Ünite 6 / Toplumsal Gruplar

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ünite 6 / Toplumsal Gruplar

Grup kavramını, diğer toplumsal oluşumlardan ayıran temel özellikleri dikkate alarak tanımlamak ve grup olgusunun toplumsal yaşamdaki yeri ve önemini kavramak İnsanlar yaşantılarını birçok gruba üye olarak ya da bir grubun üyesi olarak geçirirler Hepimiz en doğal bir biçimde aile grubunun bir üyesiyiz, daha ileride ise oyun, arkadaşlık ve iş gruplarına girmekteyiz Ne zaman iki ya da daha fazla kişi bir takım ilişkiler içine girer, karşılıklı tutum ve davranışta birbirlerini etkiler ve bu ilişkiler belirli bir süre içinde gelişir ve nispeten süreklilik kazanırsa bir gruplaşma söz konusudur Grup, üyeleri arasında belli ilişkiler bulunan ve her üyenin grubun varlığını bilinçli olarak fark ettiği, iki yada daha çok üyeden kurulu nispeten sürekli bir insan topluluğudur Grup türlerini tanımlamak Toplumsal gruplar farklı sosyologlar tarafından farklı biçimlerde sınışandırılmıştır Örneğin, Tönnies'in cemaat ve cemiyet ayrımı, Emile Durkheim'in mekanik ve organik dayanışması birer grup olgusuna benzetilebilir Çok benimsenen bir grup ayrımı da Charles Cooley'in birincil ve ikincil grup ayrımıdırBirincil gruplar duygusal yakınlık ve fedakarlık yüklü, menfaat ilişkilerine dayanmayan birleşmelerdirGrup dayanışması bu tür gruplarda yüksektir Cooley, birincil grupları insan neslinin bakıldığı, korunduğu yerler olarak nitelendirir İkincil gruplar ise bu ilişkilerin dışında kalan gruplardır Bu gruplar, büyük çaplı, önemli ve resmi gruplardır Karşılıklı çıkar ilişkileri önem taşır Bu gruplara formal (resmi) gruplar da denmektedir Bunların dışında, iç ve dış grup, referans grubu ve elektronik grup ayırımları vardır Grubun büyüklüğü ve liderlik yapısında grup oluşumunda önem taşır Grubun büyüklüğü arttıkça iletişim artar ancak grup birlikteliği ve dayanışması azalır Gruplarda en yaygın olarak üç tür liderlikten söz edilebilir Bunlar; Otokratik, Demokratik ve Bırakınız yapsıncı lider tipleridir Grup normlarını karşılaştırarak açıklayabilmekGrupların en büyük özelliklerinden biri de üyelerinin uymak zorunluluğu duydukları normlar geliştirmektedir Gruplar için normlar, ortak bir davranış biçimi, ortak tutum ve inançlar, yerine getirdikleri görevlerine karşı geliştirdikleri ortak duygular olabilir Gruplar üyelerinin tutumlarını değiştirebilme özelliğine de sahiptirler