Yolören Köyü Hakkında Bilgi Yenişehir Bursa

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yolören Köyü Yenişehir Bursa Hakkında - Yolören Köyü Yenişehir Bursa Tanıtımı - Yolören Köyü Yenişehir Bursa Bilgileri - Yolören Köyü Yenişehir Bursa Resimleri

İlçe: YENİŞEHİR - İl: BURSATarihi

Yazılı kaynakların olmaması köy hakkında bilgi edinilmesini zorlaştırmıştır.Edinilen bilgiler nesilden nesile intikal eden bilgilerdir.Köyün kim tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber çok eskiden bu köyde Makri isminde Ermeni beyinin yaşadığı söylenmektedir.O ermeni beyinin İsmine izafeten köyün adı Makri olarak söylenirmiş. Zamanla bu isim köylülerin hatırladığına göre Cumhuriyetten sonra Mekir olarak değiştirilmiştir.1948 yılında muhtarlık tarafından İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak köye Türkçe bir ad verilmesi istenmiştir.1963 yılında bugünkü adı Yolören olarak kabul edilmiş ve resmileştirilmiştir. Köyün insanları kendi tabirlerince yerli (Manav) olarak değerlendirilmektedir.1950-1951 yılında köye Bulgaristan Türklerinden göçmenler gelmiştir. Köyde tarihi eser bulunmamaktadır.1919 yılında Yunanlıların Ege ve Marmara bölgelerini işgal etmeleri dolayısıyla köy 1919-1922 yılları arasında 3 yıl düşman işgalinde kalmıştır.Bu süre zarfında köy halkı Yunanlılardan çok eziyet gördüklerini söylemektedir.

Kültür

Yolören köyü ilkokulu binası zamanın muhtarı Halil ÖZDİL tarafından 1934 yılında yapımına başlanarak 1936 yılında öğretime açılmıştır.İki katlı üç sınıflı yapılan bu eski bina köy imkânları ile yapılmıştır. Zamanın valisi bu başarısından dolayı kutlamış ve örnek muhtar seçmiştir.İlkokul binasının çatısı 1960 yılında değiştirilerek şu anda kullanılan duruma getirilmiştir.1986 yılında köy muhtarlığı ve Milli Eğitim müdürlüğü işbirliği ile okul bahçesine 3 katlı 6 dairelik lojman yapılmıştır.Yolören köyü muhtarlığı 1991 yılında İlköğretim okulu yapma çalışması sonucu 1992 yılında okul ilköğretim okulu eğitim-öğretime başlamıştır.1995-1996 öğretim yılında okula muhtarlık işbirliği ile kalorifer tesisatı yaptırılmıştır.Köyde bulunan ilköğretim okulundan mezun olan öğrenciler 1997 yılına kadar Orta öğrenime devam etmeye istekli görünmemekteydiler.1997-1998 öğretim yılından sonra Öğrenciler arasında destekli başarıları ve yüksek okullara gitme konusunda rekabetler oluşmuştur.Öğrenciler arasında oluşan bu rekabet ailelere de sıçramış ve aileler öğrencilerinin eğitimi ile daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır.Bu ilgilerini öğrencilerini dersanelere de göndermek suretiyle pekiştirmektedirler. Köydeki Okur yazar oranı yüzde 100 dür. Yoören köyündeki insanlar Avrupa Birliğine adım attığımız bu günlerde Avrupa düzeyinde tarımsal üretimi benimsemiş ve uygulamaktadır. Köy halkı Atatürkün "KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"sözünü benimsemiş ve bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Ağırlaşan ekonomik şartlar her ne kadar köylünün belini büksede Yolören köyü gelecekten umutlu yaşamını sürdürmektedir. köy 2000 aşan nüfusu ve oluşturduğu alt yapısı ile Belde adayıdır. Siyasetçilereden Belde olma isteklerini değişik zamanlarda iletmişler ve bunu beklemektedirler.Okulun eski binası 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca Kültür varlığı olarak koruma altına alınmıştır. Köyde okuma yazma bilmeyen yoktur.Okula ve okumaya karşı ilgi her geçen gün artmaktadır. Okulu ,camisi, muhtarlık odası, avcılar kulübü, futbol takımı vb. bulunmakta olup buralarda gerekli bilgi alışverişi yapılarak sosyal çalışmalar yapılmaktadır.Okulda öğrenciler tarafından tiyatro,piyes,folklor çalışmaları yapılmakta olup yıl sonlarında öğrenci ve velilere sunulmaktadır.Köyde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yıl içinde değişik dönemlerde kurslar açılmaktadır.

Coğrafya

Köyün kuruluş yeri Yenişehir ovasının ortasındadır.Köy Yenişehir ilçesinin batı kısmın düşmekte olup arazisi oldukça düzdür.köyün doğusunda Yenişehir ilçesi güneyinde Söylemiş,batısında Çeltikçi köyü kuzeyinde Çardak köy ve havaalanı bulunmaktadır.Yolören Köyü bulunduğu coğrafi yapısı gereği ürettiği ürünleri pazarlama şansının cok olması nedeni ile kişi başına düşen gelir olarak Yenişehirin en zengin köyüdür. Ürettiği yaş sebze ve meyveleri köy içinde bulunan ihracat firmaları vasıtası ile yurt dışına ihracat etmektedir. Ayrıca köylüler tarafından kurulan yolören tarımsal kalkınma kooperatifi vasıtası ile başta İstanbul olmak üzere yurtiçindeki sebze ve meyve hallerine satmaktadır. Köyümüzde Masrafları İl tarım Müdürlüğünce sağlanan Ziraat Mühendisi tarafından köyde üretilen ürünlerin kontrolü sağlanmaktadır. Yolören Köyünde sebze ve meyve üreticileri doğal yollarla hormonsuz sebze ve meyve üretimini benimsemiştir. Bunun ödülü olarakta, ürünler başta ihracat firmaları ve yurt içindeki büyük grosmarketler(migros,tansaş,penguen,dardanel,tat vb)tarafından tercih edilmektedir.

