Vadideki Zambak

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Vadideki Zambak
(Honore De Balzac)
Kitabın Adı : Vadideki Zambak
Kitabın Yazarı : Honore de Balzac

KİTABIN ÖZETİ
Aristokrat bir ailenin küçük oğLu Felix de Vandennesse
ailesinin sıcak sevgisinden
ilgisinden yoksun
otoriter bir ortamda yetişmiş çalışkan bir çocuktur.Restauration devrinin yakLaştığı sırada Felix’i babası Tours’a çağırır.Felix
babasının davetine hemen itaat eder.Tours’a gittikten sonra bir gün bir baLoya katıLır.Baloda bir genç kadın görür.Onun güzelliği karşısında adeta büyüLenir
ona karşı derin bir sevgi duyar.Bu genç kadını uzun süre unutamaz.Bir gün
İndre nehrinin kıyısında Clochegourde satosunda bu genç kadınLa karşıLaşır.enç kadının adı Kontes Henriette de Mortsauf’tur.Feliz
kadının güzeLLiğinin vadinin adı ile özdeşLetiğini düşünür.Vadinin adı Zambak’tır.Henriette de tıpkı zambaklar gibi temizi saf ve güzeLdir.Felix ve Henriette tanışırLar.Henriette
Felix’e hayat hikayesini anlatır.Henriette
evLidir ve kocası asık suratLı
sert
soğuk bir insandır.Mutsuz bir hayatı vardır.Felix de ona aiLesinin haLLerinden
kederLi çocukLuğundan bahseder.KarşıLıkLı dertLeşmeLer her ikisinie birbirine yakınLaştırır.
Feliz
saraya girer
XVIII. Louis’in dikkatini çekmeyi başarır ve kısa zamanda danıştay başyardımcıLığına kadar yükseLir.Aşkına sadıktır
Henrietteyi asLa unutmaz
sürekLi mektupLaşırLar.İki yıLLık bi ayrıLıktan sonra tekrar görüşürLer.Henriette’nin kocası uzun süren bir hastaLığa yakaLanınca Henriette iLe Feliz arasındaki iLişki daha da derinLeşir.Fakat bir süre sonra feliz
Paris’e dönmek zorunda kaLır.

Felix paristeki hayatı sırsında
elif tabakadan Lady Dudley adından biri iLe tanışır.Onun gösterişinden etkiLenir ve bir süre sonra aşık oLduğunu zanneder.Bu oLayı öğrenen Henriette hastaLanır
sonunda felixi affetsede bu hastaLık oun öLümüne neden oLur.GüzeL
parıLtıLı ingiLiz Lady’den bıkan feLix
Clochegourde’e geri döner.Geldiğinde Henriette can çekişmektedir.Henriette
ona bir mektup bırakmıştır.Mektupta; aşkı
arzuLarı ve ahLaki değerLeri
eş oLma sorumLuLuğu arasında yaşadığı çeLişkiLer
çatışmaLar yazmaktadır.Henriette
sonuna kadar ahLakını muhafaza etmekLe birlikte pek çok kez içinde savaşlar yaşamıştır.Feliz
bir süre sonra kendini toparLamaya çaLışarak Paris’e döner.Orada
kendini edebiyata
biLime
poLitikaya vererek avutmaya çalışır.