Yıldızın Beş Köşeli Çizilmesi Nedir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yıldızın Beş Köşeli Çizilmesi Nedir

Yıldızın Beş Köşeli Çizilmesi
Sembolizm bir düşüncenin, olayın veya gözlemin şekillerle ifade edilmesidir. Sembollere tarihin her devrinde rastlanılır. Bir sembole yüklenen anlam yıllarca değerini kaybetmez, onu gören insanda derhal çağrışım yaptırır. Tarih içinde aynı sembole gerçeğinden farklı anlamların yüklendiği durumlar da olmuştur. Bu nedenle sembollerin anlamlarını incelerken gerçek kökenine inebilmek çok önemlidir.

Sembollere farklı anlam yüklemenin tarihteki en iyi örneği gamalı haçta (swastika) görülür. Gamalı haç sembolü çok eski zamanlardan beri Batı Avrupa'dan Hindistan'a hatta Çin'e kadar birçok ülke, din ve kültürde kullanılmıştır. Gamalı haçın tarih içinde sembolize ettiği anlam 'yeniden canlanma' ve 'refah'tır.

Hitler ise gamalı haçı faşizmin yeniden canlanmasının simgesi olarak kullanmıştır. O tarihe kadar dünyada pozitif bir anlam taşıyan gamalı haç Hitler ile birlikte dünyanın üzerine çökmüş bir kabusun simgesi haline gelmiştir.

İnsanların ihtiraslarını, yükselme hırslarını, gururlarını, ideallerini ve niyetlerini en iyi ve yaygın bir biçimde ifade eden sembol yıldızdır. İnsanın yaşadığı her yerde ve her devirde yıldız figürüne rastlanılır. Güneş ve Ay'a göre çok uzakta olmaları, ulaşılmaz ve dokunulmaz görüntüleri onları erişilebilecek en üst noktanın sembolü haline getirmiştir.

Günümüzde yıldızlar hakkında epey bir bilgiye sahibiz. Şekillerinin küresel olduğunu, bizden uzaklıklarını, ısı ve ışık yayan dev bir termonükleer fırın olduklarını, gezegenimize hayat veren Güneş'in de onlardan biri olduğunu biliyoruz ama yine de köşeli yıldız figürleri, şiddetli arzularımızın sembolü olarak yaşadığımız her yeri süslemeye devam ediyor.

Yıldızlar tarih boyunca 4, 5, 6, 7, 8 hatta daha fazla sayıda köşeli olarak çizilmişlerdir. Günümüzde çok popüler olan beş köşeli yıldızın kökeninin Akdeniz ve Ortadoğu uygarlıkları olduğu sanılıyor. Eski Mısır resim ve hiyerogliflerinde uçları biraz daha uzun, deniz yıldızına benzer yıldız figürlerine sıkça rastlanır.

Eski toplumlarda yıldızların sihirli güçlere sahip olduklarına inanılıyordu. Bu güçlerin en önemlileri insanları tehlikelere karşı koruma gücü ile kaderlerini etkileme güçleriydi. İnsanları koruduklarına dair olan inançta, denizcilerin geceleri yollarım yıldızlara bakarak bulmalarının etkisi büyüktür. Yıldız figürü insanları koruma sembolü olarak günümüzde bile polislerin göğüslerindeki amblemde vardır. Yıldızların insanların kaderlerini etkilediklerine olan inanç ise astroloji veya yıldız falı adı altında gittikçe yaygınlaşıyor.

Eski Mısırlılar insan ruhunun, yaradılışın temel taşları saydıkları, ateş, toprak, hava ve su gibi dört öğeden oluştuğuna, insan öldükten sonra ruhunun yıldız haline geldiğine inanırlarmış. Mısırlıların hiyeroglif yazılarında ruhu temsil eden işaret, bir başı, iki kolu ve iki bacağı olan çizgisel bir figürdür. Kollar ve bacaklar dört temel öğeyi, baş ise insan ruhunu temsil eder. Bu şekil taşa oyulduğunda ya da bir yere çizildiğinde beş köşeli bir yıldız gibi görünür. Daha sonraları diğer kültürlerin de gökyüzündeki yıldızları beş köşeli olarak çizmelerinin sebebinin Mısırlılar'dan etkilenmeleri olduğu sanılıyor.

Eski Yunan medeniyetinde ise işin içine bir de beş sayısının ve beşgen şeklinin taşıdığı gizem giriyor. Beş sayısı yani 'pen-tad' biri dişi diğeri erkek olan iki (duad) ve üç (triad) sayılarının birleşmesinden oluşuyor. Beş noktanın birleşmesi pentagonu meydana getiriyor. Beş köşeli yıldızın köşelerinin birleşmesinden ortaya çıkan pentagona Pisagor beş 'A' harfinin birleşmesinden de oluştuğu için '5A' anlamında 'pentalpha' diyordu. Beş köşeli yıldız Yunanlılar'da, insan ruhunun yanı sıra temizliğin, saflığın, fazilet ve iyi ahlakın da sembolü olmuştu.

Her sembolde olduğu gibi yıldız sembolüne de tarih boyunca farklı anlamlar yüklenildi. Kelt rahiplerinde cadının ayak izi, Ortadoğu'da cinlerin haçı, Druitlerde Tanrı sembolü oldu. Hz. Süleyman'ın mührü diye de anıldı. Beş köşesini Museviler Hz. Musa'nın beş kitabının, Müslümanlar İslam'ın beş farzının simgesi olarak gördüler.

Beş köşeli yıldızın popülerliği arttıkça üzerine yüklenen anlamlar da arttı. Amerika kıtasındaki uygarlıklar ise Avrupalı-lar'la karşılaşıncaya kadar beş köşeli yıldızı bilmediler sadece dört köşeli yıldız figürünü kullandılar. Günümüzde ABD bayrağındaki yıldızlar niçin kıtalarının yerlilerininki gibi dört köşeli değil diye tartışma açanlar bile var.

Tek Tanrılı dinlerde ve modern toplumlarda hep olumlu anlamları ile kullanılan beş köşeli yıldız figürü de gamalı haçın kaderinden kurtulamadı. İki toplumsal grup, komünistler ve satanistler bu sembolü baş aşağı ederek kendilerine mal ettiler.

Tek köşesi yukarda şekli ile birçok ülkenin bayrağında yer alan ve ideallerinin kutsal sembolü olan yıldız figürü, iki köşesi yukarda bir köşesi aşağıda olacak şekilde ve etrafına bir çember çizilerek şeytanın simgesi olarak da kullanılmaya başlandı. Kızılordunun 'kızıl yıldız' adıyla her yerde kullandığı ters yıldızın ise ihtilalden sonra kiliseye bir tavır olarak benimsendiği sanılıyor.

Ancak, tüm bunların yanında yıldızın beş köşeli olarak çizilmesinin ana nedeni, çocuklar tarafından kalem hiç kaldırılmadan, başlanılan noktaya gelinecek şekilde kolayca çizilebilmesi olsa gerek.