Tus Sınavında Yabancı Dil

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tus Sınavında Yabancı Dil
TUS SINAVINDA YABANCI DİL
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (TUS) birinci basamağı olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir.

Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 16. maddesinde Mesleki Bilgi Sınavına girebilmek için Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerektiği hükmü yer almaktadır. Önceki dönemlerdeki TUS'lardan muafiyetleri bulunan adayların bu hakları korunacaktır.

Yabancı dil sınavı için müracaat formunda “muafım, girmek istiyorum” yazanlar yabancı dil sınavına girmeseler ya da girip 60 puan barajının altında kalsalar bile eski muafiyetleri geçerlidir ve bilim sınavına katılabilirler.

Yabancı Dil Sınavına yeni girenlerin veya önceki TUS'lardan muafiyetleri bulunmayan adayların bilim sınavına girebilmeleri için Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Kılavuzda belirtilen tarihte yapılacak olan yabancı dil sınavını başaran adaylar iki yıl süre ile yabancı dilden muaf olacaklardır.

TUS-Yabancı Dil Sınavı ilk gün yapılacak ve sınav saat 09.30'da başlayacaktır. Yabancı Dil Sınavında adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. İspanyolca, İtalyanca ve Rusça için yapılacak sınavda ise, yaklaşık 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir.

Yabancı Dil Sınavının sonuçları, ÖSYM'ce bir sonraki gün saat 11.00'de, listeler halinde sınav salonlarının kapılarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.

Yabancı Dil Sınavından muaf olma konusunda şu kural uygulanacaktır: Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde başarı göstermiş olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutulacaklardır.

Nasıl hazırlanalım?

Türkiyede sadece TUS İngilizcesi için hazırlık imkanları bulunmaktadır. Bu amaçla yazılmış olan çok sayıda kitap vardır ve tıp kitabevlerinde mevcuttur. Bizim önerebileceğimiz TUS Hazırlık Merkezlerimizdeki kursiyerlerimize de verdiğimiz kursların temel kitabı olan “Klinisyen Serisi TIBBİ İNGİLİZCE” kitabıdır.

Bol miktarda kelime öğrenmek, İngilizce tıp kitaplarından paragraf çalışmaları ve tıbbi metinleri anlama egzersizleri yapmak mantıklı stratejiler olabilir.

Ayrıca TUS hazırlık merkezlerimizdeki kurslardan da yararlanabilirsiniz.


Soru Örnekleri

Yabancı dil sınavında esas ölçülen şey “bu kişi asistan olunca tibbi dergilerdeki makaleleri ve yabancı textbooklar okuduğu zaman sorunsuz anlayabilecek mi?” olduğu için sorular da bu amaca yönelik çıkmaktadır. Sınav; Toplamda 20 paragraf, her paragraf için de 5 sorudan oluşmaktadır. Örnek bir paragraf ve 5 soru aşağıdadır.

1 - 5. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Chronic diseases are the major health problems in ageing societies. In the Netherlands, the ten most common diseases and disorders are: arthrosis, COPD1, hearing problems, atopic eczama, depression, heart attack, diabetes cataracts, stroke and dementia. These ten diseases, which are mostly of chronic nature, account for an average of 15 years of ill health for males and 18 years for females. By 2010 it is expected that the total number of persons with chronic diseases will have increased by 25-40%.
Trends in the health status of the population are strongly interwoven with the dynamics of disease-specific disability. Gains in healthy life expectancy will differ across disease groups and are determined by the combined effect of prevalence rates, mortality risks and disability risks of specific diseases. The key question is whether these dynamics will result in a compression or expansion of disability.
1. Parçaya göre, Hollanda’da yaşlılarda görülen ilk 10 kronik hastalık arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Artrozlar
B) İşitme sorunları
C) Diabet
D) Gut
E) Demans

2. Parçada, kronik hastalıklar ile ilgili söz edilmeyen nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşlı toplumların en önemli sağlık sorunlarındandır.
B) Genetik özelikler ile bağlantılıdır.
C) Hastalıklı yaşam süresi, erkeklerde ortalama 15 yıl kadardır.
D) Kadınlarda bu süre 18 yıl kadardır.
E) 2010’un toplumdaki kronik hastalıklar oranının % 25-40 olması beklenmektedir.

3. Parçaya göre, toplumun sağlık durumunu belirleyen parametreler arasında son görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prevalans hızı
B) Mortalite hızı
C) Engellilik riski
D) Sağlıklı yaşam beklentisi
E) Ortalama yaşam süresi4. Parçada geçen “ageing societies” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşlı bilim adamları
B) Eski hastalıklar
C) Toplumdaki yaşlılar
D) Toplumların yaşı
E) Yaşlanan toplumlar


5. Parçada geçen “strongly” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvvetlice
B) Keskince
C) Katı bir şekilde
D) Engelli
E) Ölümcül