Yaş şartını bekleyenlere kıdem tazminatı ödenmesinde işten ayrılma şartı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yaş şartını bekleyenlere kıdem tazminatı ödenmesinde işten ayrılma şartı

Resul Kurt
Sayın Resul Bey, size sormak istediğim soru: Sigortalılık süremi ve prim ödeme gün sayımı doldurdum, fakat emeklilik için yaşımı beklemek zorunda mıyım? Yaşımı beklemeden SSK'dan evrak almak kaydıyla kıdem tazminatımı alma hakkına sahip miyim? Kıdem tazminatımı almam için işyerinden ayrılmış olmam şart mı? İlginiz için teşekkürler. Erhan ÖZDEMİR
Sayın Özdemir; yaş şartını bekleyenlere kıdem tazminatı ödenmesi ile ilgili olarak daha önce ayrıntılı bilgi vermiştim. 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4447 sayılı kanunun 45'inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine eklenen ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren bende göre; 506 sayılı kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81'inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle feshedilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılacaktır.
Bu durumda yaşı beklemeniz halinde kıdem tazminatı ödenebilmesi için işinizden ayrılmanız gerekmektedir. İşten ayrılmadan kıdem tazminatı talep edilmesi mümkün değildir.
İş hukuku mevzuatında kaynak kitap
Sayın Resul Kurt, DÜNYA Gazetesi'ndeki ve mesleki dergilerdeki makalelerinizi ilgiyle takip etmekteyim. Yazılarınızın, iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında çalışan bizlere çok büyük yararları olduğunu belirtmeliyim. Ben sizin bu çalışmalarınızı kitap olarak yayınlayıp yayınlamayacağınızı öğrenmek istiyorum. Gerçekten bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmuş olursunuz. Bizlere önerebileceğiniz bir kaynak kitap var mı? Ahmet AYDIN/Ankara
Sayın Aydın; ilginize teşekkür ederim. Sizin beklediğiniz gibi bir kitabım bulunmaktadır. Daha önce 2 baskı yapan "İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatının Usul ve Esasları, Uygulamalar, Sorunlar, Çözümler, Yargı Kararları" adlı kitabımın 3. baskısı Eylül 2004'te yine İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından yayınlandı. İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatında 2004 yılında 5073, 5084, 5198, 5228 sayılı kanunlarla yapılan önemli değişikliklerinde yer aldığı "İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, Uygulamalar, Sorunlar, Çözümler, Yargı Kararları" adlı kitabı İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) Kurtuluş Cd. No: 152 Kurtuluş/İstanbul adresinden 25 milyon TL karşılığında bizzat temin edebileceğiniz gibi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) Türkiye İş Bankası Kabataş Şubesi'ndeki 361429 nolu hesabına kitabın bedeli olan 25 milyon TL'yi yatırarak faturanın kesileceği kişi veya kurumun adı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon numarasını (gerçek kişiler de fatura kesilebilmesi için vergi dairesi ve vergi hesap nosu bildirecektir) İSMMMO'nun; ismmmo@ismmmo.org.tr e-mail adresine veya 0-212-343 47 80 nolu faksa göndermeleri veya 0-212-315 84 00 nolu telefondan bilgi vermeniz halinde kitap kargo ile gönderilmektedir.
Okuyuculara cevaplar
Sayın Resul Kurt, DÜNYA Gazetesi'nde her zaman yazılarınız ve yorumlarınızı okuyorum. Bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Yardımcı olursanız size bir sorum olacak. Şöyle ki; eşimin SSK girişi 01.05.1986'dır. Doğum tarihi 16.04.1968 ve toplam gün sayısı 6.600. Çalışmış olduğu iş yerinden yaş sınırı beklemeden kıdem tazminatı alabilir mi? Beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Eyüphan ÜNVER/Muhasebe Müdürü
Sayın Ünver, yaş şartını bekleyenlere hangi durumlarda kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği yukarıdaki okuyucumuza verilen cevapta ayrıntılı olarak açıklanmış olup, eşinizin mevcut durumda bu haktan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.


- Kısaca Kıdem Tazminatı
2003 yılında tamamen değiştirilmesine karşın İş Kanunu kıdem tazminatı konusunda yeni bir düzenleme getirmemiştir. Kıdem tazminatı uygulaması halen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi çerçevesinde uygulanmaya devam etmektedir.
Kanuni düzenlemelere göre aşağıda sıralanan durumlarda çalışan kıdem tazminatı alma hakkına sahip olmaktadır:
- İşveren tarafından “ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebepler dışında çalışanın işine son verilmesi,
- Çalışan tarafından sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, zorlayıcı sebepler nedeniyle işten ayrılması,
- Çalışanın muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılması,
- Çalışanın emekli olması,
- Çalışanın yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi isteği ile işten ayrılması veya sözleşmesinin feshi,
- Bayan çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi,
- Çalışanın ölümü sebebiyle son bulması
hallerinde çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadırlar.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Zira Kanun’da kıdem tazminatı alma şartları belirtilmiştir. İşçinin istifası hali kıdem tazminatını hakkını iptal etmektedir.