bunun nedeni 10970 - 11862 - 11938 frekanslarından yönlendirilmiş lüzumsuz Tplerdir
10970 V 30000 ( Şebeke arama yapılırsa,Hotbird frekansları dahil 51 Tp bulur )
11804 V 24444 ( Şebeke arama yapılırsa 36 Tp bulur )
11862 H 27500 ( Şebeke arama yapılırsa,Hotbird frekansları dahil 65 Tp bulur )
11938 H 27500 ( Şebeke arama yapılırsa,Hotbird frekansları dahil 51 Tp bulur )
 

#2

Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler-Tüm Liste Ve Yazıcı Çıktı Listeleri

Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar
1 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11628 H 6666
4 - 11963 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 10960 H 13000
7 - 11000 V 1000 - Sinyal Yok
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12592 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11845 V 4444
26 - 10969 H 2400
27 - 12620 V 2400
28 - 11944 V 4444
29 - 11712 V 2963
30 - 12615 V 4800
31 - 12656 H 4444
32 - 11524 V 4557
33 - 12628 V 2180
34 - 11879 V 2815
35 - 11957 V 2960
36 - 12643 H 4800
37 - 11581 H 4444
38 - 12644 V 2960
39 - 11996 V 26000
40 - 12139 H 11111
41 - 12636 V 3125
42 - 12589 V 3000 - Sinyal Yok
43 - 11894 H 3125
44 - 12618 H 2800
45 - 11000 V 1000 - Sinyal Yok
46 - 11552 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12593 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 10970 V 30000
60 - 11804 V 24444
61 - 11938 H 27500
62 - 12607 H 2950
63 - 12612 H 4800
64 - 11012 V 30000
65 - 11094 H 24444
66 - 11729 V 15555
67 - 12129 H 4000
68 - 12601 H 4400
69 - 12632 V 2222
70 - 12640 V 2400

12731 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

71 X 10979 H 2962
72 X 11044 V 13000
73 X 11112 H 1300
74 X 11158 V 2200
75 X 11163 V 2222
76 X 11167 V 2150
77 X 11170 V 2400
78 X 11177 V 2960
79 X 11716 V 2590
80 X 11883 V 2222
81 X 11887 V 2962
82 X 11895 V 2170
83 X 11898 H 2420
84 X 11967 V 2222
85 X 11970 V 2155
86 X 12122 H 7200
87 X 12699 V 5925
Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da
11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.
1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000 - Sinyal Yok
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000 - Sinyal Yok
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177 - Sinyal Yok
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150 - Sinyal Yok
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000 - Sinyal Yok
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800 - Sinyal Yok
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066 - Sinyal Yok
69 - 12140 H 2222 - Sinyal Yok
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900 - Sinyal Yok
72 - 11943 V 2950 - Sinyal Yok
73 - 12519 H 3150 - Sinyal Yok
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800 - Sinyal Yok
11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar ( )

76 X 10975 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11044 V 13000
80 X 11096 V 30000
81 X 11112 H 1300
82 X 11158 V 2200
83 X 11163 V 2222
84 X 11167 V 2150
85 X 11170 V 2400
86 X 11177 V 2960
87 X 11187 V 2150
88 X 11883 V 2222
89 X 11887 V 2962
90 X 11895 V 2170
91 X 11898 H 2420
92 X 11967 V 2222
93 X 11970 V 2155
94 X 12122 H 7200
95 X 12607 H 2950
96 X 12612 H 4800
97 X 12615 V 4800
98 X 12618 H 2800
99 X 12620 V 2400
100 X 12628 V 2180
101 X 12632 V 2222
102 X 12636 V 3125
103 X 12640 V 2400
104 X 12643 H 4800
105 X 12644 V 2960
106 X 12650 H 4250
107 X 12656 H 4444
108 X 12679 V 8888
109 X 12685 H 30000
110 X 12699 V 5925

Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi
1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10975 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 X 11044 V 13000
8 - 11054 H 30000
9 - 11094 H 24444
10 - 11096 V 30000
11 X 11112 H 1300
12 X 11158 V 2200
13 X 11163 V 2222
14 X 11167 V 2150
15 X 11170 V 2400
16 X 11177 V 2960
17 - 11194 H 7200
18 - 11524 V 4557
19 - 11552 H 2916
20 - 11581 H 4444
21 - 11607 H 3750
22 - 11628 H 6666
23 - 11642 H 10370
24 - 11712 V 2963
25 X 11716 V 2590
26 - 11729 V 15555
27 - 11742 V 2965
28 - 11746 H 27500
29 - 11777 H 4800
30 - 11804 V 24444
31 - 11830 V 7200
32 - 11839 V 4444
33 - 11845 V 4444
34 - 11857 V 3150
35 - 11862 H 27500
36 - 11870 V 8888
37 - 11879 V 2815
38 X 11883 V 2222
39 - 11885 H 2960
40 X 11887 V 2962
41 - 11894 H 3125
42 X 11895 V 2170
43 X 11898 H 2420
44 - 11906 H 4800
45 - 11912 H 3333
46 - 11919 V 24444
47 - 11938 H 27500
48 - 11944 V 4444
49 - 11953 V 2980
50 - 11957 V 2960
51 - 11963 H 5925
52 X 11967 V 2222
53 X 11970 V 2155
54 - 11973 H 7200
55 - 11981 H 5200
56 - 11996 V 26000
57 - 12015 H 27500
58 X 12122 H 7200
59 - 12129 H 4000
60 - 12130 V 27500
61 - 12139 H 11111
62 - 12592 H 8888
63 - 12593 V 2500
64 - 12601 H 4400
65 - 12605 V 2962
66 - 12607 H 2950
67 - 12609 V 3700
68 - 12612 H 4800
69 - 12615 V 4800
70 - 12618 H 2800
71 - 12620 V 2400
72 - 12628 V 2180
73 - 12632 V 2222
74 - 12636 V 3125
75 - 12640 V 2400
76 - 12643 H 4800
77 - 12650 H 4250
78 - 12654 V 4444
79 - 12656 H 4444
80 - 12679 V 8888
81 - 12685 H 30000
82 - 12699 V 5925
83 X 12729 H 30000
84 - 12731 V 3333


( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.
NOT : Uyduyu tam tarama yaptığımda Hotbird uydusunun frekansları da Türksat listesine eklenip, Tp sayısı 218 e çıkıyor.Bunun nedeni 10970 - 11862 - 11938 frekanslarından yönlendirilmiş lüzumsuz Tplerdir
10970 V 30000 ( Şebeke arama yapılırsa,Hotbird frekansları dahil 51 Tp bulur )
11804 V 24444 ( Şebeke arama yapılırsa 36 Tp bulur )
11862 H 27500 ( Şebeke arama yapılırsa,Hotbird frekansları dahil 65 Tp bulur )
11938 H 27500 ( Şebeke arama yapılırsa,Hotbird frekansları dahil 51 Tp bulur )
STV paket Avrupa izleyici için 16-19.02.2009 tarihleri arasında 11044 V SR:13000 FEC 5/6 parametreleri ile test yayınında olacak. Kanal Yetkilileri Horizontal(Yatay) polden STV paketi ( STV Avrupa,SHABER ,Mehtap TV ,Yumurcak) Avrupa almakta zorluk çeken izleyicilerden yeni frekansı alıcılarına girerek mevcut yayınla mukayese etmelerini istiyor.Avrupadaki izleyiciden gelecek geri dönüşe göre yeni bir frekans planlaması yapması bekleniyor.Aslında Avrupadaki Horizontal Poldeki yayınların alınmasında yaşanan sorunun kaynağı doğru ayarlanmamış LNB polarizasyonundan kaynaklanıyor.
Genel itibari ile AVRUPA dik konumda bırakılan LNB ler Vertikal polu almakta zorluk çıkarmıyor.( Türksat 2A da Avrupa polleri hep vertikal olduğundan 12500-12750 arası hariç) Bu nedenle uydu anteni ile Avrupa dan izleyenler Vertikal Beamde yayın yapan kanalları rahatlıkla almaktadır. Ancak Horizontal pollerde zorluk yaşamaktadırlar. Basit olan bu LNB ayarını yapmayan izleyiciler Horizontal Beam deki yayınların zayıf olduğu yönünde bir kanaat oluşmaktadır. Oysaki aynı yayınlar Türkiye de sorunsuz izlenmektedir.
Türkiyede Her iki polde yayın olduğundan LNB ler doğru ayarlanmıştır.Türksat 3A ile birlikte Avrupaya Her ikipolde yayınlar artacaktır.Avrupa izleyicisi Türksattan yayınları sorunsuz almak için er yada geç bu ayarı yapmak zorunda kalacaklardır.satturkey
 

