Vergi haftasıyla ilgili konuşma

#1
Sponsorlu Bağlantılar
vergi haftası ile ilgili konuşma metni
vergi haftası konuşma metni örneği
vergi haftası hakkında konuşmaVergi Haftası Konuşma Metni-Vergi Haftası konulu Konuşma Metni örneği


Önceki yıllardan farklı olarak artık her yılın Şubat ayının son haftasında kutlanmasına başlanan 17'nci vergi haftası etkinlikleri özel programına hoş geldiniz Bu vesileyle gerek bizzat katılarak, gerekse televizyonlarının başında bizleri izleyerek zaman ayıracak olan siz çok değerli konuklarımıza teşekkür etmek istiyorum İnanıyorum ki, bizler kadar siz değerli konuklarımız da bugün bize zaman ayırmış olmaktan zevk alacaksınız Zira Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak bizler, farklı kültür ve medeniyetlerin kavşağı olan Konyamızda kutlayacağımız vergi haftası etkinliklerimize, klasik yapısının dışına çıkararak kültürel bir alt yapı kazandırmayı planlıyoruz Böyle güzel bir program hazırlamamızda destek ve katkılarını eksik etmeyen başta Valimiz Sayın Atilla Osman ÇELEBİOĞLU olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Tahir AKYÜREK'e, Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Süleyman OKUDAN'a ve Kon TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet ÖZER'e özel teşekkür ediyoruz Bugünkü özel programızı, Konyamızın kültürel ve sanatsal motifleriyle süsleyerek, Vergi Haftası etkinliklerimizi "konyalı" yapma iddiamızın bulunduğunu da belirtmeliyim

Gerek gelir idaremizin almış olduğu tedbirler, gerekse mükelleflerimizin bugün için ulaşmış oldukları yüksek vergi bilinci dolayısıyla giderek daralan bir alana sahip olsa dahi, üzülerek söylemek gerekir ki, kayıt dışı ekonomi ülkemizin acı bir gerçeğidir Milli Gelir üzerinden yapılan hesaplamalara göre bugün için ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin % 22 ile % 24 aralığında olduğu tahmin edilmektedir Bir başka ifadeyle, toplanan her yüz liralık vergiye kıyasla her yıl için 22-24 liralık bir refahın çocuklarımızdan çalındığını söylemek mümkündür

Vergi bilincini yıpratması bir yana, kayıt dışı ekonominin haksız rekabete yol açtığı da bilinmektedir Gerçekten, benzer alanlarda faaliyetleri olan mükelleflerimizden birinin belge düzenine riayet ettiği halde diğerinin bu hassasiyeti göstermemesi örneğinde, her şeyden önce ortaya haksız rekabet durumu ortaya çıkacaktır Bu durumu bizler kadar vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimiz adına söz söyleme hakkı olan hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün olamaz Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak gururla ifade etmek gerekir ki, çeşitli meslek odalarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde çok değerli oda temsilcilerimizin bu idrak seviyesinde olduklarını müşahede etmiş bulunuyoruz Vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflerimizin hakkını koruma temel hedefi içerisinde kalarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek üzere yapmış olduğumuz çalışmaların her yerinde, sayın oda başkanlarımızın bu konudaki güven ve desteklerini arkamızda hissediyoruz Esasen, kayıt dışı ekonomiyle mücadele toplumumuzun geleceğinden endişe duyan her vatandaşımızın asli görevleri arasındadır Ülkemizin vergi toplama alanında gösterdiği başarıların ardından, Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergileri için vergi oranlarında indirim de dâhil olmak üzere, bugüne kadar telaffuz bile edilemeyen pek çok avantajın vatandaşlarımıza sağlanacağını hepimiz biliyoruz Bu bağlamda, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Maliye Bakanlığının kararlığını gösteren yakın zamanlarda yürürlüğe giren bazı temel yasal düzenlemeleri de hatırlatmanın yerinde olacağını düşünüyoruz

