Yalancılık İle İlgili Hadisler - Yalancılık İlgili Hadisler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yalancılık İle İlgili Hadisler

1) Safvân İbn Süleym (ra) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü! dedik, mü’min korkak olur mu?””Evet!”buyurdular. “Pekiyi cimri olur mu?”dedik, yine: “Evet!”buyurdular. Biz yine: “Pekiyi yalancı olur mu?”diye sorduk. Bu sefer: “Hayır!”buyurdular.” (Muvatta, Kelâm 19)

2) İmam Mâlik’e ulaştığına göre, İbn Mes’ud (ra) şöyle demiştir: “Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde “yalancılar”arasına kaydedilir.” (Muvatta, Kelam 18)

3) Behz İbn Hakim an ebihi an ceddihi anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!” (Ebu Davud, Edeb 88; Tirmizî, Zühd 10)

4) Esma (ra) anlatıyor: “Bir kadın gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü! Benim bir kumam var. Ona karşı (yalan söyleyerek) kocamın vermediği şeyle karnımı doyurmuş göstersem bana bir mahzur getirir mi?”diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Verilmeyenle karnını doyurmuş gösterip övünen, tıpkı, iki yalan elbisesini giyen gibidir”cevabını verdi.” (Buhari, Nikah 106; Müslim, Libas 127; Ebu Davud, Edeb 91)

5) Abdullah İbn Amir (ra) anlatıyor: “Bir gün, Resûlullah (sav), evimizde otururken, annem beni çağırdı ve: “Hele bir gel sana ne vereceğim!”dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme: “Çocuğa ne vermek istemiştin?”diye sordu. “Ona bir hurma vermek istemiştim”deyince, Aleyhissalatu vesselam: “Dikkat et! Eğer ona bir şey vermeyecek olursan, üzerine bir yalan yazılacak!”buyurdular.” (Ebu Davud, Edeb 88)

6) Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetimin sonunda yalancı Deccaller olacak. Onlar, ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. Onlardan sakının!” (Müslim, Mukaddime 6)

7) İbn Mes’ud (ra) anlatıyor: “Şeytan insan suretinde temessül eder ve bir cemaate gelerek onlara yalan şeyler söyler. Bir müddet sonra cemaattekiler dağılırlar. Onlardan biri: “Bir adam dinledim, yüzünü de tanırım ama ismini bilmiyorum. Şöyle şöyle söylemişti”diyerek (onun yalanını bilmeden tekrar eder)” (Müslim, Mukaddime 7. hadisin arkasında)
 

Son düzenleyen: Moderatör: