Tuzak hastalıklara dikkat!

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Dikkat; birbiriyle hiç ilgisi olmayan hastalıkların belirtileri aynı olabiliyor. Tuzak Sendromu' olarak adlandırılan bu benzerlik, çoğu zaman doğru tanı konulmasını güçleştiriyor.

Ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Kuday uyarıyor:

Bunun sonucunda da çok ciddi hastalıkları maskeleyebiliyorlar. Ünlü Beyin Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Kuday, nörolojik hastalıklarla belirtileri karışan diğer hastalıkları anlattı.
BOYUN FITIĞINI TAKLİT EDİYORLAR
Aşağıdaki hastalıklara, ortak belirtilerinden dolayı yanlışlıkla boyun fıtığı tanısı konabiliyor.
¦ Akciğer tümörü
Ortak belirtileri: Özellikle akciğerlerin üst lobunu tutan tümörlerin birbirlerine yakın olmaları nedeniyle periferik sinir ağına (beyin ve omurilik dışında kalan sinirler) baskı yapması sonucu, boyun fıtığında olduğu gibi, kolda ağrı ve uyuşma ile güçsüzlük oluşabiliyor.
Ayırıcı tanı nasıl konuyor? Hastanın şikayetlerine göre yapılan muayenede ve edinilen bilgiler doğrultusunda başvurulan Manyetik Rezonans (MR) gibi tetkiklerde boyun fıtığı bulgusuna rastlanmazsa, akciğerlerin araştırılması gerekiyor. Bunun için de akciğer grafisi, eğer ihtiyaç duyulursa bilgisayarlı akciğer tomografisinden yararlanılıyor.
¦ Kalp Damar Hastalıkları
Ortak belirtileri: Kalbin kendi kasını besleyen koroner arter hastalıklarında kol, sırt, göğüs ağrısı ve kolda uyuşma gibi boyun fıtığını taklit eden şikayetler gelişebiliyor. Bazen de kolu besleyen damarlarda tıkanmaya bağlı ağrılar ortaya çıkabiliyor. Tüm bu yakınmalar da boyun fıtığıyla karışabiliyor.
Ayırıcı tanı nasıl konuyor? Kalp damar hastalıklarına bağlı ağrılar daha çok yürüme, yokuş ve merdiven çıkma gibi eforla başlıyor ve boyun hareketlerinden etkilenmiyor. Ayırıcı tanı için Elektrokardiyografi (EKG) Eforlu EKG, Koroner CT anjiyografi yöntemlerine başvuruluyor.
¦ Fibromiyalji
Ortak belirtileri: Fibromiyalji; vücutta birden fazla gergin nokta ve sertlikle birlikte yaygın, sızlayıcı kas ve iskelet sistemini tutan ağrı, uyku bozukluğu, halsizlik ve sabah tutukluğuyla seyreden bir hastalık. Özellikle kadınları tehdit eden ağn genel ve devamlı bir seyir izliyor. Ağrı, başın arka bölgesinde, boynun alt ve ön bölgesinde, sırttaki trapez kasın ortasında ve kürek kemiği çıkıntısında da olabildiği için boyun fıtığına benzer ağrılara da yol açabiliyor.
Ayırıcı tanı nasıl konuyor? 3 aydan daha uzun süren, vücutta yaygın ağrı ve 18 hassas noktadan en az 11'nin üzerine bastırmakla aşırı hassasiyetin meydana gelişi, fibromiyalji tanısı İçin büyük önem taşıyor. Fibromiyaljide, kan testi, röntgen gibi herhangi bir kesin tanı yöntemi yok. Bu nedenle kesin teşhis hasta detaylı muayene edilerek konuyor.
¦ Nöropatiler
Ortak belirtileri: Kısaca vücudun herhangi bir bölgesindeki sinirlerin işlevini yitirmesi olarak tanımlanabilen nöropatinin pek çok çeşidi var. Periferik nöropatide, kollar ve ellerde uyuşma, ağrı ve kas güçsüzlüğü olması boyun fıtığını düşündürüyor. Travma, ciltte döküntü olup olmadığı, diyabet hikayesi veya malign (kötü huylu habis) bir hastalık geçirme hikayesi, ayına tanıda anahtar bir rol üstleniyor.
Ayına tanı nasıl konuyor? Kesin tanı için iyi alınmış hastalık hikayesi, etraflı nörolojik muayene, Manyetik Rezonans (MR) ve Elektromiyografi (EMG) araştırması gerekiyor.

