Yeşil Bitkiler Besinlerini Hangi Yolla Yaparlar?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yeşil Bitkiler Besinlerini Hangi Yolla Ve Nasıl Yaparlar?


fotosentez yoluyla yaparlar..

Fotosentez, bitkilerde ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir.

Yeryüzündeki her canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi temelde üç yoldan sağlar. Bkz: Canlılarda beslenme.

Fotosentetik organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolarlar ve organik bileşikler üretebilirler.

İlk kez 1771 yılında Joseph Priestley, bitkiler tarafından dışarı verilen oksijenin hayvanlar tarafından kirletilen havayı temizlediği fikrini ortaya atmıştır. Daha sonra 1779'da Jan Ingenhousz havanın temizlenmesinin yeşil bitkiler tarafından ışıkta yapıldığını açıklamıştır. 1804 yılında De Saussure fotosentez esnasında eşit hacimde CO2 ve O2 alış verişi olduğu, buna benzer eşit hacimde bir gaz alış verişinin solunum esnasında da meydana geldiğini ileri sürmüştür. Yirminci yüzyılın başlarında tek hücreli yeşil su yosunlarında (Chlorella vulgaris) fotosentezle ilgili araştırmalar Warburg tarafından yapılmıştır.

Genel Fotosentez denklemi:

nCO2 + 2nH2O + Işık enerjisi → (CH2O)n + nO2 + nH2O

Ancak heksoz şekerleri ve nişasta ana ürünler olduğundan, genelde aşağıdaki spesifik (basit) denklem fotosentezin ifadesinde kullanılır: 6CO2 + 12H2O + Işık enerjisi → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O + 673 Kalori

Havadaki karbondioksit güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda depoladığı enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle beslenen canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.

Fotosentez olayının meydana gelebilmesi için gerekli olan maddeler, ışık, klorofil, karbondioksit, canlı organizma olup, bu maddelerden birinin eksikliğinde oluşan sonuçlar şu basit deneylerle açıklanabilmektedir:

Besin elde etmenin temel bileşikleri yukarıda açıklananlar. Su ve karbondioksit. Çıktı; şeker, su ve oksijen. Bunu yapabilmek için ilk gerekenler klorofil ve enerji. Enerji ise ışıktn sağlanır. Yani güneş ve onun ışığı. Ya da lamba yakarak da bitkilere enerji vermek gerek. Bu masraflı işin verimli olması için gerekli olan ışığı üretecek lambaların 6000 kelvin renginde ışık vermeleri gerek. Bunun için de lambalar verdikleri ışığın rengine göre kodlanmıştır.. Evde bitkileriniz için ışık yakacak olursanız alacağınız ampüller düşük elektrik sarfiyatınız için yani yükssek verim elde etmeniz amacıyla A sınıfı kompakt fluoresanlar yani düşük sarfiyatlı lambalar olmalı ve üzerlerinde 865 kodunu veya 6000-6500K yazısını görmelisiniz.

Tüm bunlar yine de yetersiz. Katalizör olarak demir (çok önemli) ve diğer elementler, bileşikler gerekli. Bunlardan en önemlileri de azot ve fosfor bileşikleri yani amonyum ve fosfatlar daha sonra da bazı iz elementler.. Eksiklikleri glişme bozukluklarrı yapraklarda sararma, dökülme gibi sorunlar oluşturur.