Ülkelerin Farklı Nüfus Politikaları Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ülkelerin nüfus politikası,
ülkelerin farklı nüfus politikaları fransa

Dünyadaki ülkelerin genel olarak uygulanan 3 farklı nüfus politikası vardır.


1-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika (Çin,Hindistan)
2-Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika (Gelişmiş Avrupa ülkeleri İngiltere,Fransa,İsveç)
3-Nüfusun niteliği ve niceliğini iyileştirmeye yönelik politikalar (Gelişmekte olan ülkeler)

-Genel olarak nüfus politikalarının temelinde nüfusu kontrol altında tutma çabaları bulunmaktadır.

1-Ülkelerin farklı nüfus politikaları:
Nüfus artışı her yerde farklılıklar gösterdiği gibi zaman içinde de değişebilir.Bazı ülkeler nüfus artışlarını düşürmeye çalışırken bazı ülkeler düşürdükleri nüfus artışlarını artırmaya çalışmaktadırlar.

2-Nüfus politikalarının olumlu olumsuz yönleri


Nüfus artış hızının düşmesinin Olumlu Yönleri,Olumsuz Yönleri

1-Hayat standardı yükselir -Yaşlı nüfus artar
2-Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır.Çalışanlar azalır. Tüketici nüfus artar.
3-İşsizlik azalır. Cinsiyet dengesizliği
4-Tasarruflar artar. Dinamik iş gücü azalır.

Nüfus Artış Hızının Yüksek Olmasının Olumlu Yönleri ve Olumsuz Yönleri
1-Üretim ve vergi gelirleri artar, İşsizlik artar,
2-İş gücü ucuzlar, -İthalat artar,ihracat azalır,
3-Yeni B alanları ortaya çıkar, -Eğitim sağlık sorunları ortaya çıkar,
4-Mal ve hizmetlere talep artar, -Çevre sorunları ve gecekondulaşma başlar,
5-Genç nüfus artar. -Konut sıkıntısı ortaya çıkar.Tasarruflar azalır.