Yönetim Kavramı Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü dersleri - aöf genel işletme test soruları

1. Planlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetim faaliyetleri ile işletmenin amaçlarını başarma sürecine ne ad verilir?

a. Yönetim
b. Yönetim piramidi
c. Orta yönetici
d. Amaçlara göre yönetim
e. Stratejik planlama

2. Bir işletmedeki hiyerarşik yönetim basamakları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a. Üst yönetim
b. Orta yönetim
c. Alt yönetim
d. Yönetim Piramidi
e. Yönetim süreci

3. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin bütününe yönelik politika ve stratejiler geliştirmesini sağlar?

a. Teknik yetenek
b. Kavramsal yetenek
c. Bireylerarası yetenek
d. Karar verme yeteneği
e. Politika oluşturma yeteneği

4. Bir yöneticinin, işletmede kullanılan yöntemleri, donatıları, süreçleri anlaması ve uygulaması aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

a. Teknik yetenek
b. Kavramsal yetenek
c. Bireylerarası yetenek
d. Karar verme yeteneği
e. Politika oluşturma yeteneği

5. İnsanı, makinenin bir parçası olarak gören yönetim teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Durumsallık yaklaşımı
b. Modern yönetim
c. Neo-klasik yönetim
d. Klasik yönetim
e. Mısır yönetimi

6. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik teorinin ana fikirlerinden biri değildir?

a. Organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamak
b. İnsanın kabiliyetlerinden azami ölçüde faydalanmak
c. Yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri incelemek
d. Organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özellikleri tanımlamak
e. İnsanın dış çevre ile ilişkilerini ve teknolojinin etkilerini göz önüne almak

7. Üretim süreçlerinin planlanması ve kontrolü üzerinde duran yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Neo-klasik teori
b. Modern teori
c. Sistem yaklaşımı
d. Bilimsel yönetim yaklaşımı
e. Durumsallık yaklaşımı

8. İşgörenlerin işe alınması, eğitilmesi, yerleştirilmesi ve teşvik edilmesi, aşağıdaki yönetici rollerinden hangisinin kapsamında yer alır?

a. Konuşmacı rolü
b. Birleştirici rol
c. Liderlik rolü
d. Girişimci rolü
e. Müzakerecilik rolü

9. Fayol’un öngördüğü yapısal ilkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Disiplin, düzen, komuta birliği
b. İş bölümü, merkezcilik, hiyerarşi ilkesi
c. İnsiyatif, komuta birliği, hiyerarşi birliği
d. Hiyerarşi ilkesi, düzen, disiplin
e. Maaş ve ücretler, düzen, inisiyatif

10. Modern yönetim teorisi, örgütleri ne tür bir sistem olarak ele alır?

a. Kapalı
b. Mekanik
c. Ekonomik
d. Açık
e. Üretken


Cevaplar:

1. a

2. d

3. b

4. a

5. d

6. e

7. d

8. c

9. b

10. dalıntı