Yıldızlar ve Gezegenler - Merkür

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mitolojide Merkür, tanrıların habercisi olarak bilinir. Merkür farklılıklar arasında ilişki kurar, bu nedenle de astrolojide de haberleşmeyi, iletişimi temsil eder. Konuşmayı, yazmayı, yolculukları, her türlü el becerilerini, yarışları, tartışmaları, analizleri, ezberlemeyi, seyahat etmeyi, ticareti, zekayı, sinir sistemini, akciğerleri, tiroid salgı bezini de yönetir.

Koordinatördür, diğer planetlerden gelen enerjileri uyumlu hale getirmeye çalışır. İnsanın akıl, ruh, beden ve kişiliği arasında ki bağı gösterir, düşünme biçimimiz, ilişkileri algılama ve gerçekleri kabul etme şeklimizi ifade eder. Merkür; değişken, uyumlu anlayışlı, kararsız, tutarsız, aşırı eleştirebilen, hassas, kızgın, sinirli, endişeli de olabilir.

Doğum haritasındaki Merkür, bizim objektif olmayı ne oranda becerebildiğimizi de gösterir. Okuma, öğrenme biçimimizi gösterdiğinden kişinin eğitim alanını veya eğitimle ilgili durumunu da Merkür'ün pozisyonu belirleyebilir. Örneğin, İkizler burcunda bir Merkür, sürekli iletişim ve bilmenin, öğrenmenin peşinde olabilir, yazmak, konuşmak, seyahat etmek, ellerini kullanmak ister.

Değişken ve iletişimci, meraklı İkizlerin ve titiz, analitik Başak burcunun doğal olarak da 3. Ev ve 6. Evin yöneticisidir. Kova burcunda ve 11. Ev de güçlenir (dahiler ve çılgınlar çıkartabilir), Aslan burcunda da rahat değildir. Yay ve Balık burcunda, 9. Ev ve 12. Evlerde ifadesi zorlaşır. (Merkür Güneşten fazla uzaklaşamadığından Merkürünüz ya öz burcunuzda yada öz burcunuzun bir önceki veya bir sonraki burcunda yer alır.)


MERKÜRÜN ROTAR DEVRELERİ

Merkür yılda 3 kez, yaklaşık 3'er haftalık sürelerde rötar yapar. Merkür'ün rötarı yaşantımızda çok önemli bir yer tutar. Bu zaman zarfında, Merkür'den beyinlerimize ulaşan kozmik ışınlar, düşünce yapımızda yavaşlamaya sebep olacak etkiler yaratabilir. Bu nedenle, isabetli, düzgün ve dikkatli düşünmeyi engeller.

Bu devrelerde alınan kararlar, çok büyük bir ihtimalle, ilerde pişmanlığa sebep olur. Günlük işlerin bile sağlıklı olması için büyük dikkat gerekebilir. Çok dikkatli olunsa bile, bu devrede fark etmeden önemli veya önemsiz pek çok hata yapılabilir.

En iyisi bu dönemde, yeni bir işe girişmemeli, önemli kararlar alınmamalı, uygulamaya geçilmemelidir. Özellikle başkalarının sorumluluğunu üzerinde taşıyan kişilerin daha dikkatli olmaları, hem kendileri hem de sorumlu oldukları kişiler açısından önemlidir.

Bu zaman zarfında, araştırma, inceleme ve denemeler yapılabilir. Daha önceden başlanılmış işlere yenilik getirmeden devam edilebilir. Ancak bu işinizin başkaları tarafından yapılması veya yardımları gerekiyorsa o zaman Merkür'ün düzelmesini beklemek daha doğru olur. Çünkü sizin için devam eden konu, karşı şahıs açısından yenidir.

Önceden başlanmış ama askıda kalmış işleriniz varsa, onları indirip bir göz atabilirsiniz. Seyahat etmek veya biraz tatil yapmak en iyisidir. Ancak her halde hata yapına, normal zamanda yapmayacağımız aptalca davranışlarda bulunma riski vardır.

Merkür'ün rötarı genelde tüm insanları değişik oranlarda etkiler. Ancak, yıldız haritasında Merkür yıldızı güçlü durumda olanlar için daha etkindir.

Rötar yaptığı burç hangisi ise, o yapıdaki kişilerin özellikle dikkatli olması faydalıdır. Örneğin İkizler burcunda rötara girmiş ise, Terazi ve Kova burçları da çok etkilenecektir.

Sabitleşmiş Merkür gezegeninin 12 Burçtaki ve evlerdeki karakteristiklerini şöyle özetleyebiliriz.


