Yerel Müzik Çalgilarimiz

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yerel Müzik Çalgilarimiz

Kordofonlar (Telli Çalgılar)
Sesi bir telin titreşimiyle elde edilen çalgılardır.Bu çalgılar iki grupta incelenebilir.
Yaylı Telli Çalgılar
Bunlara örnek olarak; Kemençe, Kabak Kemane (Iklığ), Keman ve benzerleri verilebilir.
Tezeneli / Mızraplı Telli Çalgılar :
Bunlara örnek olarak; Ud, Tambur, Çeng, Tar, Kanun, Santur, Kopuz, Bağlama ailesi (meydan sazı, divan sazı, bozuk, tambura, cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva) ve benzerleri verilebilir.
Aerofonlar (Havalı / Üflemeli Çalgılar) :
Çalgının içindeki veya çevresindeki havanın titreşimi ile ses veren çalgılardır.
Bunlara örnek olarak; Zurna, Çifte, Mey, Kaval, Sipsi, Çığırtma, Tulum, Ağız Armonikası, Akordeon, Mızıka ve benzerleri verilebilir.
Mambranofonlar (Derili Çalgılar) :
Bir derinin ses üretmesi ile ses çıkaran çalgılardır.Bunlara örnek olarak;Dümbelek (deblek, darbuka), Davul, Daire, Def, Kudüm, Zilli Def ve benzerleri verilebilir.
İdyofonlar (Kendi Tınlar Çalgılar) :
Vurma, çarpma, sallama gibi eylemlerle çalınan, genellikle sert malzemelerden yapılan, bütün gövdelerinin titreşimiyle ses veren çalgılardır.Bunlara örnek olarak;Zil, Maşa, Çalpara (Çalpare), Şakşak (kaşık), Çan, Kastanyet, Çengizili sembalet), Bando zilleri (halihe) ve benzerleri verilebilir.