Uğur Dershaneleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
UĞUR'da Eğitim Modelleri

Öğrenimi etkin kılmak amacıyla bugüne kadar birçok kuram, model, strateji, yöntem, teknik geliştirilmiştir ve bu noktadaki arayışlar hala sürmektedir.Üniversite sınavlarına hazırlıktaki başarısını 36 yıldır arttırarak sürdüren Uğur Dershaneleri� nin başarısının temelinde, dünyadaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler doğrultusunda uygulamalar yapmak vardır. Dünyadaki en çağdaş eğitim modellerinin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı olan Uğur Dershaneleri, Tam Öğrenme Modeli ve Piramit Modeli ile üniversite sınavlarına hazırlık sürecine yepyeni bir soluk getirmiştir.

MİSYON

Çağdaş Atatürkçü değerleri benimsemek ve eğitim yapılandırmasını bu değerler üzerine kurmak , Bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştirmek ve her öğrenciyi birey olarak kabul etmek, Ülke refahına katkıda bulunmak üzere, her öğrencinin kişisel yetenek ve gereksinimlerine uygun alanda üniversite eğitimi yapabilmelerini mümkün kılmak.

VİZYON

Üniversite hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtan ve sektörde ortak bir bilinç yaratan , Eğitim ve öğretimde toplam kaliteyi benimsemiş,
Sektöründe örnek ve lider kuruluş olmak.


Kurslar

ÖSS
OKS


İletişim
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#2


Öncelikle şunu belirteyim Uğur Dershanesi için: Türkiye'nin en kaliteli özel eğitim kurumlarından birisi ve ben bir süredir bu kurumda görev yapıyorum
Uğur Dershanesi Türkiye’nin yarını siz gençlerimizi, bilgi çağının mimarı olacak üniversitelere hazırlarken bu çağa uygun modeller ve programlar konusunda kendi içinde başlattığı yarışı tüm hızıyla sürdürüyor
26 Kasım 1968’ de Laleli’de ilk dersini vererek öğrencilerini üniversiteye hazırlayan Uğur Dershanesi bugün, 100 Şubesinde, konusunda uzman öğretmenleriyle Türkiye’nin en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor
Uğur Dershanesi başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle, her yıl yeniden şekillendirdiği eğitim programları ile tam 38 yıldır üniversiteye hazırlıkta başarıyı getiriyor
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#3
UĞUR'da Eğitim Modelleri
Öğrenimi etkin kılmak amacıyla bugüne kadar birçok kuram, model, strateji, yöntem, teknik geliştirilmiştir ve bu noktadaki arayışlar hala sürmektedirÜniversite sınavlarına hazırlıktaki başarısını 36 yıldır arttırarak sürdüren Uğur Dershaneleri’ nin başarısının temelinde, dünyadaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler doğrultusunda uygulamalar yapmak vardır Dünyadaki en çağdaş eğitim modellerinin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı olan Uğur Dershaneleri, Tam Öğrenme Modeli ve Piramit Modeli ile üniversite sınavlarına hazırlık sürecine yepyeni bir soluk getirmiştir
MİSYONUMUZ
Çağdaş Atatürkçü değerleri benimsemek ve eğitim yapılandırmasını bu değerler üzerine kurmak , Bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştirmek ve her öğrenciyi birey olarak kabul etmek, Ülke refahına katkıda bulunmak üzere, her öğrencinin kişisel yetenek ve gereksinimlerine uygun alanda üniversite eğitimi yapabilmelerini mümkün kılmak

VİZYONUMUZ
Üniversite hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtan ve sektörde ortak bir bilinç yaratan , Eğitim ve öğretimde toplam kaliteyi benimsemiş,
Sektöründe örnek ve lider kuruluş olmak

TAM ÖĞRENME MODELİ
JCarroll SB Bloom’ un yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu Tam Öğrenme Modeli’ nin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı Uğur Dershaneleri olmuştur
Tam Öğrenme Modeli, bir konu yeterince anlaşılıp, özümsenmeden bir üst konuya geçilmemesi ilkesine dayanmaktadırTam Öğrenme Modeli’ ne göre, öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme düzeyleri ve öğrenme süreleri arasında ciddi farklar bulunurDoğru teknik uygulandığı ve yeterli süre ayrıldığında her öğrenci her konuyu öğrenebilirHer öğrencinin altyapısında getirdikleri, bildikleri ile ilgisi, derse ilşkin motivasyonu, tutumu saptanmalı, her öğrencinin derse etkin katılımı sağlanmalıdır

Tam Öğrenme Modeli’nde
Öğrenilecek konunun homojen bir öğrenci grubuna aktarılması,
Konunun aktarımının yeterli bir zamana yayılmış olması,
Başarının sürekli takibinin yapılması vazgeçilmez unsurlardır
Bu mantıktan hareketle, Uğur Dershaneleri’ nde öğretim yılı içinde aktarılacak konular, önem sırası ve zorluk derecesine göre ayrıştırılır Öğretmen tarafından anlatılan her konu sonrasında, öğrencilerin kaçının konuyu tam öğrendiği, kaçının yeterince kavrayamadığı değerlendirilir Kontrol Sınavı sonucuna göre konuyu, yeterince özümseyemeyen öğrencilere etüt ve ek dersler ile takviyeler yapılır Böylece her öğrencinin bütün konuları eksiksiz olarak öğrenmesi sağlanır

PİRAMİT MODELİ
1994 yılında Uğur Dershaneleri Proje Geliştirme Komisyonu tarafından ortaya konulan Piramit Modeli’ nin Türkiye’ deki ilk uygulayıcısı Uğur Dershaneleri’ dirPiramit Modeli, Tam Öğrenme Modelinde hedeflenen “ tüm konuları, tüm öğrencilere eksiksiz olarak öğretme” amacını, olabilecek en etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için uygulanmaktadır Bir sınıfta bulunan öğrencilerin, birbirlerine yakın bilgi birikimine, öğrenme hızına ve öğrenme biçimine sahip olmaları dersin etkinliğini arttırmaktadır Bu nedenle öğrencilerin bilgi birikimi, ilgi alanları ve öğrenme hızları bakımından homojen sınıflarda yer almaları gerekmektedir

Homojen yapıya sahip olan sınıflarda, konunun aktarım biçimi ve hızı sınıfın yapısına göre belirlenir Amaç dersin aktarımı sırasında olabildiğince yüksek oranda öğrencinin konuyu tam öğrenmesini sağlayabilmektedirUğur Dershanelerinde öğrenciler,öğretim yılı başlamadan önce yapılan Uğur Yerleştirme Sınavı(UYS) ile bilgi birikimlerine ve alanlarına uygun sınıflara yerleştirilirler Bir aylık yoğun öğretim dönemi sonrası yapılan Genel Başarı Sınavı ( GBS ) ile aktarılan bilginin ne oranda özümsendiği ölçülür ve sınav sonuçlarına göre sınıflar yeniden yapılandırılır

Birinci dönem boyunca yapılan Deneme Sınavları sonuçları göz önünde tutularak, artı ve eksi yönde sınıftan kopmalar gösteren öğrenciler, uygun sınıflara yerleştirilerek, sınıfların homojenliği korunurPiramit Modeli, öğretim yılı başında konu anlamında eksiği olan öğrenci oranını, öğretim yılı sonunda en aza indirgemekte ve kitle başarısı sağlanmaktadır Ayrıca Piramit Modeli ile, öğrencilerin başarı durumları daha rahat izlenmekte ve daha kolay çözüm üretilmektedir
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#4
UĞUR'da Kültür Etkinlikleri
Eğitimde kaliteden ödün vermeyen ve 36 yıldır başarılarıyla adından söz ettiren Uğur Dershaneleri modern, yenilikçi ve bilimsel tavrını “ Kültür Etkinlikleri “ ile sürdürmeye devam ediyor

Kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmeti bireyin yaşamına bütünsel bir katkı sunabilmelidir Yaşamın bütününü anlayarak, kişinin bireysel kimliğine uygun tercihler geliştirebilmesine yardımcı olmak, eğitim kurumlarında öğrencilere sunulan teorik bilgilerle sağlanamaz Bu nedenle Uğur Dershaneler, eğitim programının kapsamını “ Kültür Etkinlikleri “ yle desteklemektedir Eğitim ve öğretim hayatının bütünsel bir süreç olduğunu düşünen dershanemiz, üniversiteye hazırlanan gencin yaşamının en önemli döneminde,ona hem kendine zaman ayırabileceği nitelikli bir program sunmakta hem de gencin yaratıcılığını destekleyerek, dünyayı algılamasında yepyeni pencereler açmaktadır

Söyleşiler

Üniversiteye hazırlanan gençlerin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu her konuda, alanında uzmanlaşmış isimleri davet ederek konferans çalışmaları düzenleyen Uğur Dershaneleri, toplumsal gelişmeye de katkıda bulunmaktadır

Sinema Gösterimleri

Uğur Dershaneleri şubelerinin salonlarında, periyodik olarak gösterilen filmler, özenle seçilerek, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve Uğur çalışanlarını biraraya getirmektedir

Aktiviteler

Yaşamlarının en önemli dönemeçlerinden birinde bulunan gençlerin, bilinçli tercihler yapabilmeleri için düzenlenen üniversite gezileri, öğretmen – öğrenci ilişkilerini güçlendiren spor karşılaşmaları, bilimsel merakı canlandıran eğitim siteleri ve kulüpleri, kültürel yaşama verilen destekler uğur kültür dünyasını canlandıran aktiviteler arasındadır
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#5
UĞUR'da Yayınlar ve Sınavlar
TESTLER
Konu Kavrama Testleri
Ders öğretmenlerinin anlattığı konuların kavranmasına yönelik örnek soruları içeriri Konu Kavrama Testlerindeki sorular sınıf içinde çözülür ya da öğrenciye ev ödevi olarak verilir Yıl içerisinde her dersten zümrelerin belirlediği sayıda Konu Kavrama Testi amacıyla öğrenciye yaklaşık 10000 adet nitelikli, ÖSYM standartlarına uygun soru aktarılır
Etüt Testleri
Kontrol Sınavına hazırlık amacıyla verilen testlerdir Öğrencilerin, bilgileri yeniden gözden geçirerek tam olarak özümsenmesini sağlamaktadır
Kontrol Sınavından en geç 1 hafta önce öğrenciye ulaştırılır İlgili olduğu Kontrol Sınavı ile aynı konulardan sorular içerir


KİTAPLAR
ÖSS’ ye Hazırlık Kitapları
ÖSS’ ye hazırlık süresince aktarılan bilgilerin, nitelikli soru tipleri ile pekiştirilerek kalıcı hale gelmesi için hazılanan bu kitaplar öğrencilerin başarısını perçinleyen materyallerdir Uğur Dershaneleri’ nin 36 yıllık deneyim ve birikiminin sonucu olan ÖSS Hazırlık Kitapları 9 adettir ve önceden belirlenen tarihlerde öğrencilere verilir ÖSS Hazırlık Kitapları’ nın ilk 8 kitabı konu ve tekrar testlerinden oluşmakta, 9 kitap ise 8 adet deneme sınavı içermektedir
Ders Notları
Öğretmen tarafından ders içinde anlatılan konuları öğrencilerin rahatça takip edebilmesi, not alabilmesi ve ders dışında pekiştirme yapabilmeleri için hazırlanmış kitaplardır Tarih, coğrafya, felsefe ve biyoloji derslerinin ders notları kitap halinde verilmektedir
Ayrıca matematik, kimya, türkçe gibi derslerden de 4-12 sayfalık ders notları verilmektedir

SINAVLAR

Uğur Yerleştirme Sınavı ( UYS )

Uğur Dershanesi’ ne devam edecek öğrencilerin düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavdır
UYS sonucunda, öğrenciler oluşturulan homojen sınıflarda öğretim görürler
UYS de ilköğretim konuları ile lise birinci sınıf konularından sorular bulunur

Genel Başarı Sınavı
Lise 2 ve 3 sınıf öğrencilerine yoğun dönem sonrasında uygulanır
ÖSS niteliğinde bir bir sınavdır
Öğretim yılı başında UYS’ ye göre oluşturulan sınıflar GBS sonuçları dikkate alınarak yeniden düzenlenir

Kontrol Sınavları
Belli bir tarihe kadar aktarılan bilgilerin öğrenciler tarafından ne kadar kavranıldığının ölçülmesi amacıyla yapılan ½ ÖSS niteliğinde sınavdır
2 ders saati içinde yapılan kontrol sınavları 90 soruluktur

ÖSS Denemeleri
Yıl içinde belirli periyotlarla yapılır
Soru tipi, soru sayısı, kuruluş tarzı açısından ÖSYM kriterlerine uyumludur
Her deneme sınavı sonrasında öğrencilerimiz, her biri için özel olarak düzenlenen karnede puanlarını ve sıralamalarını izleyebilmekte, böylece başarı durumlarındaki değişimleri gözlemleyebilmekte ve çalışmalarını rehber öğretmenleriyle birlikte yeniden planlayabilmektedirler

Özel ÖSS Denemeleri
ÖSS Denemeleri’ nde belirli puan bareminin üstündeki öğrencilere uygulanan sınavlardır
Hafta içi çarşamba günleri uygulanır
Toplam 17 adettir


TANITIM YAYINLARI
“Uğur’ a Hoşgeldiniz” Bülteni

Öğrencinin derse başladığı ilk gün kendisine verilen bu bültende:

Uğur Dershaneleri ve birimlerini tanıtıcı bilgiler,
Uğur’ da uyacağı kurallar,
Alacağı test ve diğer yayınlarla ilgili açıklamalar,
Sınav ve çalışma takvimi yer alır

Veli Bültenleri

Velilerimizi bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu bültenlerde:

Sınav ve yerleştirme sistemi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler
Velilerimizin ÖSS hazırlık sürecindeki çocuklarına nasıl yardımcı olacakları konularında uzman görüşleri bulunmaktadır

Lise 1’ den Üniversiteye

Lise öğretmi ile lisenin bir üst basamağı olan üniversite arasında yer alan süreci öğrencilere aktarmak amacıyla hazırlanmış olan yayın, zengin bir içeriğe sahiptirYayın:

Sınıf geçme sistemine ilişkin genel bilgiler,
Ortaöğretimde alana yönelme esasları,
ÖSS’ ye dair temel bilgiler,
Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı
Meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği
Lisans programları hakkında kısa bilgiler sunmaktadır “Lise 1’ den Üniversiteye” ortaöğretime yeni başlamış tüm öğrencilere yönelik bir yayındır

Nasıl Çalışılır, Nasıl Başarılı Olunur?

Nasıl Çalışılır, Nasıl Başarılı Olunur” isimli yayın öğrencilerin motivasyonlarının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır

Etkin çalışma ve öğrenme teknikleri,
Yaşamsal amaçları belirleme,
Test teknikleri gibi konularda hazırlanmış pratik bilgiler içermektedir

Uğur Haber

Uğur Dershaneleri’ nin kurum kimliği ve kurum kültürünün yansıtıldığı 3 aylık periyotlarla hazırlanan Uğur Haber’ de:

Kurumumuzdan haberler,
Ropörtajlar,
Köşe yazıları bulunmaktadır Ayrıca öğrencilerimizin kişisel katkılarına da yer verilmektedir
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#6
UĞUR'da Sürekli Eğitim
Uğur Dershaneleri öğrencilerini uyguladığı “Tam Öğrenme Modeli” gereğince ders dışı yapılan çeşitli çalışmalarla da desteklemektedir
Bireysel Çalışmalar

Uğur Dershaneleri çalışma salonlarında alanında uzman yardımcı branş öğretmenleri tarafından öğrencilerle, derslere ilişkin bireysel çalışmalar yapılır