MERKÜR HANGİ BURÇLARDA

KOÇ BURCUNDA

Konuşmada akıcılık ve kolaylık verir. Süslü konuşmasıyla basit şeyleri bile cazip hale getirerek insanları etkiler. Son derece zekidir, her şeyi kolay kavrar. Parlak buluşları vardır. İyi bir satıcıdır. Kendini çok över. Başkaları adına konuşmak, toplumları veya kişileri temsil etmek ister.

BOĞA BURCUNDA

Ağır canlıdır. Çabuk düşünüp karar veremez. İyice ve çok düşünerek eyleme geçer. Kararından, düşüncelerinden caymaz. Ayrıntılı düşündüğü için genellikle hata yapmaz. Acele karar verilmesi gerektiğinde başarılı olamaz. Sanat dallarında da başarılıdır. Politikada sağlam temeller kurabilirler, kişileri kendi görüşlerine çekebilirler. Düşünceleri çoğunlukla maddesel kazançlara yöneliktir.

İKİZLER BURCUNDA

Dilini, kelimeleri çok rahatlıkla ve büyük bir ustalıkla kullanır. Kelime oyunlarına yetişmek mümkün değildir. Espirili, alaycıdır. Asla köşeye sıkışmaz. Bilim, edebiyat gibi konulara çok ilgi duyar. Ellerini ustalıkla kullanır, maharetli ve yaratıcıdır. Zeka ve el becerisi birleşince ortaya dahiler çıkabilir. Bir konuda bilgili olmak yerine her konuda araştırıcı olmak ister. Gezmek yeni yerler ve kişilerle tanışmaktan zevk alır.

YENGEÇ BURCUNDA

Sezgiler güçlüdür. Pek çok şeyi olmadan hissedebilir. Bu sayede isabetli kararlar verebilir. Kavrayış ve düşünce ağırdır. Duygusallık güçlenir. Her şeye ister istemez duygusallık karışır. Akılcı ve tarafsız olması zorlaşır. Çabuk kanar ve kolayca insanlara inanır.

ASLAN BURCUNDA

Örgütleme, planlama ve tatbik edebilme yeteneği verir. Kendi fikirlerini çok beğenir. Başkalarına pek kulak asmaz. Egoisttir. Taklit etme, konuşma alanlarında kabiliyetlidir. Bir çok konuda insanları ikna etme, inandırmada başarılıdır. Enerjik, çarpıcı ve eğlenceli tiplerdir. Sesleri de güzeldir.

BAŞAK BURCUNDA

Gerçekçi, mantıklı, pratiktir. Olur olmaz her şeye inanmaz. Daima planlı hareket ederek mükemmeli yakalamak peşindedir. Yine bu sayede çok karışık durumlara çözüm bulabilir. Hatırlama gücü fazladır. Sanki bir bilgisayar gibi. Matematik zekası yüksektir. Yeni şeyler icat edebilir. Sinirleri de oldukça sağlamdır.

TERAZİ BURCUNDA

Son derece adil ve dengelidir. Fakat kendi dengesi kolay bozulur. İnsanlar arasında denge ve uyum sağlamada çok başarılıdır. Tarafsız davranabilir. İstediğini kolayca yaptırabilir. Genellikle insanlar ona hayır demezler bu vesileyle onları kullanabilir. Aranılan bir kişidir. Her şeye sanatsal bir yaklaşımla bakar. Hukuk dalları, avukatlık onların alanıdır. Bedensel çalışmadan hoşlanmaz. Fikirsel çalışmalar tercihidir.

AKREP BURCUNDA

Her ayrıntıyı görebilen, keskin bir görüşe sahiptir. Çabuk öğrenir, hatta sanki doğuştan çok şey biliyor gibi, neyi ne zaman öğrendiğini kestirmek zordur. Sezgileri kuvvetlidir. Adeta insanların içlerini okur. Maksatlarını, niyetlerini kolayca anlar. Ser verir sır vermez tiplerdir.

Kafasında neler tasarladığını bilmek imkansızdır. Konuşmaları akılcı ve etkileyicidir. Az bir gayretle çok şey bilir. Adeta elektronik bir beyne sahiptir. Genellikle insanları kendinden aşağı görür. Sinirleri sağlamdır.

YAY BURCUNDA

Neşeli, hareketli, ele avuca sığmaz biridir. Nükteci, mizahi, hatta alaycı olur. Sözleri ile insanları iğneler. Taklit yapma yeteneği vardır. Hayatın gülünç yönlerini iyi gözlemler, acı durumlarda bile hoş bir bakış açısı yaratabilir. Spor, dans gibi alanlarda başarılı olur. Zerafetli ve asildir. Derinlemesine değil ama geniş alanda düşünebilir. Dini, felsefi konulara meraklı. Geleceği görme, kehanette bulunma gibi özellik verir. Değişkendir.