#3

Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste

Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar
1 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11628 H 6666
4 - 11963 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 10960 H 13000
7 - 11962 V 3333
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12592 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 11000 H 1000
26 - 11845 V 4444
27 - 10969 H 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11944 V 4444
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 11581 H 4444
39 - 12653 V 4444
40 - 11996 V 26000
41 - 12139 H 11111
42 - 12636 V 3125
43 - 11652 H 2222
44 - 11894 H 3125
45 - 12618 H 2800
46 - 11000 V 1000
47 - 11552 H 2916
48 - 11607 H 3750
49 - 11912 H 3333
50 - 11839 V 4444
51 - 12609 V 3700
52 - 12593 V 2500
53 - 12605 V 2962
54 - 11096 V 30000
55 - 12685 H 30000
56 - 12729 H 30000
57 - 12130 V 27500
58 - 11746 H 27500
59 - 12015 H 27500
60 - 10970 V 30000
61 - 11804 V 24444
62 - 11938 H 27500
63 - 12607 H 2950
64 - 12612 H 4800
65 - 11012 V 30000
66 - 11094 H 24444
67 - 11729 V 15555
68 - 12129 H 4000
69 - 12601 H 4400
70 - 12632 V 2222
71 - 12640 V 2400
12731 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

71 X 10979 H 2962
72 X 11112 H 1300
73 X 11158 V 2200
74 X 11160 V 2222
75 X 11166 V 2150
76 X 11170 V 2400
77 X 11174 V 2960
78 X 11651 H 2222
79 X 11716 V 2590
80 X 11883 V 2222
81 X 11887 V 2962
82 X 11895 V 2170
83 X 11898 H 2420
84 X 11963 V 3333
85 X 11967 V 2222
86 X 11970 V 2155
87 X 12715 V 4444
88 X 12525 V 30000
Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da
11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.
1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066
69 - 12140 H 2222
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900
72 - 11943 V 2950
73 - 12519 H 3150
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800
11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle
Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

76 X 10975 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11096 V 30000
80 X 11112 H 1300
81 X 11158 V 2200
82 X 11160 V 2222
83 X 11166 V 2150
84 X 11170 V 2400
85 X 11174 V 2960
86 X 11187 V 2150
87 X 11651 H 2222
88 X 11883 V 2222
89 X 11887 V 2962
90 X 11895 V 2170
91 X 11898 H 2420
92 X 11963 V 3333
93 X 11967 V 2222
94 X 11970 V 2155
95 X 12525 V 30000
96 X 12607 H 2950
97 X 12612 H 4800
98 X 12615 V 4800
99 X 12618 H 2800
100 X 12620 V 2400
101 X 12628 V 2180
102 X 12632 V 2222
103 X 12636 V 3125
104 X 12640 V 2400
105 X 12643 H 4800
106 X 12644 V 2960
107 X 12650 H 4250
108 X 12656 H 4444
109 X 12679 V 8888
110 X 12685 H 30000
111 X 12715 V 4444
Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi
1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10975 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 - 11054 H 30000
8 - 11094 H 24444
9 - 11096 V 30000
10 X 11112 H 1300
11 X 11158 V 2200
12 X 11160 V 2222
13 X 11166 V 2150
14 X 11170 V 2400
15 X 11174 V 2960
16 - 11194 H 7200
17 - 11524 V 4557
18 - 11552 H 2916
19 - 11581 H 4444
20 - 11607 H 3750
21 - 11628 H 6666
22 - 11642 H 10370
23 - 11651 H 2222
24 - 11712 V 2963
25 X 11716 V 2590
26 - 11729 V 15555
27 - 11742 V 2965
28 - 11746 H 27500
29 - 11777 H 4800
30 - 11804 V 24444
31 - 11830 V 7200
32 - 11839 V 4444
33 - 11845 V 4444
34 - 11857 V 3150
35 - 11862 H 27500
36 - 11870 V 8888
37 - 11879 V 2815
38 X 11883 V 2222
39 - 11885 H 2960
40 X 11887 V 2962
41 - 11894 H 3125
42 X 11895 V 2170
43 X 11898 H 2420
44 - 11906 H 4800
45 - 11912 H 3333
46 - 11919 V 24444
47 - 11938 H 27500
48 - 11944 V 4444
49 - 11953 V 2980
50 - 11957 V 2960
51 - 11963 H 5925
52 X 11967 V 2222
53 X 11970 V 2155
54 - 11973 H 7200
55 - 11981 H 5200
56 - 11996 V 26000
57 - 12015 H 27500
58 - 12129 H 4000
59 - 12130 V 27500
60 - 12139 H 11111
61 - 12525 V 30000
62 - 12592 H 8888
63 - 12593 V 2500
64 - 12601 H 4400
65 - 12605 V 2962
66 - 12607 H 2950
67 - 12609 V 3700
68 - 12612 H 4800
69 - 12615 V 4800
70 - 12618 H 2800
71 - 12620 V 2400
72 - 12628 V 2180
73 - 12632 V 2222
74 - 12636 V 3125
75 - 12640 V 2400
76 - 12643 H 4800
77 - 12650 H 4250
78 - 12654 V 4444
79 - 12656 H 4444
80 - 12679 V 8888
81 - 12685 H 30000
82 X 12715 V 4444
83 - 12729 H 30000
84 - 12731 V 3333

( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.
NOT : Uyduyu Tam Tarama ile beraber Şebeke Açık olarak tarattığımda lüzumsuz frekansları da Türksat listesine eklenip, Tp sayısı 218 e çıkıyor.Bunun nedeni 10970 - 11862 - 11938 frekanslarından yönlendirilmiş lüzumsuz Tplerdir
Yazıcı Çıktı Listesi
Kullandığım Ekipman
Seoul Hiremco X3
Next 90 Cm Offset Çanak
Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
Yer : Kocaeli
 
#4
Birinci Mesaj Güncellendi
Türksat 11996 V 30000 Genç TV-Tempo TV-Dem TV-Yol TV-TV 5 Int-Hayat TV-Mavi Karadeniz Silindi
Türksat 12525 V 30000 Genç TV - Yol - Dem - Hayat - Radyo Özgür FM
Türksat 11996 V 26000 Mavi Karadeniz - Tempo TV - Dem TV
Türksat 12563 V 30000 Test
Türksat 11996 V 26000 Manolya TV Silindi
Türksat 12729 H 30000 6 News Silindi
Türksat 12015 H 27500 Genç TV Silindi
Türksat 12685 H 30000 Kanal 3 Test
Türksat 12715 V 4444 Lider TV Test
 
#5


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste

-------------------------------------------------

Türksat 12731 V 3333 frekansından TELETEXT yayını başlamıştır.

- Kanal Listesi için 200 ( Kumanda Kırmızı Tuş )
- Paket Yayınlar için 300 ( Kumanda Yeşil Tuş )
- Yeni Kanallar için 500 ( Kumanda Sarı Tuş )
- Bilgi için 700 e basınız ( Kumanda Mavi Tuş )

-------------------------------------------------

Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar

1 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11627 H 6666
4 - 11964 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 10960 H 13000
7 - 11962 V 3333
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12593 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 11000 H 1000
26 - 11845 V 4444
27 - 10969 H 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11944 V 4444
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 11581 H 4444
39 - 12653 V 4444
40 - 11000 H 1000
41 - 12139 H 11111
42 - 12636 V 3125
43 - 11652 H 2222
44 - 11894 H 3125
45 - 12618 H 2800
46 - 11554 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12594 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 12525 V 30000
60 - 10970 V 30000
61 - 11804 V 24444
62 - 11938 H 27500
63 - 12608 H 2950
64 - 12613 H 4800
65 - 11012 V 30000
66 - 11094 H 24444
67 - 11729 V 15555
68 - 12129 H 4000
69 - 12602 H 4400
70 - 12632 V 2222
71 - 12640 V 2400

12731 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

72 X 10979 H 2962
73 X 11112 H 1300
74 X 11158 V 2200
75 X 11160 V 2222
76 X 11166 V 2150
77 X 11170 V 2400
78 X 11174 V 2960
79 X 11717 V 2590
80 X 11883 V 2222
81 X 11887 V 2962
82 X 11895 V 2170
83 X 11898 H 2420
84 X 11960 V 3333
85 X 11967 V 2222
86 X 11970 V 2155
87 X 11996 V 26000

Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da

11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.

