Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı Ahmed Şamlu ve Şiiri - Hicabi Kırlangıç

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı Ahmed Şamlu ve Şiiri - Hicabi Kırlangıç


Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı Ahmed Şamlu ve Şiiri - Hicabi Kırlangıç - Kitap Özet

Kitap Özet


Çağdaş İran şiirinin önde gelen temsilcilerinden olan Ahmed-i Şâmlu, yeni şiirin kurucusu kabul edilen Nîmâ Yûşic gibi kendi adıyla özdeşleşen bir şiir tarzı geliştiren ender isimlerdendir. Bu bakımdan onun şiirinin incelenip irdelenmesi çağdaş İran şiiri üzerine yapılan çalışmalarda göz ardı edilemeyecek kadar önem taşımaktadır. Öte yandan Ahmed Şâmlu, Türkiye'de çok az da olsa tanınan çağdaş İranlı şairlerin başında gelmektedir.

Ülkemizde şiiri konusunda yeterli kaynakların bulunmadığı Ahmed Şâmlu'yu ve şiirini ele almamızda öncelikli neden, şairin çağdaş İran şiirinin anlaşılmasında kilit isimlerden olmasıdır. Çünkü Ahmed Şâmlû'nun tanınması, çağdaş İran şiirinin bugün seyrettiği mecranın bilinmesi açısından önemli bir mesafe almamızı sağlayacaktır.

Bu çalışmada Şâmlu'nun Farsça kaynaklarda da derli toplu olarak ele alınmamış olan hayat hikâyesi fazla ayrıntıya girilmeden okuyucuya sunulduktan sonra şairin özellikle şiir alanındaki çalışmalarının açıklamalı listesi verilmiştir. Sonraki bölümlerdeyse sırasıyla Şâmlu'nun şiiri biçim, dil, üslup ve içerik açısından incelenmiştir. Son bölümde de şairin şiirlerinden, onun hemen hemen bütün şiir kitapları göz önünde bulundurularak bir seçki sunulmuştur. Şiirlerin çevirilerinde metne mümkün olduğunca bağlı kalınmaya çalışılmıştır.
- Hicabi Kırlangıç

Kitap KapakYalnız Yürüyen Adamın Şarkısı Ahmed Şamlu ve Şiiri
Hicabi Kırlangıç
· Ağaç Yayınları
· Basım Tarihi : 02 - 2010
· ISBN : 978-975-9044-62-6
· Sayfa Sayısı : 184
· Etiket Fiyatı : 10.00 TL