Prof. Dr. Cengiz Kuday - Nöroşirurji Uzmanı
"Küçük detaylar atlanmamalı!"
'Her boyun ağrısının nedeni boyun fıtığı olmadığı gibi, her bel ağrısının nedeni de bel fıtığı olmuyor. Pek çok hastalık ortak belirtilerle birbirini taklit edebiliyor. Dolayısıyla bu tür yakınmalarla başvuran hastaların nörolojik muayenelerinin yanı sıra detaylı öyküsünün alınması, genel muayenesinin yapılması ve teknik olanakların sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman hastalık küçük detaylarla yakalanıyor. Aksi halde yanlış konulan teşhis nedeniyle hastalık ilerleyebilir ve tedavisi zor bir noktaya gelebilir.
BEL FITIĞINI TAKLİT EDİYORLAR
Aşağıdaki hastalıklara, ortak belirtilerinden dolayı yanlışlıkla bel fıtığı tanısı konabiliyor.
¦ Mide ülseri
Ortak belirtileri: Bazı kişilerde sırt ve bel ağrısı oluşabiliyor.
Ayına tanı nasıl konuyor? Kesin tanı İçin gastroduodenoskopi yöntemine başvuruluyor.
¦ Safra kesesi krizleri
Ortak belirtileri: Safra kesesinin iltihabi bazen şiddetli karın ve bel ağrısıyla gelişebiliyor. Hastalık yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve bazen 4-7 gün, bazen de haftalarca devam edebiliyor.
Ayırıcı tanı nasıl konuyor? Ağrı yakınmalarının beraberinde ateş, gözdeki ak tabakada sanlık, iştahsızlık ve hazımsızlık şikayetlerinin olması, ayırıcı tanıda önem taşıyor. Kesin tanı için batın ultrasonografisi ve laboratuar tetkiklerine başvuruluyor.
¦ Zona
Ortak belirtileri: Periferik bir sinirin ciltte yayılım bölgesinde ortaya çıkan herpes zoster (zona), ciltte lezyon yapan yanıcı ve çok ağrılı bir hastalık. Zona, cilt döküntüsü olmadan, vücudun herhangi bir yerinde ağrıyla başlayabiliyor. Ağrı genelde belirli bir hat üzerinde ortaya çıkıyor ve tıpkı bel fıtığında olduğu gibi bel ve bacaklarda ağrı ve uyuşma meydana gelebiliyor. .
Ayına tanı nasıl konuyor? Tanı dermatolojik muayeneyle konuyor. Deri döküntüsü ile ağrılı, gruplaşmış ve içi su dolu kesecikler ayına tanı için büyük önem taşıyor.
¦ Tüberküloz
Ortak belirtileri: Omurgayı tutan tüberküloz, disk ve kemik dokuyu etkileyerek bel ve bacak ağrısı şikayeti yapabiliyor.
Ayına tanı nasıl konuyor? Lomber bölge tomografi, MR tetkikleri ve laboratuar araştırmaları tanıda önemli yer tutuyor.
ALZHEIMER HASTALIĞINI TAKLİT EDİYOR
Aşağıdaki hastalığa, ortak belirtilerinden dolayı yanlışlıkla Alzheimer tanısı konabiliyor.
¦ Düşük veya normal basınçlı hidrosefali
Ortak belirtileri: Beynin içinde ve çevresinde anormal sıvı birikmesiyle ortaya çıkan hidrosefalide, tıpkı Alzheimer gibi unutkanlık, kısa dönem hafıza kaybı, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma şeklinde belirtiler oluşuyor. .
Ayına tanı nasıl konuyor? Teşhis için bilgisayarlı tomografiye başvuruluyor. Ancak hidrosefali tanısı konursa hemen endişelenmeyin, çünkü bu hastalık tedavi edilebiliyor.
GÖZ HASTALIKLARINI TAKLİT EDİYOR
¦ Beyin tümörü
Ortak belirtileri neler? Beyin tümörlerinde göz sorunları da ortaya çıkabiliyor. Bunlar; çift görme, bir veya iki gözde görme azalması, görme alanı kusurları, göz kapağının düşmesi veya açık kalması, gözün birinde ileri doğru fırlama şeklinde olabiliyor. Dolayısıyla bu belirtilerle gelen hastaya göz hastalıklarıyla ilgili bir teşhis konabiliyor.
Ayırıcı tanı nasıl konuyor: Beyin tomografisi, beyin MR'ı ve anjiografi ile tanı konuyor.
Not: Beyin tümörüne, yine ortak belirtilerinden dolayı adet düzensizliği tanısı konabiliyor. Zira, Hipofiz bezinden kaynaklanan hastalıklarda da adet düzensizlikleri ortaya çıkabiliyor. Buna ek olarak göğüslerden süt gelmesi, cinsel istek azalması, tiroit hormonlarında artma veya eksilme, büyüme hormonu artmasına bağlı el ve ayaklarda büyüme görülebiliyor. Bu durumda kesin tanı için çeşitli hormon testleri ve hipofiz MR tetkiki gerekiyor.