Yapısına Göre Zamirler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yapısına Göre Zamirler / Yapısına Göre Zamirlere Örnek

Yapısına Göre Zamirler


Basit Yalın
Yapım eki almamış, kök durumunda olan zamirlerdir. Sadece çekim eki alabilirler: ben, anne, bunda, bazıları, kim, onlardan, onudaonda,şunda, sana vb gibi.
Zamirler hem dilbilgisel hem de sosyo-psikolojik özellikler gösterir. Bu özellikler için Demirci�nin Kitabının 83-117. sayfalarına bakılabilir. Bunlardan bazıları: Zamirler kolaylaştırma unsurlarıdır, Zamirler vurgu bildirir, Zamirler yapım eki alabilir, Zamirlerin ekleşme özellikleri vardır, Zamirler çekim eklerini alabilir, Zamirler aracılığıyla cinsiyet gösterilebilir, Zamirler özneyi gizleyebilir, Zamirler mesafe bildirir, Zamir kullanımı saygı, tevazu veya saygısızlık bildirir. Zamirler konusunda daha geniş bilgi için aşağıdaki kitaplara bakılabilir:
Demirci, Kerim (2010), Teorik Bir Yaklaşımla Zamirler [Pronouns with a Theoretical Approach], Ankara: Grafiker Yayınları. Bhat, D. N. S. (2004), Pronouns, Oxford Press. Kocasavaş, Yıldız (2004), Türkçede Şahıs Zamirleri [Personal Pronouns in Turkish], Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.