OĞLAK BURCUNDA

Ciddi, ağır ve sabırlıdır. Böylece enerjisini tamamen düşünceye verir. Fikirlerini anlatma ve inandırmada üstüne yoktur. İletişimi ciddi ve soğuktur. Zihinsel çalışmaları çok düzenlidir. Bilimsel konulara meraklıdır. Okumaktan hoşlanır. Geç öğrenir ama öğrendiği hiçbir şeyi unutmaz. Adeta ayaklı kütüphanedir. Öğrenmesi yavaş, dikkatli ama çok iyidir. İnsanlara akıl vermede ustadır. Öğretici yeteneği vardır.

KOVA BURCUNDA

Son derece akılcıdır. Tüm yeniliklere açıktır. Çok verimli bir akla sahiptir. Bilimsel dallar onun alanıdır. Evrensel iletişim kurabilir. Dostları çoktur. Düşüncelerim paylaşmaktan hoşlanır. Çeşitli noktaları bir araya getirip yeni şeyler ortaya koyar. İlginç bir kişiliktir. Yeni şeyler bulmak için akıllan karıştırıp, tartışmalara girerek, canlılık getirmeyi sever. İlen görüşlüdür. Kesinlikle kendi aklını beğenir.

BALIK BURCUNDA

Mantıktan ziyade hisler ve sezgi ağır basar. Olayları kavraması da sezgi yolludur. Bu özellik onları edebiyat, yazarlık, dans, sahne gibi alanlarda yaratıcı ve başarılı yapar İnsanları sever, yardım etme, merhamet, acıma duyguları kuvvetlidir. Kolay inanırlar. İnsan ilişkilerini sezgi temeli üzerine kurarlar. Çalışkan olup, hareket ve değişiklikler yaşamaktan hoşlanır.


MERKÜR HANGİ EVLERDE

l.EVDE

Konuşma kabiliyeti, çabuk anlama, iyi ifade edebilme, düşündüğünü kabul ettirme çabası ve olan biten hiçbir şeyi gözden kaçırmama, çevreye ilgi ve merak.

2. EVDE

Para ve maddi konularda iyi düşünebilme, somut değer yargıları, iş ve kazançlar üzerine yoğunlaşma, zekice ve pratik düşünebilme.

3. EVDE

Çok zeki, hazırcevaplık, sorunlara kısa zamanda mantıklı çözüm getirebilme, çabuk ve çok konuşma, kararsızlık, haberleşme, fikirsel iletişim alanlarına ilgi.

4. EVDE

Aile ile ilgili konularda yoğunlaşma, anne - baba ile iletişim kurabilme, geçmiş kuşaklarını araştırma.

5. EVDE

Yaratıcı konuşma, artistik kabiliyet, sunuculuk, konuşma yeteneği, çocuklarla ilgilenmekten zevk alma, kumar, borsa gibi riskli konulara merak, birkaç sevgiliyi birden idare edebilme.

6. EVDE

Çok detaylı konuşma, gereksiz ayrıntılara dalarak ana konudan uzaklaşma, kendine düz bir yol çizmede zorlanma, yeniliklere ilgi, giyim, sağlık, temizlik konularına önem verme, hareketli bir yaşam.

7. EVDE

İnsan ilişkilerinde başarılı olma, ortaklaşa çalışabilme, evlilikte fikirsel uyum arama, mantık evliliği, insanların arasını düzeltebilme. Sert açı varsa yalancılık, fıkır ayrılıklarından dolayı eşle, ortaklarla tartışmalar.

8. EVDE

Madde ötesi konulara yöneliş, gizlilikten hoşlanma, olayların, kişilerin ardındaki sırları keşfetme; miras hukuk, devlet işlen ile uğraşma, kızgın olduğu kişilerden öç alma.

9. EVDE

Yüksek öğrenim yapma veya kendini iyi yetiştirme, din, felsefe gibi konularda bilgi sahibi olma ve bunları yayma, değişik kültürleri tanıma, bilgi, görgü kazanma gayesiyle uzun seyahatler.

10. EVDE

İş alanlarında, politikada, insan ilişkilerinde yaratıcı düşüncelerle dikkat çekme. Ancak destekleyici etkiler yoksa fikirleri uygulama alanına sokamama, edebi konuşmalarla insanları etkileme gücü.

11. EVDE

Dostlukları, arkadaşlıkları önemseme, fikirsel anlaşabilen arkadaş seçme, karşılıklı alışveriş yapabilme, amaçlara, ideallere ulaşma için yeni yöntemler, fikirler geliştirme, araştırma ve keşfetme.

12. EVDE

İç alemde hareketlilik, sürekli değişiklik, hissettiklerini sözle ifadede zorlanma, fikirlerde duygusal etkiler, dost gibi görünen gizli düşmanlar, yumuşak açı desteği varsa, hissederek konuşabilme ve yüksek başarı, sezgi yollu isabetli karar verebilme.