Köyün arazisi 11.000 dönüm civarındadır.Bu arazinin ; a-9500 dönümü ekilip biçilen toprak b-1400 dönümü çayır ve meralar c-100 dönümü elverişsiz arazidir. Köy sınırları içinde ayrıca yeni faaliyete geçen Yenişehir uluslararası havaalanı mevcuttur.Köyde orman, koruluk vb. yeşil alan yoktur.Köyde akarsu yoktur.Köy arazileri sondaj ile yeraltından (yaklaşık 30-80 metre derinlikten )çıkarılan su kullanılarak su motorları ile derin kuyu pompaları ile sulanmaktadır. 1-2 senedir motorin yerine sulamada elektrik enerjisi benimsenmiştir.Bursa iline 55 km, Yenişehir ilçesine 5 km uzaklıktadır.

İklim

Oldukça geniş araziye sahip Yenişehir ovasının ortasında yer alan Yolören köyü iklimi Marmara bölgesinin tipik iklim özelliğini taşır.Umumiyetle yazları sıcak ve kurak,kışlar ise yağmurlu ve nadiren karlı olarak geçmektedir.En sıcak ay Temmuz ve Ağustos en soğuk ay Şubat ayıdır.Köyde nispi nem oranı yıllık olarak %68 civarındadır.Nemin en fazla olduğu ay Ocak, en az olduğu ay Temmuz ayıdır.Köyümüzde sonbahar ortalamaları ile kış mevsiminde bölgenin yüksek basınç şartlarına uygun bir alan halini alması burada sislerin meydana gelmesini sağlamaktadır.İlçemizde yapılan gözlemlere göre günlük güneşleme müddeti 7 saat olup, en fazla güneşleme Temmuz 11,5 en az ise Aralık ve Ocak ayında 9 saattir.

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri 20071361 Toplam nüfus 683 Erkek 678 Bayan ( Tuik verilerine göre ) Köy nüfusunun genç kesim ağırlıklı olması köyden göç olayının olmadığını somut bir biçimde ortaya koymaktadır, 2000-2007 arasındaki nüfus farkının fazla çıkması yeni uygulanan adrese dayalı nüfus sayımının sonucu oluşmuştur, köyün nüfusu yaz aylarında gelen mevsimlik işçilerle 5000'i bulmaktadır.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım,arıcılık ve hayvancılığa dayalıdır. Köy genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.önceleri köyde yapılan tarım sulu değildi.Açılan kuyular ve sondaj ile sulu tarıma geçildi.Suyun sebze yetiştirmedeki önemini kavrayan köylüler 1960 ların başında sulu tarıma başladı.Sulu tarıma geçildiğinden beri köyün ekonomik durumu düzelmiştir.TARIM da TRAKTÖR ve ekipmanları nın kullanımına 1950 li yıllarda başlanmıştır.

Köyde sırasıyla en çok aşağıda yazılı ürünler yetiştirilmektedir.

1-Biber 2-Domates 3-Şeker Pancarı 4-Buğday 5-Ayçiçeği(çekirdek) 6-Fasulye 7-Patates 8-Lahana 9-Pırasa. 10-armut

Geçimini ziraat ve sebzecilikten sağlayan köy halkı ürünlerini her zaman hak ettiği fiyattan pazarlayamamış bazen ürün tarlada kalmış, bazen de alıcının insafına terkedilmiş.Köyün çalışkan halkı zengin toprakların hakkını vermiş ,üretmeye devam etmişlerdir. Ancak 2000 li yılların başından itibaren arz talep olayına etmeden yapılan ekimler sonucu ürünlerin pazarlanmasında zorluklar yaşanmıştır.Köydeki bazı çiftçiler sebzeden ileriki yıllarda yeterli geliri elde edemeyeceklerini düşünerek Meyveciliğe yönelmişlerdir.Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı da yapılmaktadır.Fakat köyde hayvancılık fazla gelişmemiştir.Bunun sebebi süt alımlarının birkaç kişinin elinde olması ve çiftçinin Pazar bulamaması, bu sektördeki gelişmeyi önlemektedir.Köyün merasının olması yanında yem sanayinin de geliştirilmesi imkânı vardır.Köyde kurulan kooperatifin de gayretleriyle köyde hayvancılık geliştirilmeye çalışılmaktadır.Köye elektrik 1964 yılında gelmiştir.

Köy Muhtarı:
Sadi Aktaş

Muhtarlık Erişim Bilgileri:
Telefon:
Cep Telefonu:


Demografik Bilgiler:

Nüfusu:
2000/2370


İle Uzaklığı:0 km

İlçeye Uzaklığı:5 km

Rakım:232 m
Sağlık Evi
Yok
Sağlık Ocağı
Yokİlköğretim Okulu
Var / Faal Değil


PTT Şubesi
Yok
PTT Acentası
Var


Su Şebekesi
Var
Kanalizasyon
Var

Kaynak : Vikipedi , Özgür Ansiklopedi

Kaynak : Yerel Net

Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz