Yeraltı Kablolarınında Arızalı Yeri Tesbit Etme

#1
Sponsorlu Bağlantılar
yeraltı kablolarınında arızalı yeri tesbit etme
Kablolarda arızaların çok çeşitli olduğunu ve çoğu zaman arıza türünün
belirlenmesinin çok zor olduğunu şimdiye kadar anlattığımız konulardan çıkarmak
mümkündür. Teknolojinin gelişimi ile birlikte yeraltındaki kablo arızalarını, hat
güzergâhında dolaşmak sureti ile arıza tespit etmek mümkündür. Sistemin eki olan Pearson
cihazı (P) ile kablo kılıf arızalarının noktasal tespiti, adım voltajının ölçülmesiyle mümkün
olmaktadır. Aşağıdaki resimden de arıza yeri tespitinin nasıl yapıldığı görülmektedir.