Vatandaşlık Nedir - Vatandaşlık Anlamı - Vatandaşlık Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
vatandaşlığın tanımı - hukuki kaynaklarda vatandaşlık - siyaset biliminde vatandaşlık

Vatandaşlık, din, hukuk, ahlâk, örf, âdet ve larih gibi ortak kültürel unsur ve değerlerle birbirlerine bağlanan ve muayyen bir toprak parçası (ülke) üzerinde yaşayan insanların meydana getirdikleri toplu yaşama düzenine verilen isimdir. Özellikle hukukî ve siyasî literatürde çok kullanılan vatandaşlığın hukukta ve siyaset biliminde ayn manası vardır.

Hukukî kaynaklarda vatandaşlık, siyasî cemiyet, yani devletle o siyasî toplumun herhangi bir ferdi arasındaki ilişkiler, karşılıklı hak ve vazifeler karşılığı olarak kullanılır. Siyasî sınırlarla çevrilmiş bir vatan parçasında bir bayrak ve idare altında yaşayan insanlar, o siyasî camia içindeki sosyal hayatlarını sürdürebilmek için birbirlerine karşı belli bir takım sorumluluklar, haklar ve görevlerle bağlıdırlar. Bunlara hukukî kaynaklarda “vatandaşlık hak ve görevleri” de denir.

Devletler hukukundaysa vatandaşlık, bir ülkenin teb’ası, uyruğu olmayı ifade eder; az Önce zikredilen hukukî muhtevasıyla bir devletin kendi halkından, vatandaşından veya devletinden olmayan bir kişiye, halkından her hangi birine tanıdığı haklan tanıması mukabilinde kullanılır. Bazı ülkelerin, sömürgelerindekilere veya bir başka ülkeden kendisine sığınanlara, kendi vatandaşı gibi muamele etmeyi kabul etmesi veya etmemesi böyle bir manayı muhtevidir.

Bu, devletler hukukunda, vatandaşlığa kabul veya vatandaşlıktan çıkarma tarzında ifadesini bulur. Yine bazı ülkeler, bir diğer ülkeden olanlara kendi vatandaşına tanıdığı bazı haklan fânır ki, buna da, iki ülkenin de vatandaşı olma anlamında “çifte vatandaşlık” denir.

Siyaset biliminde vatandaşlık özel bir anlam kazanmış olup bir takım hak ve görevlerde kişilerin ortak ve eşit olmalarını ifade eder. Bu eşitlik ve ortaklık antik Yunan sitelerinde, Roma’da sadece hür olan vatandaşlar arasındaydı. Günümüzün demokratik ülkelerde, bazı farklılıklar olmakla birlikte bu mana daha da genişlemiştir.


alıntı