1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066
69 - 12140 H 2222
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900
72 - 11943 V 2950
73 - 12519 H 3150
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800

11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

76 X 10975 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11112 H 1300
80 X 11158 V 2200
81 X 11160 V 2222
82 X 11166 V 2150
83 X 11170 V 2400
84 X 11174 V 2960
85 X 11652 H 2222
86 X 11883 V 2222
87 X 11887 V 2962
88 X 11895 V 2170
89 X 11898 H 2420
90 X 11960 V 3333
91 X 11962 V 3333
92 X 11967 V 2222
93 X 11970 V 2155
94 X 12525 V 30000
95 X 12593 H 8888
96 X 12618 H 2800
97 X 12628 V 2180

Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi

1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10975 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 - 11054 H 30000
8 - 11094 H 24444
9 - 11096 V 30000
10 X 11112 H 1300
11 X 11158 V 2200
12 X 11160 V 2222
13 X 11166 V 2150
14 X 11170 V 2400
15 X 11174 V 2960
16 - 11194 H 7200
17 - 11524 V 4557
18 - 11554 H 2916
19 - 11581 H 4444
20 - 11607 H 3750
21 - 11627 H 6666
22 - 11642 H 10370
23 - 11652 H 2222
24 - 11712 V 2963
25 X 11717 V 2590
26 - 11729 V 15555
27 - 11742 V 2965
28 - 11746 H 27500
29 - 11777 H 4800
30 - 11804 V 24444
31 - 11830 V 7200
32 - 11839 V 4444
33 - 11845 V 4444
34 - 11857 V 3150
35 - 11862 H 27500
36 - 11870 V 8888
37 - 11879 V 2815
38 X 11883 V 2222
39 - 11885 H 2960
40 X 11887 V 2962
41 - 11894 H 3125
42 X 11895 V 2170
43 X 11898 H 2420
44 - 11906 H 4800
45 - 11912 H 3333
46 - 11919 V 24444
47 - 11938 H 27500
48 - 11944 V 4444
49 - 11953 V 2980
50 - 11957 V 2960
51 X 11960 V 3333
52 - 11962 V 3333
53 - 11964 H 5925
54 X 11967 V 2222
55 X 11970 V 2155
56 - 11973 H 7200
57 - 11981 H 5200
58 X 11996 V 26000
59 - 12015 H 27500
60 - 12129 H 4000
61 - 12130 V 27500
62 - 12139 H 11111
63 - 12525 V 30000
64 - 12593 H 8888
65 - 12594 V 2500
66 - 12602 H 4400
67 - 12605 V 2962
68 - 12608 H 2950
69 - 12609 V 3700
70 - 12613 H 4800
71 - 12615 V 4800
72 - 12618 H 2800
73 - 12620 V 2400
74 - 12628 V 2180
75 - 12632 V 2222
76 - 12636 V 3125
77 - 12640 V 2400
78 - 12643 H 4800
79 - 12650 H 4250
80 - 12653 V 4444
81 - 12656 H 4444
82 - 12679 V 8888
83 - 12685 H 30000
84 - 12729 H 30000
85 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.

NOT : Uyduyu Tam Tarama ile beraber Şebeke Açık olarak tarattığımda lüzumsuz frekansları da Türksat listesine eklenip, Tp sayısı 218 e çıkıyor.Bunun nedeni 10970 - 11862 - 11938 frekanslarından yönlendirilmiş lüzumsuz Tplerdir

Yazıcı Çıktı Listesi

Kullandığım Ekipman

Seoul Hiremco X3
Next 90 Cm Offset Çanak
Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
Yer : Kocaeli
 
#6
Türksat 12731 V 3333 frekansından TELETEXT yayını başlamıştır

-----------------------------------------------

- Kanal Listesi için 200 ( Kumanda Kırmızı Tuş )
- Paket Yayınlar için 300 ( Kumanda Yeşil Tuş )
- Yeni Kanallar için 500 ( Kumanda Sarı Tuş )
- Bilgi için 700 e basınız ( Kumanda Mavi Tuş )

-----------------------------------------------

Yeni Kanallar

Türksat 11651 H 2222 Arzu TV

Türksat 12685 V 30000 Tek Rumeli

Türksat 11096 V 30000 Mavi Karadeniz

Türksat 12525 V 30000 Genç - Yol - Dem - Hayat - Düğün TV

Türksat 11960 V 3333 Tanıtım Kanalı ( TELETEXT yayını bu frekansta da vardır )

------------------------
 
#7


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste

-------------------------------------------------

Türksat 12731 V 3333 frekansından TELETEXT yayını başlamıştır.

- Kanal Listesi için 200 ( Kumanda Kırmızı Tuş )
- Paket Yayınlar için 300 ( Kumanda Yeşil Tuş )
- Yeni Kanallar için 500 ( Kumanda Sarı Tuş )
- Bilgi için 700 e basınız ( Kumanda Mavi Tuş )

-------------------------------------------------

Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar

1 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 11919 V 24444
3 - 11627 H 6666
4 - 11964 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 10960 H 13000
7 - 11962 V 3333
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12593 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 11000 H 1000
26 - 11845 V 4444
27 - 10969 H 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11944 V 4444
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 11581 H 4444
39 - 12653 V 4444
40 - 11000 H 1000
41 - 12139 H 11111
42 - 12636 V 3125
43 - 11652 H 2222
44 - 11894 H 3125
45 - 12618 H 2800
46 - 11554 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12594 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 12525 V 30000
60 - 10970 V 30000
61 - 11804 V 24444
62 - 11938 H 27500
63 - 12608 H 2950
64 - 12613 H 4800
65 - 11012 V 30000
66 - 11094 H 24444
67 - 11729 V 15555
68 - 12129 H 4000
69 - 12602 H 4400
70 - 12632 V 2222
71 - 12640 V 2400

12731 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

72 X 10979 H 2962
73 X 11112 H 1300
74 X 11158 V 2200
75 X 11160 V 2222
76 X 11166 V 2150
77 X 11170 V 2400
78 X 11174 V 2960
79 X 11717 V 2590
80 X 11883 V 2222
81 X 11887 V 2962
82 X 11895 V 2170
83 X 11898 H 2420
84 X 11960 V 3333
85 X 11967 V 2222
86 X 11970 V 2155
87 X 11996 V 26000
88 X 12561 V 30000

Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da

11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.

1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066
69 - 12140 H 2222
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900
72 - 11943 V 2950
73 - 12519 H 3150
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800

11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

76 X 10975 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11112 H 1300
80 X 11158 V 2200
81 X 11160 V 2222
82 X 11166 V 2150
83 X 11170 V 2400
84 X 11174 V 2960
85 X 11652 H 2222
86 X 11883 V 2222
87 X 11887 V 2962
88 X 11895 V 2170
89 X 11898 H 2420
90 X 11960 V 3333
91 X 11962 V 3333
92 X 11967 V 2222
93 X 11970 V 2155
94 X 12525 V 30000
95 X 12561 V 30000
96 X 12593 H 8888
97 X 12618 H 2800
98 X 12628 V 2180

Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi

1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10975 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 - 11054 H 30000
8 - 11094 H 24444
9 - 11096 V 30000
10 X 11112 H 1300
11 X 11158 V 2200
12 X 11160 V 2222
13 X 11166 V 2150
14 X 11170 V 2400
15 X 11174 V 2960
16 - 11194 H 7200
17 - 11524 V 4557
18 - 11554 H 2916
19 - 11581 H 4444
20 - 11607 H 3750
21 - 11627 H 6666
22 - 11642 H 10370
23 - 11652 H 2222
24 - 11712 V 2963
25 X 11717 V 2590
26 - 11729 V 15555
27 - 11742 V 2965
28 - 11746 H 27500
29 - 11777 H 4800
30 - 11804 V 24444
31 - 11830 V 7200
32 - 11839 V 4444
33 - 11845 V 4444
34 - 11857 V 3150
35 - 11862 H 27500
36 - 11870 V 8888
37 - 11879 V 2815
38 X 11883 V 2222
39 - 11885 H 2960
40 X 11887 V 2962
41 - 11894 H 3125
42 X 11895 V 2170
43 X 11898 H 2420
44 - 11906 H 4800
45 - 11912 H 3333
46 - 11919 V 24444
47 - 11938 H 27500
48 - 11944 V 4444
49 - 11953 V 2980
50 - 11957 V 2960
51 X 11960 V 3333
52 - 11962 V 3333
53 - 11964 H 5925
54 X 11967 V 2222
55 X 11970 V 2155
56 - 11973 H 7200
57 - 11981 H 5200
58 X 11996 V 26000
59 - 12015 H 27500
60 - 12129 H 4000
61 - 12130 V 27500
62 - 12139 H 11111
63 - 12525 V 30000
64 X 12561 V 30000
65 - 12593 H 8888
66 - 12594 V 2500
67 - 12602 H 4400
68 - 12605 V 2962
69 - 12608 H 2950
70 - 12609 V 3700
71 - 12613 H 4800
72 - 12615 V 4800
73 - 12618 H 2800
74 - 12620 V 2400
75 - 12628 V 2180
76 - 12632 V 2222
77 - 12636 V 3125
78 - 12640 V 2400
79 - 12643 H 4800
80 - 12650 H 4250
81 - 12653 V 4444
82 - 12656 H 4444
83 - 12679 V 8888
84 - 12685 H 30000
85 - 12729 H 30000
86 - 12731 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans

( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.