- Kayıtlı ekonomiye geçiş için bir beyaz sayfa açılması amacıyla Vergi Barışı Kanunu yürürlüğe girmiştir

- Enflasyonun işletme sermayelerini giderek yok etmesi ve bu durumun kayıt dışılığa psikolojik ortam hazırlaması dolayısıyla, mükelleflerimizin enflasyon vergisi olarak bilinen kazanmadıkları gelirleri üzerinden vergi ödemelerinin önüne geçmek amacıyla Enflasyon muhasebesi yürürlüğe girmiştir

- Mükelleflerimizin vergiyle ilgili olabilecek her türlü işlemlerinin izlenmesi ve bilgi işlem alt yapısı kurulması amacıyla Türkiye'nin bütün illerinde Vergi İdaresi Otomasyon Projesi hayata geçirilmiştir Bu suretle, özellikle denetim faaliyetlerinde kullanılabilecek veri ambarı oluşturulmaya başlanmıştır

- Belirli tutarın üzerindeki para hareketlerinin bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir

- Akaryakıt pompalarına yazar kasa konulması uygulaması yürürlüğe girmiştir

- Beyannamelerin internet ortamında alınması sağlanarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet vermek ve beyanname kabul masalarında görevli personelimizin kayıt dışı sektörler için tarama -kontrol masalarına kaydırılmasının önü açılmıştır

- Vergi denetiminde ve kayıt dışılıkla mücadelede daha etkin ve tek yetkili bir vergi idaresi oluşturmak için Gelir İdaresi Başkanlığı ve 29 il bünyesinde Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulmuştur

Ülkemizde her alanda yaşanan olumlu gelişmeler gibi, gururla söylemek gerekir ki vergi idaremizde anlayışlar da değişmektedir Gelir İdaresi Başkanlığımızın kuruluş gerekçelerinden birisi kayıt dışı ekonomiyle etkin bir mücadele iken diğeri ise mükellefe daha kaliteli bir hizmet sunma amacıyla mükellef odaklı bir yönetim oluşturmaktır Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak bizler sadece vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimize değil bu konuda eksiklikleri olan mükelleflerimize de birinci sınıf hizmet verme taahhüdünde bulunuyoruz Bunun da ötesinde, sıfır matrah beyan ederek hiçbir kazancı olmadığını ifade eden mükelleflerimiz için dahi onur kırıcı yaklaşımlarda bulunmayacağımıza ancak, vergisini düzgün ödeyen mükelleflerimizin hakkını korumak üzere asgari ücretli kadar dahi bir vergi ödemeyenlerin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz

Bugün burada, değişmeye başlayan yaklaşımımızın küçük bir göstergesi olan yeni bir uygulamamıza da şahit olacağız Hepimizin malumu, geçtiğimiz aylarda Ticaret Odamız Gelir İdaresi Başkanımızın da katıldığı bir törende en yüksek vergi beyanında bulunan mükelleflerimize ödüllerini vermişti O mükelleflerimiz herkesten önce bizim baş tacımızdır Bununla birlikte, vergiye karşı uyumu üst düzeyde olan belki binlerce başka mükelleflerimizin bulunduğunu da biliyoruz Bu mükelleflerimiz belki en yüksek vergi beyanında bulunan 100 mükelleflerimizin bulunduğu listeye adalarını yazdıramadılar Ancak, gerek beyannamelerini aksatmadan süresinde veren, gerek hiçbir cezalı işleme muhatap olmayan, gerekse ödemelerini aksatmadan yapan mükelleflerimiz de en az diğerleri kadar bizlerin baş tacıdırlar Bugün bu mükelleflerimizden sadece birkaçına takdirname verme imkânımız olacak Geri kalanlara ise bu hafta tamamlanmadan ödüllerini ulaştıracağız Biz vergi haftamızı vergi rekortmenlerimiz kadar adları unutulmuş sanılan bu mükelleflerimize de ithaf ediyoruz

Saygılarımızla

Alıntı