Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi

Kimya Metalürji Fakültesi; Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden oluşmakta olup bütün bölümlerimizde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim gerçekleştirilmektedir.

Fakültenin temel amacı, üst düzey nitelik ve bilgilerle donatılmış, laboratuvar imkanları ile tecrübeli, yüksek kalitede mühendisler yetiştirmektir.

Kimya Metalürji Fakültesi endüstri ile iç-içe araştırma projeleri yürüterek ülke kalkınmasına üst düzeyde katma değer sağlamaktadır. Modern cihazlarla donatılmış olan laboratuvarlarımızda kamu ve özel sektörün talep ve ihtiyaçlarına yönelik, DPT, TÜBİTAK, YTÜ Araştırma Fonu ve uluslararası destekli projeler çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir

Kimya Metalürji Fakültesi; 24 Şubat 2006 tarihinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alarak eğitim hizmetinde kalite güvencesi sunan bir kurum haline gelmiş, 1 Aralık 2008 tarihinde ise laboratuvar ISO 17025 Akreditasyon Belgesi alınmıştır.

Tüm bu olanaklar ışığında, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalürji Fakültesi araştırma, eğitim ve öğretim kalitesini artırarak çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Sabriye Pişkin
Dekan

Özgörü

Çağın gerektirdiği bilgilerle eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştiren, bilimsel ilerlemeyi hedefleyen saygın mühendis yetiştiren tanınmış önde gelen bir fakülte olmak.

Özgörev
Mühendislik eğitimi yapmak isteyen başarılı öğrencilerin öncelikle tercih ettiği, temel mühendislik bilgileri ile donatılmış, endüstriye, devlete ve insanlığa faydalı olma bilincine ulaşmış değişimci, girişimci, sorgulayıcı ve çevreye duyarlı mühendislik ile ilgili sorunlara evrensel fikir ve düşüncelerin ışığında çözümler üreten, bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizde yaşam seviyesinin artırılmasına katkıda bulunan mühendisler yetiştiren bir fakülte olmak.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Adres : Kimya-Metalürji Fakültesi
Davutpaşa Yerleşkesi 34210 Esenler / İstanbul

Telefon : +90 212 383 4551 / 4552
Faks : +90 212 383 4557
E-Posta : kimfkl@yildiz.edu.tr
Web : www.kim.yildiz.edu.tr