NOT : Uyduyu Tam Tarama ile beraber Şebeke Açık olarak tarattığımda lüzumsuz frekansları da Türksat listesine eklenip, Tp sayısı 218 e çıkıyor.Bunun nedeni 10970 - 11862 - 11938 frekanslarından yönlendirilmiş lüzumsuz Tplerdir

Yazıcı Çıktı Listesi

Kullandığım Ekipman

Seoul Hiremco X3
Next 90 Cm Offset Çanak
Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
Yer : Kocaeli
 
#8


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste

-------------------------------------------------
DİKKAT !!! Türksat tanıtım Kanalı ve Otomatik Tarama özelliği 31.03.2009 Tarihinden itibaren 11962 V 3333 3/4 parametreleri ile hizmette olacaktır. Test yayını başlamıştır.
-------------------------------------------------
Türksat 2A/3A Şebeke Aramada Bulunan Frekanslar

1 - 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 11919 V 24444
4 - 11627 H 6666
5 - 11964 H 5925
6 - 11906 H 4800
7 - 10960 H 13000
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12593 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11000 H 1000
26 11845 V 4444
27 - 10969 H 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11944 V 4444
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 11581 H 4444
39 - 12653 V 4444
40 - 11000 H 1000
41 - 12139 H 11111
42 - 12636 V 3125
43 - 11652 H 2222
44 - 11894 H 3125
45 - 12618 H 2800
46 - 11554 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12594 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 12525 V 30000
60 - 10970 V 30000
61 - 11804 V 24444
62 - 11938 H 27500
63 - 12608 H 2950
64 - 12613 H 4800
65 - 11012 V 30000
66 - 11094 H 24444
67 - 11729 V 15555
68 - 12129 H 4000
69 - 12602 H 4400
70 - 12632 V 2222
71 - 12640 V 2400

11962 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

72 X 10979 H 2962
73 X 11112 H 1300
74 X 11167 V 2200
75 X 11170 V 2400
76 X 11174 V 2960
77 X 11717 V 2590
78 X 11786 H 6666 - Yayın Yok
79 X 11885 H 2960
80 X 11887 V 2962
81 X 11895 V 2170
82 X 11898 H 2420
83 X 11967 V 2222
84 X 11970 V 2155
85 X 12561 V 30000 - Yayın Yok
--------------------------------------------------

Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da

11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.

1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066
69 - 12140 H 2222
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900
72 - 11943 V 2950
73 - 12519 H 3150
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800

11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle

Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

76 X 10971 H 5000
77 X 10979 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11112 H 1300
80 X 11167 V 2200
81 X 11170 V 2400
82 X 11174 V 2960
83 X 11652 H 2222
84 X 11717 V 2590
85 X 11786 H 6666 - Yayın Yok
86 X 11887 V 2962
87 X 11895 V 2170
88 X 11898 H 2420
89 X 11953 V 2980
90 X 11957 V 2960
91 X 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
92 X 11967 V 2222
93 X 11970 V 2155
94 X 12525 V 30000
95 X 12561 V 30000 - Yayın Yok
96 X 12618 H 2800
97 X 12628 V 2180
98 X 12653 V 4444

--------------------------------------------------

Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi

1 - 10960 H 13000
2 - 10969 H 2400
3 - 10970 V 30000
4 - 10971 H 5000
5 X 10979 H 2962
6 - 11012 V 30000
7 - 11054 H 30000
8 - 11094 H 24444
9 - 11096 V 30000
10 X 11112 H 1300
11 X 11167 V 2200
12 X 11170 V 2400
13 X 11174 V 2960
14 - 11194 H 7200
15 - 11524 V 4557
16 - 11554 H 2916
17 - 11581 H 4444
18 - 11607 H 3750
19 - 11627 H 6666
20 - 11642 H 10370
21 - 11652 H 2222
22 - 11712 V 2963
23 X 11717 V 2590
24 - 11729 V 15555
25 - 11742 V 2965
26 - 11746 H 27500
27 - 11777 H 4800
28 X 11786 H 6666 - Yayın Yok
29 - 11804 V 24444
30 - 11830 V 7200
31 - 11839 V 4444
32 - 11845 V 4444
33 - 11857 V 3150
34 - 11862 H 27500
35 - 11870 V 8888
36 - 11879 V 2815
37 - 11885 H 2960
38 X 11887 V 2962
39 - 11894 H 3125
40 X 11895 V 2170
41 X 11898 H 2420
42 - 11906 H 4800
43 - 11912 H 3333
44 - 11919 V 24444
45 - 11938 H 27500
46 - 11944 V 4444
47 - 11953 V 2980
48 - 11957 V 2960
49 - 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
50 - 11964 H 5925
51 X 11967 V 2222
52 X 11970 V 2155
53 - 11973 H 7200
54 - 11981 H 5200
55 - 12015 H 27500
56 - 12129 H 4000
57 - 12130 V 27500
58 - 12139 H 11111
59 - 12525 V 30000
60 X 12561 V 30000 - Yayın Yok
61 - 12593 H 8888
62 - 12594 V 2500
63 - 12602 H 4400
64 - 12605 V 2962
65 - 12608 H 2950
66 - 12609 V 3700
67 - 12613 H 4800
68 - 12615 V 4800
69 - 12618 H 2800
70 - 12620 V 2400
71 - 12628 V 2180
72 - 12632 V 2222
73 - 12636 V 3125
74 - 12640 V 2400
75 - 12643 H 4800
76 - 12650 H 4250
77 - 12653 V 4444
78 - 12656 H 4444
79 - 12679 V 8888
80 - 12685 H 30000
81 - 12729 H 30000
82 - 12731 V 3333

( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.
--------------------------------------------------
Türksat 11962 V 3333 frekansından TELETEXT yayını başlamıştır.

- Kanal Listesi için 200 ( Kumanda Kırmızı Tuş )
- Paket Yayınlar için 300 ( Kumanda Yeşil Tuş )
- Yeni Kanallar için 500 ( Kumanda Sarı Tuş )
- Bilgi için 700 e basınız ( Kumanda Mavi Tuş )
-------------------------------------------------
Azeri Kanalları

10969 H 2400 Hazar TV - Hazar FM - Azerbaycan Burç FM
11554 H 2916 ictimai TV - Ictimai Radio FM 90 ( 2.ses üzerinden )
11607 H 3750 Az TV 1 - 1 Respublika - Antenn 101 FM ( 2.ve 3. ses üzerinden )
11839 V 4444 Türkmeneli TV - Türkmeneli FM Radio ( 2.ses üzerinden )
11894 H 2400 ANS TV - ANS Ch. M. Radio ( 2.ses üzerinden )
12618 H 2800 Azad TV Azarbaycan - Azad Radio ( 2.ses üzerinden )

Afgan Kanalları

11651 H 2222 Arzu TV
11912 H 3333 Ayna TV

Geo Kanalları

12605 V 2962 1TV
12593 V 2500 Rustavi 2
12609 V 3700 Imedi TV - Radio Imedi - Radio Toise - FM ( 2.- 3. ve 4. ses üzerinden )

Kıbrıs Kanalları

11524 V 4557 BRT 1 - Bayrak Radio - Bayrak Radio Int ( 2.ses üzerinden sağ - sol )
12628 V 2180 Kanal T KKTC
12685 H 30000 Ada TV Kıbrıs
11953 V 2980 Kıbrıs Genç TV - KKTC First Live FM
--------------------------------------------------
Yazıcı Çıktı Listesi
--------------------------------------------------

Kullandığım Malzeme

- Seoul Hiremco X3 Receiver
- Next 90 Cm Offset Çanak
- Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
- RG6 Kablo
- Next Diseqc

Yer : Kocaeli
 
#9
------------------------

Türksat 12731 V 3333 frekansından yapılan Otomatik Tarama hizmeti sona ermiştir...

Türksat 11962 V 3333 frekansından Otomatik Tarama ve Teleteks hizmetine başlamıştır...

------------------------

Türksat 11962 V 3333 ve 12731 V 3333 frekansındaki Tanıtım Kanallarının PID leri değişti.Kanalları silip,tekrar taratın...
 
