XP'de Bilgisayar İsmini Kolayca Değiştirme

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
XP'de Bilgisayar İsmini Kısa Sürede Değiştirebilirme

Windows XP'de bilgisayar üzerindeki yetkili ismi değiştirmek istiyorsanız eğer, aşağıdaki script'i kullanabilirsiniz.

Kod:
Option Explicit

Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim ws, t, p1, p2, n, cn, vbdefaultbutton
Dim itemtype

p1 = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName\"

n = ws.RegRead(p1 & "ComputerName")
t = "Change Computer Name"
cn = InputBox("Type new Name and click OK", t, n)
If cn <> "" Then
  ws.RegWrite p1 & "ComputerName", cn
End If