Uzay Teknolojisi ve Gen Teknolojisi Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Uzay Teknolojisi ve Gen Teknolojisi Hakkında Bilgi
Uzay Teknolojisi ve Gen Teknolojisi Nedir?

UZAY TEKNOLOJİSİ


Sonsuz boşluk olarak tanımlanan uzayda yıldızlar gezegenler Güneş ve pek çok gök cis*mi yer alır.
İnsanlar ilk çağlardan beri bu gök cisimle*rine ulaşmayı düşündü ve bu konuda çalışmalar yaptı. Uçakların kullanılmaya başlaması ile bu dü*şüncenin gerçek olması için ilk adım atılmış oldu.
19. yüzyılda roketler yardımı ile Ay’a gidi*lebileceği düşüncesi savunuldu.
Alman Rus ve Amerikalı bilim adamları uzay çalışmaları için roket geliştirme yarışına gir*diler. 1957 yılında Sputnik I adlı uzay aracı Rus*lar tarafından Dünya yörüngesine yerleştirildi ve böylece uzay çağıbaşlamış oldu.1958 yılında Amerikalı bilim adamlarınca uzay çalışmaları için kademeli roketler geliştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 21 Temmuz 1969 tari*hinde Ay’a ayak basıldı.
Uzayın keşfedilmesi ile insan hayatında önemli değişiklikler oldu.

Bunlar:
1-Uzay bilimi olan astronomi gözlemlere dayalı olmaktan çıkıp deneysel bir bilim hâline geldi.
2-Gök cisimleri ve gezegenler hakkında bil*giler arttı.
3-Dünya’nın gerçek boyutları ölçüldü.
4-İletişim ve ulaşım teknolojileri gelişti.

GEN TEKNOLOJİSİ

Son yıllarda moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişme*ler biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin iti*ci gücü oldu ve bu teknoloji giderek çok daha fazla sayıda sanayi ve hizmet sektörünü etkiler hâle geldi.

Dünyada gen teknolojisi sağlık genetik hastalıklar bitkisel ve hayvansal besin kaynakla*rının iyileştirilmesi verimin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.
Bu teknoloji bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin de katkısıyla koruyu*cu hekimlik alanında birkaç yıl öncesine göre ye*ni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fiz*yolojik sistemler ve insan genlerinin daha iyi anla*şılması başta kanser hepatit böbrek yetmezliği gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir aşama olacaktır.

Genetik kökenli hastalıkların tedavisinde eksik olan genin yerine konması olarak tanımla*yabileceğimiz gen tedavisi yakın gelecekte kulla*nılmaya başlanacaktır. Yapay dokuya organ üre*timi kök hücrelerin elde edilmesi gibi gelişmeler insan hayatını olumsuz yönde etkileyen birçok hastalığa çare olacaktır.
Gen teknolojisi çalışmaları faydalı olduğu kadar yüksek maliyetleri ile de dikkatleri çekmek*tedir. Aynı zamanda bu alanda yetişmiş uzman eleman ve araştırmacı sayısının az olması geliş*miş ülkeler dışındaki devletlerin bu çalışmaları yapmalarını zorlaştırmıştır.Klonlama: Bitki hayvan veya insan gibi yaşayan bir organizmanın (aslının aynı) bir kopyasını yapmaktır. Bu faaliyetin amaçları tedavi ve çoğalma olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tedavi amaçlı klonlama teknikleri kullanılarak; alzheimer (bunama) şeker hastalığı lösemi gibi hastalıkları tedavi etmek genetik hastalıkları önceden teşhis ederek iyileşmeyi sağlamak öncelikli hedefler arasındadır.
Çoğalma amaçlı klonlama ise; tedavi amaçlı hastaya özel doku ve organ üretmek nesli tükenmekte olan hayvanların çoğalmalarını sağlamak araştırmalarda kullanmak üzerebirbirinin aynısı hayvanlar üretmek için gerçekleştirilmektedir