#10


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler ve Tüm Liste
-------------------------------------------------
DİKKAT !!! Türksat tanıtım Kanalı,Teletext ve Otomatik Tarama özelliği 11962 V 3333 3/4 parametreleri ile hizmete girmiştir.
-------------------------------------------------
1 - 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 11919 V 24444
4 - 11627 H 6666
5 - 11964 H 5925
6 - 11906 H 4800
7 - 10960 H 13000
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 11642 H 10370
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 10975 H 5000
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12593 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11000 H 1000
26 - 11845 V 4444
27 - 10969 H 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11944 V 4444
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 11581 H 4444
39 - 12653 V 4444
40 - 11000 H 1000
41 - 12139 H 11111
42 - 12636 V 3125
43 - 11652 H 2222
44 - 11894 H 3125
45 - 12618 H 2800
46 - 11554 H 2916
47 - 11607 H 3750
48 - 11912 H 3333
49 - 11839 V 4444
50 - 12609 V 3700
51 - 12594 V 2500
52 - 12605 V 2962
53 - 11096 V 30000
54 - 12685 H 30000
55 - 12729 H 30000
56 - 12130 V 27500
57 - 11746 H 27500
58 - 12015 H 27500
59 - 12525 V 30000
60 - 10970 V 30000
61 - 11804 V 24444
62 - 11938 H 27500
63 - 12608 H 2950
64 - 12613 H 4800
65 - 11012 V 30000
66 - 11094 H 24444
67 - 11729 V 15555
68 - 12129 H 4000
69 - 12602 H 4400
70 - 12632 V 2222
71 - 12640 V 2400

NOT: 11962 V 3333 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

72 X 10978 H 2962
73 X 11049 V 2400
74 X 11065 V13000
75 X 11166 V 2200
76 X 11170 V 2400
77 X 11174 V 2960
78 X 11716 V 2590
79 X 11885 H 2960
80 X 11887 V 2962
81 X 11895 V 2170
82 X 11898 H 2420
83 X 11966 V 2222
84 X 11969 V 2155
85 X 12560 V 30000
--------------------------------------------------
Bazı cihazlarda 12731 V 3333 frekansı ile yapılan şebeke aramada 11000 V 1000 frekansına geldiğinde sorun olmaktadır.Şebeke aramaya başladığında durdurun. 7. ve 45. sıradaki 11000 frekansını silip, normal tarama yapın.Ya da

11729 V 15555 Frekansından da şebeke arama yapılabilir.

1 - 11729 V 15555 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12731 V 3333
3 - 10960 H 13000
4 - 10969 H 2400
5 - 10970 V 30000
6 - 11054 H 3000
7 - 11094 H 24444
8 - 11096 V 3000
9 - 11194 H 7200
10 - 11524 V 4557
11 - 11554 H 2916
12 - 11581 H 4444
13 - 11607 H 3750
14 - 11628 H 6666
15 - 11642 H 10370
16 - 11712 V 2963
17 - 11742 V 2965
18 - 11746 H 27500
19 - 11777 H 4800
20 - 11804 V 24444
21 - 11830 V 7200
22 - 11839 V 4444
23 - 11845 V 4444
24 - 11857 V 3150
25 - 11862 H 27500
26 - 11870 V 8888
27 - 11879 V 2815
28 - 11885 H 2960
29 - 11894 H 3125
30 - 11906 H 4800
31 - 11912 H 3333
32 - 11919 V 24444
33 - 11938 H 27500
34 - 11944 V 4444
35 - 11949 H 2177
36 - 11953 V 2980
37 - 11957 V 2960
38 - 11963 H 5925
39 - 11973 H 7200
40 - 11981 H 5200
41 - 11991 H 3150
42 - 11996 V 26000
43 - 12015 H 27500
44 - 12129 H 4000
45 - 12130 V 27500
46 - 12139 H 11111
47 - 12589 V 3000
48 - 12592 H 8888
49 - 12593 V 2500
50 - 12601 V 2800
51 - 12601 H 4400
52 - 12605 V 2962
53 - 12609 V 3700
54 - 12607 H 2950
55 - 12612 H 4800
56 - 12615 V 4800
57 - 12620 V 2400
58 - 12632 V 2222
59 - 12636 V 3125
60 - 12640 V 2400
61 - 12643 H 4800
62 - 12644 V 2960
63 - 12650 H 4250
64 - 12656 H 4444
65 - 12679 V 8888
66 - 12685 H 30000
67 - 12729 H 30000
68 - 11451 V 25066
69 - 12140 H 2222
70 - 11607 H 2962
71 - 11754 V 3900
72 - 11943 V 2950
73 - 12519 H 3150
74 - 11716 V 2590
75 - 12692 H 2800

NOT : 11729 V 15555 Frekansı ile yapılan Şebeke Aramaya eklenmemiş, bu nedenle Manuel Girilmesi Gereken Frekanslar

76 X 10971 H 5000
77 X 10978 H 2962
78 X 11012 V 30000
79 X 11049 V 2400
80 X 11065 V 13000
81 X 11166 V 2200
82 X 11170 V 2400
83 X 11174 V 2960
84 X 11652 H 2222
85 X 11716 V 2590
86 X 11887 V 2962
87 X 11895 V 2170
88 X 11898 H 2420
89 X 11953 V 2980
90 X 11957 V 2960
91 X 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
92 X 11966 V 2222
93 X 11969 V 2155
94 X 12525 V 30000
95 X 12560 V 30000
96 X 12618 H 2800
97 X 12628 V 2180
98 X 12653 V 4444
--------------------------------------------------
Türksat 2A/3A @ 42° Doğu ( East ) Sıralı Tüm Frekans Listesi

1 - 10970 V 30000
2 - 10975 H 5000
3 X 10978 H 2962
4 - 11012 V 30000
5 X 11049 V 2400
6 - 11054 H 30000
7 X 11065 V 13000
8 - 11094 H 24444
9 - 11096 V 30000
10 X 11112 H 1300
11 - 11166 V 2200
12 X 11170 V 2400
13 X 11174 V 2960
14 - 11194 H 7200
15 - 11524 V 4557
16 - 11553 H 2916
17 - 11581 H 4444
18 - 11607 H 3750
19 - 11627 H 6666
20 - 11642 H 10370
21 - 11651 H 2222
22 - 11712 V 2963
23 X 11716 V 2590
24 - 11729 V 15555
25 - 11742 V 2965
26 - 11746 H 27500
27 - 11777 H 4800
28 - 11804 V 24444
29 - 11830 V 7200
30 - 11839 V 4444
31 - 11845 V 4444
32 - 11857 V 3150
33 - 11862 H 27500
34 - 11870 V 8888
35 - 11879 V 2815
36 X 11885 H 2960
37 X 11887 V 2962
38 - 11894 H 2400
39 X 11895 V 2170
40 X 11898 H 2420
41 - 11906 H 4800
42 - 11919 V 24444
43 - 11938 H 27500
44 - 11944 V 4444
45 - 11953 V 2980
46 - 11957 V 2960
47 - 11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
48 - 11964 H 5925
49 X 11966 V 2222
50 X 11969 V 2155
51 - 11972 H 7200
52 - 11981 H 5200
53 - 12015 H 27500
54 - 12129 H 4000
55 - 12130 V 27500
56 - 12140 H 11111
57 - 12525 V 30000
58 X 12560 V 30000
59 - 12592 H 8888
60 - 12593 V 2500
61 - 12601 H 4400
62 - 12605 V 2962
63 - 12607 H 2950
64 - 12609 V 3700
65 - 12613 H 4800
66 - 12615 V 4800
67 - 12617 H 2800
68 - 12620 V 2400
69 - 12628 V 2180
70 - 12632 V 2222
71 - 12636 V 3125
72 - 12640 V 2400
73 - 12643 H 4800
74 - 12650 H 4250
75 - 12652 V 4444
76 - 12656 H 4444
77 - 12679 V 8888
78 - 12685 H 30000
79 - 12729 H 30000
80 X 12729 V 30000

( X ) işaretli olanlar şebeke aramada olmayan frekanslardır.
--------------------------------------------------
EPG Yayını Yapan Kanallar:
Kanal D-Euro D-Star-Euro Star-CNN Türk-TNT-Cartoon Network-BJK-GS-FB-TAY-MIXX-Fashıon TV-ZTV

Teletext Yayını Yapan Kanallar:
Türksat Tanıtım Kanalı,TRT 1-2-3-4-INT/Türk,Show-Show Türk-Atv-NTV-CnbcE-Kıbrıs Genç TV

İngilizce Dil Seçeneği Olan Kanallar:
E2 - TNT - Cartoon Network

İkinci Dil Seçeneğinde Radyo Yayını Yapan TV Kanalları:
Show-SkyTürk-TRT Avaz-Kanal 67-Türkmeneli TV-ANS-ITV-AzTV-Azad TV-Imedi TV-Show Türk-BRTK KKTC-Avrasya TV-Ege TV-Ses TV-Yeni Asır TV- Olay TV
-------------------------------------------------
AZERİ : Hazar TV,ictimai TV,Az TV 1,Türkmeneli TV,ANS TV,Azad TV Azarbaycan
AFGAN : Arzu TV
GEO : 1TV,Rustavi 2,Imedi TV
KARADENİZ : Karaneniz TV,Kral Karadeniz,Mavi Karadeniz,Çay Tv,Hamsi TV,Kaçkar TV,Kadırga TV,Samsun AKS TV,Ordu 52 TV,Yıldız TV
KIBRIS : BRT 1,Kanal T KKTC,Ada TV Kıbrıs,Kıbrıs Genç TV
KÜRT : TRT 6
--------------------------------------------------
Yazıcı Çıktı Listesi
--------------------------------------------------
Kaynak
--------------------------------------------------
Türksat 2A / 3A Harf - Frekans ve Türüne Göre Radyo Kanalları

Akra FM _______ 11065 V 13000
Alem FM _______ 11964 H 5925 SHOW TV görüntüsü ile
Alem FM _______ 11964 H 5925 SHOW TV üzerinden dinlenir
Alem FM _______ 12650 H 4250 SKYTÜRK TV üzerinden dinlenir
Alem FM _______ 12656 H 4444 SHOW TÜRK TV üzerinden dinlenir
Antalya Radyo _______ 11094 H 24444
ANS Ch. M. Radio_______ 11894 H 2400 ANS TV üzerinden dinlenir
Antenn 101 FM _______ 11607 H 3750 AZ TV üzerinden dinlenir
Atv Radyo _______ 12615 V 4800
Avrasya FM _______ 11885 H 2960 AVRASYA TV üzerinden dinlenir
Azad Radio _______ 12618 H 2800 AZAD TV üzerinden dinlenir
Audio Test To _______ 11094 H 24444
Bayrak Radio _______ 11524 V 4557 BRTK KKTC TV üzerinden dinlenir
Best FM _______ 11804 V 24444
Billboard Radyo _______ 11054 H 30000
Burç FM _______ 11065 V 13000
Burç FM _______ 11906 H 4800
Burç Fm ( Bakü )_______ 10969 H 2400
Cem Radyo _______ 11887 V 2962
Cem Radyo _______ 12729 H 30000
CNN Türk Radyo _______ 11804 V 24444
Çukurova Radyo _______ 11094 H 24444
Dem Radyo _______ 11996 V 26000
Dünya Radyo _______ 10960 H 13000
Dünya Radyo _______ 11906 H 4800
Erzurum Radyo _______ 11094 H 24444
Fenomen _______ 11096 V 30000
First FM _______ 11953 V 2980
Genç Radyo _______ 12130 V 27500 KANAL 67 üzerinden dinlenir
Gözyaşı fm _______ 11891 V 2222
Gözyaşı fm _______ 12685 H 30000
Habertürk Radyo _______ 11194 H 7200 HaberTürk
İctimai Radio _______ 11554 H 2916 ITV AZERBAYCAN üzerinden dinlenir
İmaj Radyo _______ 12130 V 27500
İngilizce Dil _______ 11862 H 27500 Cartoon Network
İngilizce Dil _______ 11054 H 30000 e2
İngilizce Dil _______ 11804 V 24444 TNT
İstanbul FM _______ 11804 V 24444
İstanbulun Sesi _______ 11830 V 7200
İveria FM _______ 12609 V 3700 IMEDI TV üzerinden dinlenir
Kaçkar FM _______ 12130 V 27500
Kaçkar FM _______ 12699 V 5925
Kanaltürk Radyo _______ 11642 H 10370
Karadeniz FM _______ 11898 H 2420
Kral FM _______ 12643 H 4800
Kral FM _______ 11054 H 30000
Kral Karadeniz _______ 12130 V 27500
Kral Türk Radyo _______ 12130 V 27500
Küpe FM (TS Radyo) _______ 11996 V 26000
Lale Gül FM _______ 12644 V 2960
Lig Radyo _______ 12650 H 4250 SKYTÜRK TV üzerinden dinlenir
Lig Radyo _______ 12656 H 4444 SHOW TÜRK TV üzerinden dinlenir
M.Akdeniz _______ 12130 V 27500
M.Ege _______ 12130 V 27500
Marmara FM _______ 10960 H 13000
Marmara Radyo _______ 12615 V 4800
Medya FM _______ 12729 H 30000
Meltem Radyo _______ 12729 H 30000
Meteorolojinin Sesi _______ 11919 V 24444
Moral FM _______ 11065 V 13000
MPL Radyo _______ 12632 V 2222
N101 _______ 11054 H 30000
Nostalji Türk _______ 12593 H 8888
NTV Radyo _______ 11054 H 30000
Number One FM _______ 11096 V 30000
Olay FM Bursa _______ 12607 H 2950 OLAY TV üzerinden dinlenir
Olay FM Gaziantep _______ 11163 V 2222 GAZİANTEP OLAY TV üzerinden dinlenir
Olay FM Gaziantep _______ 12685 H 30000 GAZİANTEP OLAY TV üzerinden dinlenir
Polis Radyosu _______ 11746 H 27500
Polis Radyosu _______ 12729 H 30000
PopTürk _______ 11194 H 7200
Power FM _______ 11096 V 30000
Power Türk FM _______ 11096 V 30000
Power XL _______ 11096 V 30000
Radio Imedi _______ 12609 V 3700 IMEDI TV üzerinden dinlenir
Radio Time _______ 11729 V 15555
Radio Toise _______ 12609 V 3700 IMEDI TV üzerinden dinlenir
Radyo 1 _______ 11094 H 24444
Radyo 1 _______ 11919 V 24444
Radyo 2 (TRT FM) _______ 11094 H 24444
Radyo 2 (TRT FM) _______ 11919 V 24444
Radyo 3 _______ 11094 H 24444
Radyo 3 _______ 11919 V 24444
Radyo 4 _______ 11094 H 24444
Radyo 4 _______ 11919 V 24444
Radyo 5 _______ 12593 H 8888
Radyo 6 _______ 11919 V 24444
Radyo 7 _______ 11777 H 4800
Radyo 7 - Radyo M _______ 11830 V 7200
Radyo 15 _______ 11065 V 13000
Radyo A _______ 12601 H 4400
Radyo ABC _______ 12679 V 8888
Radyo As _______ 11895 V 2170
Radyo As _______ 12729 H 30000
Radyo Bravo _______ 11712 V 2963
Radyo D _______ 11804 V 24444
Radyo Ege _______ 12640 V 2400 EGE TV üzerinden dinlenir
Radyo Eksen _______ 11054 H 30000
Radyo GAP _______ 11094 H 24444
Radyo GAP _______ 11919 V 24444
Radyo İlaç _______ 12729 H 30000
Radyo İmaj _______ 12699 V 5925
Radyo Klas _______ 11096 V 30000
Radyo M _______ 11830 V 7200
Radyo Mega _______ 12130 V 27500
Radyo Moda _______ 11804 V 24444
Radyo Mydonose _______ 12729 H 30000
Radyo Ses _______ 11712 V 2963
Radyo Spor _______ 11729 V 15555
Radyo Tatlıses _______ 11729 V 15555
Radyo Vatan _______ 12130 V 27500
Radyo Viva _______ 12593 H 8888
Radyo Voyage _______ 11054 H 30000
Respublika _______ 11607 H 3750 AZ TV üzerinden dinlenir
Ribat FM _______ 12130 V 27500
Rizenin Sesi _______ 12699 V 5925
Rizenin Sesi _______ 12130 V 27500
Romantik Radyo _______ 12620 V 2400
Seyr FM _______ 11891 V 2222
Seyr FM _______ 12685 H 30000
SHaber Radyo _______ 11906 H 4800
Show Radyo _______ 12593 H 8888
Slow Türk _______ 11804 V 24444
Tgrt FM _______ 11981 H 5200
Tgrt FM _______ 11857 V 3150
Trabzon Radyo _______ 11094 H 24444
TSR Turkce _______ 11581 H 4444 TRT TÜRK üzerinden dinlenir
TSR Turkce _______ 11094 H 24444
TSR Turkce _______ 11919 V 24444
Turizm Radyosu _______ 11094 H 24444
Turizm Radyosu _______ 11919 V 24444
Türkmeneli FM _______ 11839 V 4444 TÜRKMENELİ TV üzerinden dinlenir
Virgin Radio _______ 11054 H 30000
VOT East _______ 11094 H 24444
VOT East _______ 11919 V 24444
VOT West _______ 11094 H 24444
VOT West _______ 11919 V 24444
VOT World _______ 11094 H 24444
VOT World _______ 11919 V 24444
Xazar FM _______ 11049 V 2400
Yön FM _______ 12130 V 27500
,,, _______ 11830 V 7200 Yabancı müzik yayını
. _______ 12615 V 4800 ATV canlı yayında yönetmen sesi
; _______ 11830 V 7200 Soldan Ülke TV canlı yayında yönetmen sesi-sağdan Ülke TV sesi
---------------------------------------------------------------------
11049 V 2400 Xazar FM,Burç Fm ( Bakü )
11054 H 30000 Billboard Radyo,Virgin Radio,Kral FM,N101,NTV Radyo,Radyo Eksen,Radyo Voyage
11065 V 13000 Akra FM,Burç FM,Dünya Radyo,Moral FM,Radyo 15
11094 H 24444 Antalya Radyo,Çukurova Radyo,Erzurum Radyo,Radyo 1,Radyo 2 (TRT FM),3,4,Gap,Trabzon,Tsr,Turizm,Vot
11096 V 30000 Fenomen,Number One FM,Power FM,PowerTürk FM,Power XL,Radyo Klas
11163 V 2222 Olay FM Gaziantep
11194 H 7200 Habertürk Radyo,PopTürk
11524 V 4557 Bayrak Radio
11554 H 2916 İctimai Radio
11581 H 4444 TSR Turkce
11607 H 3750 Antenn 101 FM,Respublika
11642 H 10370 Kanaltürk Radyo
11712 V 2963 Radyo Ses,Radyo Bravo
11729 V 15555 Radio Time,Radyo Spor,Radyo Tatlıses,
11746 H 27500 Polis Radyosu
11777 H 4800 Radyo 7
11804 V 24444 Best FM,CNN Türk Radyo,İstanbul FM,Radyo D,Radyo Moda,Slow Türk
11830 V 7200 İstanbulun Sesi,Radyo 7
11839 V 4444 Türkmeneli FM
11857 V 3150 Tgrt FM
11885 H 2960 Avrasya FM
11887 V 2962 Cem Radyo
11894 H 2400 ANS Ch. M. Radio
11895 V 2170 Radyo As
11898 H 2420 Karadeniz FM
11906 H 4800 Burç FM,Dünya Radyo,SHaber Radyo
11919 V 24444 Meteorolojinin Sesi,Radyo 1,Radyo 2 (TRT FM),3,4,Gap,Tsr,Turizm,Vot
11953 V 2980 KKTC First Live FM
11963 H 5925 Alem FM,Show Radyo
11981 H 5200 Tgrt FM
12015 H 27500 TSR Türkçe
12130 V 27500 Genç Radyo,İmaj Radyo,Kral Türk Radyo,M.Akdeniz,M.Ege,Radyo Mega,Ribat FM,Yön FM
12525 V 30000 Dem Radyo
12593 H 8888 Nostalji Türk,Radyo 5,Radyo Viva,Show Radyo
12601 H 4400 Radyo A
12607 H 2950 Olay FM Bursa
12609 V 3700 İveria FM,Radio Imedi,Radio Toise
12615 V 4800 Radyo City
12618 H 2800 Azad Radio
12620 V 2400 Romantik Radyo
12632 V 2222 MPL Radyo
12640 V 2400 Radyo Ege
12643 H 4800 Kral FM
12650 H 4250 Alem FM,Lig Radyo
12654 V 4444 Lalegül FM
12656 H 4444 Alem FM,Lig Radyo
12679 V 8888 Radyo ABC
12685 H 30000 Gözyaşı FM,Olay FM Gaziantep,Marmara FM
12729 H 30000 Cem Radyo,Medya FM,Meltem Radyo,Polis Radyosu,Radyo Delta,Radyo Mydonose
---------------------------------------------------------------------
ARABESK : Kral FM-Kral Türk-İmaj Radyo-Meltem Radyo
TÜRKÜ : Yön FM-Cem Radyo-Radyo 7-Radyo 2-Radyo 4-TSR Türkçe-Antalya Radyosu-Medya FM-Kanaltürk Radyo-Atv Radyo-Yol-Dem
POP : Tatlıses-Best-Radyo D-Viva-Klas-Power Türk-Moda-İstanbul-Slow Türk-Nostalji-Dünya-N 101-Polis-Mega-Vatan-Türkiyenin Sesi-Time
YABANCI : Power-Power XL-Virgin -Radyo 5-Voyage-Billoard-Eksen-Number One-Mydonoz-Fenomen
DİNİ : Tgrt-Ribat-Lalegül-Gözyaşı-Seyr-Burç-Moral-Akra-Radyo 15-Mpl-Marmara-Radyo AS
SPOR : Radyo Spor-Radyo ABC
KLASİK : Radyo 3-NTV Radyo
AZERİ : Xazar FM-Antalya Radyosu,Burç FM ( Bakü )
KARADENİZ : Karaden iz FM,Trabzon Radyosu,First
KÜRTÇE : Turizm Radyosu,Trabzon Radyosu,Radyo 6
---------------------------------------------------------------------
Yazıcıdan Çıktı Almak İçin Tıklayın
---------------------------------------------------------------------
Kullandığım Malzeme
- Seoul Hiremco X3 Receiver
- Next 90 Cm Offset Çanak
- Inverto HDTV DVB-S2 Universal Lnb
- RG6 Kablo
- Next Diseqc
Yer : Kocaeli
 
