Üniversite öğrencilerinin sosyo ekonomik durumları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Üniversite öğrencilerinin sosyo ekonomik durumları

Türk Eğitim-Sen üniversite öğrencilerinin sosyo ekonomik durumlarını araştırdı.Araştırma Marmara, Gazi, 9 Eylül, Karadeniz Teknik, Atatürk ve Gaziantep üniversitelerinde 923 öğrenci ile yapıldı. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 65'inin kredi aldığı belirtilen araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:

Öğrencilerin yüzde 1'i 50 TL'den az, yüzde 9'u 51-150 TL, yüzde 24'ü 151-250 TL, yüzde 24'ü 251-350 TL, yüzde 15'i 351-450 TL, yüzde 12'si 451-550 TL, yüzde 15'i de 551 TL ve üzerinde aylık harcama olanağına sahip. Bu durumda öğrencilerin yüzde 85'i aylık 550 TL'nin altında bir para ile geçinmeye çalışıyor.

Öğrencilerin yüzde 10'u herhangi bir işte çalışıyor. Çalışan öğrencilerin de yüzde 24'ü ders vererek geçimini sağlıyor. Öğrencilerin, yüzde 17'si pazarlamacılık, yüzde 10'u tanıtım işleri, yüzde 9'u anketörlük, yüzde 9'u da reklam işlerinde çalışıyor. yüzde 31'i de çalıştığı işleri 'diğer' olarak tanımladı.