Yanıklar Nasıl Sınıflandırılır

#1
Sponsorlu Bağlantılar
a.Birinci derece yanıklar: Bunlar yalnız derinin üst tabakalarında olanlardır ve sadece bir kızıllıkla belirirler. Güneş yanıkla*rının çoğunluğu birinci derece yanıklardır.

b.İkinci derece yanıklar: Bu yanıklar yalnız derinin üst tabaka*larında değil, daha derinde olan tabakalarda da oluşurlar. Bunlar kabarcıklarla ve serum ifrazatı ile karakterize olurlar. Ciddî gü*neş yanıkları bu kategoriye girebilir.

c.Üçüncü derecede yanıklar: Bu yanıklar bütün deri tabakaların*da tahribat yaparlar ve genellikle bütün derinin yok olmasına sebebiyet verirler.

d.Dördüncü derece yanıklar: Bu yanıklar bütün deriyi yok et*mekle kalmayıp; aynı zamanda deri altı dokulara, kaslara, ki*rişlere, kan damarlarına, kemiklere de zarar vermektedirler.