Öğrenci talebi ile yapılan bireysel çalışmalar
Sınav sonuç analizlerine göre yapılan bireysel çalışmalar

Ek Dersler

Uğur Dershaneleri’ nde öğrencinin sınıf ortamında tam anlamıyla özümseyemediği tespit edilen ders ve konulara yönelik olarak tekrarların yapıldığı ek dersler düzenlenmektedir Bu dersler şubelerimizde bulunan modern alt yapıya sahip konferans salonlarında görsel ve işitsel ders araçları ile desteklenmektedir

Öğrencilerin talepleri ile yapılan ek dersler
Ders öğretmeninin tespiti sonucunda yapılan ek dersler
Sınav sonuç analizlerine göre yapılan ek dersler

Etütler

Uğur Dershaneleri’nde Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 14:00 / 18:30 saatleri arasında branş öğretmenleri tarafından Etütler yapılmaktadır Eğitim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulan program çerçevesinde bu çalışmalar yıl boyunca devam etmektedir
Öğrencilerimize ders yılı boyunca zorunlu programın yanı sıra yaklaşık olarak 150 saat bireysel çalışma, 200 saat ek ders ve 580 saatlik etüt çalışması yapılmaktadır

Uğur Dershaneleri’ nde öğrenciler program içi ve program dışı yaklaşık 1350 saatlik çalışmaya katılırlar
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#7
UĞUR'da RehberlikUğur Dershaneleri’nde Rehberlik birimi çalışmaları "her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu" ilkesi üzerine kuruludur Öğrencinin merkez alındığı bu anlayışta, her birey duygu, düşünce ve değerler sistemi ile bir bütün olarak görülmektedir

Rehberlik Birimi yaptığı tüm çalışmalarda, üniversite giriş sınavına hazırlık aşamasında olan gençlerimizin var olan potansiyellerinin tamamını kullanmasını sağlayarak, kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim programında eğitim görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır

Bireyi Tanıma ve Bireysel Danışmanlık

Uğur Dershaneleri’nde her öğrencinin istek ve gereksinimlerini, kendine ve dış dünyaya ilişkin algılamasını belirlemeye dönük çalışmalar yapılır Her öğrencinin akademik başarısı izlenerek, başarısını etkileyen kriterler kontrol altında tutulur Öğrenciyi her yönüyle tanıyabilmek için sınıf danışman öğretmeni ve veli ile de bireysel görüşmeler yapılır

Veli – Rehberlik İşbirliği

Öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik sürecinde, akademik başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de gencin ebeveyni ile iletişimidir Sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için Rehberlik birimince paneller ve etkinlikler düzenlenmektedir

Mesleki Yönlendirme

Öğrencilerin, doğru ve gerçekçi mesleki tercihler yapabilmeleri için, öncelikle kendi yeterliliklerinin farkında olmaları ve meslekleri her yönüyle tanıyabilmeleri gerekmektedirGelişen dünyamızda uzmanlaşmanın artması ile, kişilerin ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmeleri daha da önem kazanmıştır Rehberlik birimi yaptığı seminer, meslek tanıtım panelleri ve yayınlar yoluyla ülkemizin gelecekteki iş gücünü oluşturacak gençlerimizin yaşamları boyunca mutlu ve başarılı olabilecekleri mesleği tercih etmelerine yardımcı olmaktadır

ÖSYS Bilgilendirme

ÖSS ile ilgili tüm bilgiler en detaylı biçimde, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize ve velilerimize aktarılmaktadır ÖSS bilgilendirme çalışmaları çeşitli konferanslar ile alan seçimi aşamasında olan lise 1 Sınıf öğrencileri ve velilerine yapılmaktadır

Grup Çalışmaları

Öğrencilerimize etkin ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması, zamanı doğru kullanma yöntemleri ve sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri ile ilgili konularda grup çalışmaları yapılmaktadır Yapılan çalışmalar konusunda velilerimize de bilgi aktarılmaktadır