yazi ile yazin

#1
Sponsorlu Bağlantılar
21349784516131246457978485456413121341345467978456131246459787545416121346456 sayısını yazı ile yazmanız istenseydi fikriniz ne olurdu?...
 

#2
Baya bir zor olacagı kesın emegıne saglık kards
 

#10
valla buldum :D:D iste cevap...

yirmi bir kattuorvigintilyon üç yüz kırk dokuz trevigintilyon yedi yüz seksen dört dovigintilyon beş yüz on altı unvigintilyon yüz otuz bir vigintilyon iki yüz kırk altı novemdesilyon dört yüz elli yedi oktodesilyon dokuz yüz yetmiş sekiz septendesilyon dört yüz seksen beş ***desilyon dört yüz elli altı kendesilyon dört yüz on üç kattuordesilyon yüz yirmi bir tredesilyon üç yüz kırk bir dodesilyon üç yüz kırk beş undesilyon dört yüz altmış yedi desilyon dokuz yüz yetmiş sekiz nonilyon dört yüz elli altı oktilyon yüz otuz bir septilyon iki yüz kırk altı seksilyon dört yüz elli dokuz kentilyon yedi yüz seksen yedi katrilyon beş yüz kırk beş trilyon dört yüz on altı milyar yüz yirmi bir milyon üç yüz kırk altı bin dört yüz elli altı