#13


Türksat Şebeke Arama-Manuel Girilmesi Gerekenler-Tüm Liste-Radyolar
-------------------------------------------------
Kör Tarama Özelliği olan receiverler için:Uydu tanıtılır.DiseqC varsa,tanıtılır.
Hiçbir frekans girmeden,Tek uydu Tarama-Kör Tarama-Tarama kısmına gelip,basılır.
-------------------------------------------------
DİKKAT !!! Türksat tanıtım Kanalı,Teletext ve Otomatik Tarama özelliği 11962 V 3333 3/4
parametreleri ile hizmete girmiştir.
-------------------------------------------------
11729 V 15555 ile Şebeke Arama yapabilirsiniz.2.Liste aşağıda
-------------------------------------------------
1 - 11962 V 3333
2 - 11919 V 24444
3 - 11628 H 6666
4 - 11964 H 5925
5 - 11906 H 4800
6 - 11064 V 13000
7 - 11000 V 3333
8 - 11777 H 4800
9 - 11830 V 7200
10 - 12679 V 8888
11 - 10892 H 9600
12 - 11054 H 30000
13 - 11194 H 7200
14 - 12695 V 3333
15 - 11857 V 3150
16 - 11981 H 5200
17 - 11973 H 7200
18 - 12593 H 8888
19 - 11862 H 27500
20 - 11870 V 8888
21 - 11953 V 2980
22 - 12650 H 4250
23 - 11885 H 2960
24 - 11742 V 2965
25 - 11000 H 1000
26 - 11845 V 4444
27 - 11048 V 2400
28 - 12620 V 2400
29 - 11000 V 1000
30 - 11712 V 2963
31 - 12615 V 4800
32 - 12656 H 4444
33 - 11524 V 4557
34 - 12628 V 2180
35 - 11879 V 2815
36 - 11957 V 2960
37 - 12643 H 4800
38 - 12653 V 4444
39 - 11652 H 2222
40 - 12594 V 2500
41 - 12618 H 2800
42 - 11068 H 12000
43 - 11912 H 3333
44 - 11839 V 4444
45 - 11028 H 2963
46 - 12609 V 3700
47 - 12544 H 24000
48 - 12729 V 30000
49 - 11096 V 30000
50 - 12685 H 30000
51 - 12729 H 30000
52 - 12130 V 27500
53 - 11746 H 27500
54 - 12015 H 27500
55 - 12525 V 30000
56 - 10970 V 30000
57 - 11804 V 24444
58 - 11934 H 20000
59 - 12608 H 2950
60 - 12613 H 4800
61 - 11012 V 30000
62 - 11096 H 30000
63 - 11729 V -15555
64 - 11996 V 27500
65 - 11885 V 6000
66 - 12602 H 4400
67 - 12640 V 2400
68 - 11950 H 7500

MANUEL GİRİLMESİ GEREKEN FREKANSLAR

11651 H 2222
11658 H 2222
11792 H 16000
12130 H 27500
---------------------------------------------------------
1 - 11729 V 15555- Alternatif Şebeke Arama Yapılacak Frekans
2 - 12615 V 4800
3 - 12620 V 2400
4 - 12632 V 2222
5 - 12636 V 3125 Sinyal yok
6 - 12640 V 2400
7 - 12643 H 4800
8 - 12644 V 2960 Sinyal yok
9 - 12650 H 4250
10 - 12656 H 4444
11 - 12679 V 8888
12 - 12685 H 30000
13 - 12729 H 30000
14 - 11451 V 25066 Sinyal yok
15 - 12140 H 2222 Sinyal yok
16 - 11607 V 2962 Sinyal yok
17 - 11754 V 3900 Sinyal yok
18 - 11943 V 2950 Sinyal yok
19 - 12519 H 3125 Sinyal yok
20 - 11716 V 2590
21 - 12692 H 2800 Sinyal yok
22 - 12731 V 3333 Sinyal yok
23 - 11064 V 13000
24 - 10969 H 2400 Sinyal yok
25 - 10970 V 30000
26 - 11054 H 30000
27 - 11094 H 24444 - Kesik
28 - 11096 V 3000 Sinyal yok
29 - 11194 H 7200
30 - 11524 V 4557
31 - 11554 H 2916D
32 - 11581 H 4444 Sinyal yok
33 - 11607 H 3750
34 - 11628 H 6666
35 - 11642 H 10370
36 - 11712 V 2963
37 - 11742 V 2965
38 - 11746 H 27500
39 - 11777 H 4800
40 - 11804 V 24444
41 - 11830 V 7200
42 - 11839 V 4444
43 - 11845 V 4444
44 - 11857 V 3150
45 - 11862 H 27500
46 - 11870 V 8888
47 - 11879 V 2815
48 - 11885 H 2960
49 - 11894 H 2400 Sinyal yok
50 - 11906 H 4800
51 - 11912 H 3333
52 - 11919 V 24444
53 - 11938 H 27500 Sinyal yok
54 - 12729 V 30000
55 - 11949 V 2177 Sinyal yok
56 - 11953 V 2980 - Kesik
57 - 11964 H 5925
58 - 11973 H 7200
59 - 11981 H 5200
60 - 11996 V 26000
61 - 12015 H 27500
62 - 12129 H 4000 Sinyal yok
63 - 12130 V 27500
64 - 12139 H 11111
65 - 12589 V 3000 Sinyal yok
66 - 12592 H 8888
67 - 12593 V 2500
68 - 12601 V 2800 Sinyal yok
69 - 12601 H 4400
70 - 12605 V 2960
71 - 12609 V 3700
72 - 12607 H 2950
73 - 12612 H 4800

MANUEL GİRİLMESİ GEREKEN FREKANSLAR
10982 H 9600
11012 V 30000
11028 H 2962
11049 V 2400
11096 H 30000
11651 H 2222
11658 H 2222
11792 H 16000
11885 V 6000
11935 H 20000
11957 V 2960
11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
12130 H 27500
12525 V 30000
12544 H 24000
12618 H 2800
12628 V 2180
12654 V 4444
12694 V 3333
---------------------------------------------------------
Türksat 2A / 3A Sıralı Tüm Frekans Listesi

-10965 H 11200
-10970 V 30000
-10982 H 9600
-11012 V 30000
-11028 H 2963
-11049 V 2400
-11054 H 30000
-11064 V 13000
-11096 V 30000
-11096 H 30000
-11194 H 7200
-11524 V 4557
-11628 H 6666
-11651 H 2222
-11658 H 2222
-11712 V 2963
-11729 V 15555 - Alternatif Şebeke Arama Yapılacak Frekans
-11742 V 2965
-11746 H 27500
-11777 H 4800
X11792 H 16000
-11804 V 24444
-11830 V 7200
-11839 V 4444
-11845 V 4444
-11857 V 3150
-11862 H 27500
-11870 V 8888
-11879 V 2815
-11885 H 2960
-11885 V 6000
-11906 H 4800
-11912 H 3333
-11919 V 24444
-11932 H 17500
-11949 H 10000
-11957 V 2960
-11962 V 3333 - Şebeke Arama Yapılacak Frekans
-11964 H 5925
-11967 V 2222
-11973 H 7200
-11981 H 5200
-11996 V 27500
-12015 H 27500
-12130 V 27500
-12130 V 27500
-12525 V 30000
-12544 H 24000
-12592 H 8888
-12593 V 2500
-12601 H 4400
-12605 V 2962
-12607 H 2950
-12609 V 3700
-12612 H 4800
-12615 V 4800
-12618 H 2800
-12620 V 2400
-12628 V 2180
-12640 V 2400
-12643 H 4800
-12650 H 4250
-12654 V 4444
-12656 H 4444
-12679 V 8888
-12685 H 30000
-12694 V 3333
-12729 V 30000
-12729 H 30000
MANUEL GİRİLMESİ GEREKEN FREKANSLAR : 11792 H 16000
1 - TEST SİNYALİ OLAN KANALLAR : AS TV,TURKSAT TEST3,4,6,7,turkSAT,SPOR-1,2,3,4,TRT-1,2,3,4,5,TRT TEST,TEST1
2 - İNFO BAR YAYINI OLAN KANALLAR : TEST
NOT: X işareti olanlar Şebeke Aramada çıkmayan-TURKSAT TANITIM (Teletext 200) olmayan frekanslardır.
------------------------------------------------------------------------------------------
Türksat Uydusunda Yayın Yapan Radyolar

10982 H 9590 Kanaltürk Radyo
11049 V 2400 Xazar FM,Burç Fm ( Bakü )
11054 H 30000 NTV Spor Radyo,NTV Radyo,Virgin Radio,Kral FM,N101,Radyo Eksen,Radyo Voyage
11064 V 13000 Akra FM,Burç FM,Dünya Radyo,Moral FM,Radyo 15,Radyo 2000
11096 H 30000 Antalya,Çukurova,Erzurum,Trabzon,Radyo 1,Radyo 2(TRT FM),3,4,6,Gap,Tsr,Turizm,Vot
11096 V 30000 Fenomen,N_umber One FM,Power FM,PowerTürk FM,Power XL,Radyo Klas
11194 H 7200 PopTürk
11524 V 4557 Bayrak Radio
11554 H 2916 İctimai Radio
11607 H 3750 Antenn 101 FM,Respublika
11651 H 2222 Radyo Arzu
11658 H 2222 Radyo Noorin
11712 V 2963 Radyo Ses
11729 V 15555 Radio Time,Radyo Spor,Radyo Tatlıses,
11746 H 27500 Polis Radyosu
11777 H 4800 Radyo 7
11791 H 16000 TURKUVAZ RADYO,ROMANTİK RADYO
11804 V 24444 Best FM,CNN Türk Radyo,İstanbul FM,Radyo D,Radyo Moda,Slow Türk
11830 V 7200 Tansaş,Migros,İstanbulun Sesi,Radyo 7,
11839 V 4444 Türkmeneli FM
11857 V 3150 Tgrt FM
11885 H 2960 Avrasya FM
11895 V 2170 Seyr FM - Kesik
11906 H 4800 Burç FM,Dünya Radyo,SHaber Radyo
11919 V 24444 Meteorolojinin Sesi,Radyo 1,Radyo 2(TRT FM),3,4,6,Gap,Tsr,Turizm,TRT Nağme,TRT Türkü,TRT Avrupa FM
11953 V 2980 KKTC First Live FM
11957 V 2960 Radyo Avrasyatürk
11964 H 5925 Alem FM
11981 H 5200 Tgrt FM
12015 H 27500 TSR Türkçe
12130 V 27500 Radyo 34,Genç Radyo,Kral Türk,M.Akdeniz,M.Ege,Ribat FM,Yön FM,Radyo Vatan
12525 V 30000 Ekin Radyo,Lounge FM,MPL Radyo
12544 H 24000 First Live FM,Bayrak Radio,Bayrak Radio Int,Avrasya FM
12592 H 8888 Nostalji Radyo(Radyo Löjik),Radyo 5,Radyo Viva,Show Radyo
12601 H 4400 Radyo A,Park FM
12607 H 2950 Olay FM Bursa
12609 V 3700 Green Wave FM,Radio Imedi,Radio Toise
12615 V 4800 Radyo Turkuaz
12618 H 2800 Azad Radio
12620 V 2400 Romantik Radyo
12640 V 2400 Radyo Ege
12643 H 4800 Kral FM
12650 H 4250 Alem FM,Lig Radyo (Sky Türk TV üzerinden)
12654 V 4444 Lalegül FM
12656 H 4444 Alem FM,Lig Radyo ( Show Türk TV üzerinden)
12679 V 8888 Radyo ABC
12685 H 30000 Gözyaşı FM,Marmara FM,Gaziantep Olay
12729 V 30000 Metro FM,Süper FM
12729 H 30000 Seyr,Küpe,Cem,Medya,Meltem,Polis,Delta,Mydonose
---------------------------------------------------------------

1 - TEST SİNYALİ OLAN KANALLAR : AS TV,TURKSAT TEST3,4,6,7,turkSAT,SPOR-1,2,3,4,TRT-1,2,3,4,5,TRT TEST,TEST1

2 - İNFO BAR YAYINI OLAN KANALLAR : TEST