Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1

Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama Test Soruları ve Cevapları konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
aöf adalet bölümü dersleri - insan hakları ve kamu özgürlükleri - stratejik planlama soru ve cevapları

1. Dünya çapında maliyet liderliği, farklılık ve bölümleştirmeye dayanan strateji uygulayan uluslararası işletmelerin kullandığı stratejik planlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomiye odaklanma
b. Politikaya odaklanma
c. Kaliteye odaklanma
d. Kültüre odaklanma
e. Yönetsel koordinasyon

2. Yerel pazardaki firmaları korumak amacıyla tasarlanan stratejik planlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomiye odaklanma
b. Politikaya odaklanma
c. Kaliteye odaklanma
d. Kültüre odaklanma
e. Yönetsel koordinasyon

3. Yönetsel koordinasyon yaklaşımının değer verdiği faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılığa değer verir
b. Çalışanlara değer verir
c. Maliyete değer verir
d. Bölümleştirmeğe değer verir
e. Kültüre değer verir

4. Etnosentrik eğilimin önem verdiği faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a. Global sisteme önem verir
b. Bölgesel kuruluşlara önem verir
c. Ana şirket değerlerine önem verir
d. Ev sahibi ülke personeline önem verir
e. Ev sahibi ülke kültürüne önem verir

5. Polisentrik eğilimin önem verdiği faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a. Global sisteme önem verir
b. Bölgesel kuruluşlara önem verir
c. Ana şirket değerlerine önem verir
d. Ana ülke personeline önem verir
e. Ev sahibi ülke kültürüne önem verir

6. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası işletmenin kendi eğilimlerini bölgesel kuruluşlarla birleştirmeye çaba gösterir?

a. Etnosentrik
b. Polisentrik
c. Geosentrik
d. Regiosentrik
e. Global

7. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası işletmenin karar alma sürecinde global sistemle bütünleşmesine çaba harcar?

a. Geosentrik
b. Etnosentrik
c. Polisentrik
d. Global
e. Regiosentrik

8. Aşağıdakilerden hangisi, şirketin iş yapmak için seçtiği coğrafik bölgede meydana gelen dış etkenlerdeki değişmelerle ilgili yönetime kesin tahminlerde bulunmayı sağlar?

a. İç kaynak analizi
b. Dış kaynak analizi
c. Çevre analizi
d. Finansal analiz
e. İşgücü analizi

9. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin sahip olduğu üstünlük ve zayıflıklarını değerlendirmesine yardım eder?

a. İşgücü analizi
b. Finansal analiz
c. Çevre analizi
d. İç kaynak analizi
e. Dış kaynak analizi

10. Etnosentrik eğilimde egemen kültür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bireysel kültür
b. Ev sahibi ülke kültürü
c. Bölgesel kültür
d. Global kültür
e. Ana ülke kültürü


Cevap Anahtarı

1

2. b

3. b

4. c

5. e

6. d

7. a

8. c

9. d

10. e


alıntı